previous arrow
next arrow
Slider

admin

Dofinansowanie na matki i odkłady

Przypominamy!!!Gwarancją uzyskania refundacji na matki/odkłady jest wysłanie do WZP Rzeszów kopii decyzji RHD/Sprzedaży bezpośredniej bądź faktury RR. Dokumenty są wymagane przez agencje w celu przyznania refundacji. Dokumenty prosimy przesyłać do 21 czerwca 2024 r.

Informujemy, że w dniu 31 maja biuro WZP będzie nie czynne.

Dofinansowanie na sprzęt pszczelarski

Przypominamy!!!

Gwarancją uzyskania refundacji na sprzęt pszczelarski jest wysłanie do WZP Rzeszów kopii faktury, potwierdzenia przelewu (ważne, aby w tytule przelewu był zawarty numer opłaconej faktury oraz żeby przelew został wykonany z konta osoby składającej wniosek. W innym przypadku będzie potrzebne oświadczenie właściciela konta) oraz kopii decyzji RHD/Sprzedaży bezpośredniej bądź faktury RR. Dokumenty są wymagane przez agencje w celu przyznania refundacji. Dokumenty prosimy przesyłać do 21 czerwca 2024 r.

W dniu 2 maja biuro WZP będzie nieczynne

Informujemy, że w dniach 28-29 marca biuro WZP będzie nieczynne.

Szkolenie 2024

W dniach 2-3 marca 2024 r. odbyło się szkolenie pt. „Choroby pszczół i ich zwalczanie oraz gospodarka pasieczna na Podkarpaciu”, które było realizowane w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Szkolenie odbyło się w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Uczestniczyło w nim ok. 250 pszczelarzy. Wykłady poprowadzili: lek. wet. Tomasz Czeszczyszyn, dr inż. Michał Miłek oraz dr Jerzy Kuck.

Planowany harmonogram szkolenia 2024

Drodzy pszczelarze

Poniżej przedstawiony jest harmonogram szkolenia, które odbędzie się 2-3 marca 2024 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Każde koło otrzymało limit miejsc proporcjonalnie do liczby Pszczelarzy w kole (liczba miejsc rezerwowych również jest taka sama). Po więcej informacji proszę zasięgnąć u prezesów kół.

Seminarium pszczelarskie na Uniwersytecie Rzeszowskim

Drodzy Pszczelarze, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium pszczelarskim w ramach projektu „Zielony Parasol”.

Laboratorium HoneyLab Teper&Waś w Puławach, którego przedstawicielem jest dr Dariusz Teper, wykonuje także badania w ramach wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (I.6.7), które podlegają refundacji z ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 18 stycznia 2024 r.

„Beneficjentami tej pomocy mogą być wyłącznie indywidualni pszczelarze, a wsparcie przeznaczone jest na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu. Jeśli chodzi o liczby i kwoty, to refundacji podlega do 90 proc. kosztów, a limit to 10 tys. zł.” – więcej szczegółów odnośnie dofinansowania na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2024

Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie 2023

Rozstrzygnięcie Konkursu na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” w 2023 roku.

kategoria – do 40 członków:
I miejsce – Koło Pszczelarzy Ziemi Łańcuckiej

kategoria – od 41 do 70 członków:
I miejsce – Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu

kategoria – ponad 70 członków:
I miejsce – Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie

Poniżej link do oficjalnej strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Rozstrzygnięcie konkursu na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” w 2023 roku

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
w dniu 13 grudnia 2023 roku (środa) o godzinie 11:30 w sali 212.

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz wyróżnionym.

Subject: Realizacja interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego WPR

Znak sprawy: DRR-WRR.6183.444.2023.ES

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r. naborem Wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim (I.6.1 – I.6.7) oraz pojawiającymi się ze strony pszczelarzy pytaniami odnośnie dokonywanych zakupów w ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” oraz I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”, ARiMR informuje, co następuje.

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim objętych niniejszym naborem określa Regulamin naborów wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim (I.6.1-I.6.7) na rok pszczelarski 2024 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr/Rok pszczelarski 2024.

Zgodnie z zapisami § 3 Warunki przyznania pomocy rozdziału II. Warunki szczegółowe I.6.2„Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych pkt 3 Regulaminu (…), cyt.:„Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

 1. miodarek,
 2. odstojników,
 3. dekrystalizatorów,
 4. stołów do odsklepiania plastrów,
 5. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 6. topiarek do wosku,
 7. urządzeń do kremowania miodu,
 8. refraktometrów,
 9. wózków ręcznych do transportu uli,
 10. wialni do pyłku,
 11. uli lub ich elementów,
 12. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
 13. urządzeń do omiatania pszczół,
 14. poławiaczy pyłku,
 15. sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 16. wag pasiecznych,
 17. pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),
 18. kamer cyfrowych/fotopułapek (wartość refundacji do 300 zł za urządzenie).

Zgodnie z zapisami § 3 Warunki przyznania pomocy rozdziału II. Warunki szczegółowe I.6.4 Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej pkt 3 Regulaminu (…), cyt.: „Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia gospodarki wędrownej, tj.:

 1. przyczep (lawet) do przewozu uli;
 2. urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;
 3. wag pasiecznych;
 4. elektryzatorów (pastuchów elektrycznych);
 5. lokalizatorów GPS uli;
 6. ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli. (…)”.  

Ponadto, zgodnie z zapisami §3 pkt II Regulaminu (…), pkt. 5 ppkt 1) i 4) w ramach  I.6.2 oraz I.6.4, cyt.:

„Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się zakupu:

1) używanego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej” (…),

 • części zamiennych i dodatkowego wyposażenia używanego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj. bez zakupu samego urządzenia”.

Zatem, mając na uwadze powyższe przepisy należy podkreślić, że w ramach I.6.2 oraz I.6.4 refundacji podlega jedynie nowy sprzęt, maszyny i urządzenia wykorzystywane na potrzeby prowadzenia gospodarki pasiecznej i wędrownej. Refundacji nie podlegają części zamienne i dodatkowe wyposażenie używanego sprzętu, maszyn i urządzeń, np. zakupionych przez pszczelarza w ubiegłym roku pszczelarskim. Zatem, dodatkowe wyposażenie będzie refundowane jedynie w przypadku, gdy zakupione zostało wraz z nowym sprzętem, maszyną, urządzeniem. Jako przykład należy podać zakup nowej przyczepy/lawety do przewozu uli przy jednoczesnym zakupie dodatkowego wyposażenia tej przyczepy, tj. burty, nadstawki, plandeki czy stelaże. W takim przypadku przy wyliczeniu ostatecznej kwoty do refundacji brany będzie pod uwagę łączny koszt zakupionego sprzętu jako całości. Natomiast, jeżeli burta, nadstawka, plandeka czy stelaż zostaną zakupione bez przyczepy (lawety) do przewozu uli, koszty zakupu dodatkowego wyposażenia nie będą refundowane.

Na potwierdzenie, że zakupiony w ramach przedmiotowych interwencji sprzęt pszczelarski, maszyny i urządzenia wykorzystywane na potrzeby gospodarki pasiecznej oraz wędrownej są nowe, konieczne jest złożenie oświadczenia sprzedawcy, iż wymieniony na fakturze sprzęt, maszyna lub urządzenie wykorzystywane na potrzeby prowadzenia gospodarki pasiecznej czy wędrownej jest/są nowe.  

Jednocześnie informujemy, że zakup materiałów do budowy, montażu czy remontu urządzeń, np. gwoździe, deski, belki, kątowniki, filc służący do ocieplenia ula, nie będą zakwalifikowane do refundacji, bez względu na to czy zostały zakupione wraz ze sprzętem pszczelarskim, maszyną, urządzeniem wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej oraz wędrownej, czy bez nich.

Dodatkowo informujemy, że w ramach wymienionego w §3 pkt II Regulaminu (…), I. 6. 2 pkt. 5 katalogu sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, cyt.: „13) urządzeń do omiatania pszczół”, do kosztów kwalifikowanych operacji nie zalicza się kosztów zmiotek pszczelarskich, piór gęsich do omiatania pszczół, miotełek do omiatania pszczół, szczotek pasiecznych, itp.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród organizacji pszczelarskich/pszczelarzy oraz o poinformowanie o konieczności przedkładania do refundacji faktur/rachunków zawierających koszty podlegające refundacji.

Z wyrazami szacunku,

Sekretariat 

Departament Rynków Rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

Tel. 22-242 06 50. IP 10 650

www.arimr.gov.pl

Konkurs „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w tegorocznej dziewiątej edycji konkursu pn.: „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, realizowanego w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Więcej informacji (regulamin wraz z ankietą) znajdą Państwo w linku poniżej. Ankietę należy złożyć osobiście, bądź odesłać do dnia 19 listopada 2023 roku na adres:

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 117a, 35-504 Rzeszów

UCHWAŁA – REGULAMIN ORAZ ANKIETA – POBIERZ

Rok pszczelarski 2024

Informujemy, że ARiMR ogłosił nabór na siedem interwencji pszczelarskich

W ramach poniższych rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2024 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 16 października 2023 r.

Nabór wniosków od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. – w aplikacji ARIMR PUE

1) I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”;

2) I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

 1. miodarek,
 2. odstojników,
 3. dekrystalizatorów,
 4. stołów do odsklepiania plastrów,
 5. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 6. topiarek do wosku,
 7. urządzeń do kremowania miodu,
 8. refraktometrów,
 9. wózków ręcznych do transportu uli,
 10. wialni do pyłku,
 11. uli lub ich elementów,
 12. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
 13. urządzeń do omiatania pszczół,
 14. poławiaczy pyłku,
 15. sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 16. wag pasiecznych,
 17. pakietów ramek ulowych,
 18. kamer cyfrowych/fotopułapek.

WAŻNE!!! Na potwierdzenie, że zakupiony w ramach I.6.2 sprzęt pszczelarski, maszyny i urządzenia wykorzystywane na potrzeby gospodarki pasiecznej są nowe, konieczne jest złożenie oświadczenia sprzedawcy, iż wymieniony na fakturze sprzęt, maszyna lub urządzenie wykorzystywane na potrzeby prowadzenia gospodarki pasiecznej jest/są nowe.

3) .6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;

4) I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

5) I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”;

6) I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”;

7) I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi interwencji pod poniższą stroną internetową:

https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2025

Bioróżnorodność Podkarpacia

zdjęcie-1

W dniu 30.10.2023 r. odbyło się po raz dziewiąty symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych, które miało miejsce w budynku urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. Sadzonki przekazał wicemarszałek Piotr Pilch. Samorząd Województwa Podkarpackiego kontynuuje realizację kampanii edukacyjnej pod nazwą „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Praktyka ta znalazła swoje miejsce w kalendarzu działań wspierających różnorodność biologiczną oraz zdobyła akceptację mieszkańców Podkarpacia. W bieżącym roku Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął się kolejnej iteracji tego projektu, zakładając zasadzenie dodatkowych 5,700 sztuk drzew i krzewów miododajnych na obszarze województwa.

XVIII Podkarpackie Święto Miodu – 30 wrzesień 2023 r. -aktualizacja

Drodzy Pszczelarze, poniżej przekazujemy informację przekazaną przez Urząd Marszałkowski, dotyczącą wyłączenia parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim, od ulicy Cieplińskiego dla uczestników Podkarpackiego Święta Miodu.

„Szanowni Państwo,

w dniu 30 września 2023 r. w Rzeszowie odbędzie się XVIII Podkarpackie Święto Miodu „Wczoraj, dziś i jutro pszczelarstwa na podkarpaciu”. W tym dniu zaplanowane są także inne przedsięwzięcia, które wymagać mogą zamknięcia niektórych ulic w Rzeszowie. Ponadto na potrzeby Święta Miodu przeznaczono 1 pas parkingu od ul. Cieplińskiego, który bezpośrednio przylega do alejki, na której umieszczone zostaną stoiska wystawców. W związku z tym prosimy o korzystanie z parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego znajdującym się przy ul. Piłsudskiego (od Wiaduktu Śląskiego). Pszczelarzy, którzy będą Wystawcami uprzejmie proszę o rozładowanie towaru/sprzętu i odstawienie samochodu na parking od ul. Piłsudskiego (można będzie do niego przejechać drogą wewnętrzną od strony ul. Jałowego – mapka w załączeniu).

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do wspólnego świętowania.”

Składanie wniosków na zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach refundacji na rok 2024 – aktualizacja – termin składania przedłużony do 30.11.2023 r.

Informujemy o przedłużeniu składania zapotrzebowań na zakup sprzętu pszczelarskiego do WZP w Rzeszowie do 30.11.2023 r. (aktualizacja 23.11.2023 r.).

Drodzy Pszczelarze, w dniu 07 września 2023 r. wysłałem do ARiMR zapytanie odnośnie naboru wniosków w ramach refundacji na rok 2024. W odpowiedzi otrzymałem informację, że ARiMR planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy w IV kwartale 2023r.

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez ARiMR, musimy zbierać zapotrzebowanie na zakup sprzętu pszczelarskiego, gdyż w przypadku potencjonalnego uruchomienia naboru w październiku, będzie tylko 14 dni na wysłanie wniosków do ARiMR. Jeśli będziemy zwlekać i poczekamy na informację z ARiMR o uruchomieniu naboru to nie ma szans, aby wszyscy, którzy planują zakupić sprzęt w przyszłym roku zdążyli złożyć wnioski do WZP.

Informujemy, że zapotrzebowanie na sprzęt pszczelarski można składać do 30 września 2023 roku, zachęcamy do przesyłania wniosków zbiorczo z całych kół, poniżej wnioski:

Proszę, aby nie kupować sprzętu przed oficjalną informacją, opublikowaną przez ARiMR.

Wycinek regulaminu interwencji w sektorze pszczelarskim dotyczący zakupu sprzętu pszczelarskiego, opublikowanego w marcu br.

II. Warunki szczegółowe
1. I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”
A. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć:
a) indywidualny pszczelarz, będący producentem produktów pszczelich,
b) organizacja pszczelarska wnioskująca o pomoc w imieniu pszczelarzy, działająca w formie:
− związków pszczelarskich;
− stowarzyszeń pszczelarzy;
− zrzeszeń pszczelarzy;
− spółdzielni pszczelarskich;
− grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.
B. W ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”, pszczelarz składający wniosek o przyznanie pomocy indywidualnie bądź pszczelarz objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej musi:
a) prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
b) umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego),
c) posiadać co najmniej 10 pni pszczelich.

C. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:
1) miodarek,
2) odstojników,
3) dekrystalizatorów,
4) stołów do odsklepiania plastrów,
5) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
6) topiarek do wosku,
7) urządzeń do kremowania miodu,
8) refraktometrów,
9) wózków ręcznych do transportu uli,
10) wialni do pyłku,
11) uli lub ich elementów,
12) krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
13) urządzeń do omiatania pszczół,
14) poławiaczy pyłku,
15) sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
16) wag pasiecznych,
17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),
18) kamer cyfrowych/fotopułapek (wartość refundacji do 300 zł za kamerę).

D. Koszt jest kwalifikowalny, jeżeli:
1) jest zgodny z przepisami prawa i umową,
2) spełnia warunki określone w Regulaminie,
3) został należycie udokumentowany,
4) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
5) jest uzasadniony zakresem operacji, niezbędny do jej realizacji i osiągnięcia jej celu.
E. Kosztem kwalifikowalnym operacji są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 16 października danego roku pszczelarskiego i nie później niż do dnia 15 października następnego roku pszczelarskiego, przy czym nie są wspierane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed dniem rozpoczęcia danego roku pszczelarskiego, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.
F. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się zakupu:
1) używanego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej,
2) sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej innego niż wskazany w lit. C,
3) sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej przez organizację pszczelarską występującą o przyznanie pomocy i prowadzącą jednocześnie działalność gospodarczą (ewentualnie statutową) polegającą na sprzedaży sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej w ramach operacji objętej niniejszym naborem.
G. Każdy sprzęt, którego wartość jednostkowa zakupu netto przekracza 1 000 zł, a sprzęt ten podlegał refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację, tj. napisem „ARiMR – (rok zakupu)”.
H. Pomoc przyznaje się na operację, która jest realizowana w jednym etapie.
I. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 60% kosztów netto poniesionych i opłaconych przez beneficjenta zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej. Pszczelarz składający wniosek indywidualnie bądź za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej zobowiązany jest do dokonania zakupu sprzętu pszczelarskiego za własne środki.
J. Pomoc jest udzielana do wysokości limitu na pszczelarza, który wynosi 100 zł na jeden posiadany pień pszczeli (wg stanu na dzień złożenia wniosku) oraz nie więcej niż 15 000 zł w danym roku pszczelarskim.
K. Pszczelarz, który jest uprawniony do korzystania ze wsparcia w ramach niniejszego rodzaju interwencji pszczelarskiej, nie może korzystać w ramach PS WPR ze wsparcia w ramach interwencji I.10.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (dotacje) oraz
interwencji I.10.5 „Rozwój małych gospodarstw”, w zakresie sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, wspieranych w ramach niniejszych interwencji.

Poniżej cały regulamin, zachęcam do zapoznania się także w sprawie zakupu leków i matek/ odkładów pszczelich. Najprawdopodobniej regulamin zostanie jeszcze zaktualizowany w najbliższej przyszłości, w takim przypadku automatycznie będzie to miało wpływ na już złożone wnioski.

XVIII Podkarpackie Święto Miodu – 30 wrzesień 2023 r.

Miło nam poinformować, że 30 września 2023 r. odbędzie się XVIII Podkarpackie Święto Miodu.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy do wzięcia udziału w organizowanych konkursach.

Konkurs – Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2023.

Pasieki należy zgłaszać osobiście do Biura WZP w Rzeszowie lub przesłać za pomocą poczty na adres: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 117a, 35-504 Rzeszów, w terminie do 15 września 2023 r.

– Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis pasieki (położenie, rok założenia, ilość pni, ilość zbiorów) oraz minimum 6 zdjęć obrazujących pasiekę. Zdjęcia wyłącznie w postaci elektronicznej (płyta CD), dopuszczalne rozszerzenia plików: jpg, jpeg, png, gif.

Konkurs – Który miód smakuje najlepiej w ocenie konsumenta.

– Każdy pszczelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa gatunki miodu z tegorocznych zbiorów.

– Zgłoszenia w formie słoika z miodem przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 15 września 2023 r.

Konkurs – Producenci miodów pitnych.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa produkty.

– Zgłoszenia w formie butelki z produktem konkursowym przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 15 września 2023 r.

Konkurs – Producenci nalewek miodowych.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa produkty.

– Zgłoszenia w formie butelki z produktem konkursowym przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 15 września 2023 r.

Produkty konkursowe należy dostarczyć na adres Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 117a, 35-504 Rzeszów.

Informacja w sprawie uczestnictwa laureatów z ostatnich 3 lat będzie podana w przyszłym tygodniu.

Karpackie klimaty i „Miód w kuchni” 2023

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie „Miód w Kuchni”, które odbędzie się w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 19 i 20 sierpnia, podczas imprezy „Karpackie Klimaty”.

W programie m.in.

„Miód w kuchni” 2023

Livecooking i degustacje prowadzone przez Piotra Kucharskiego – potrawy z wykorzystaniem produktów pszczelich

Degustacje miodów i innych produktów pszczelich

Kiermasz – „prawdziwy miód od lokalnych pszczelarzy”

Wystawa pszczelarska „Pszczelarstwo – przeszłość i teraźniejszość”

Konkursy i zabawy dla najmłodszych, konkursy rodzinne m.in. „Bukiet dla pszczoły” .

Informacja związana z rozstawieniem uli na poligonie

Drodzy Pszczelarze, w dniu dzisiejszy, otrzymaliśmy informację odnośnie możliwości wywiezienia uli na poligon, zainteresowane koła prosimy o zapoznanie się z załącznikiem.

Jutro, 28.06.2023 r. o godzinie 10 odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli kół, w sprawie przydzielenia ilości rodzin pszczelich, które koło będzie mogło rozdzielić pomiędzy Pszczelarzami. Więcej informacji w pliku.

IX edycja konkursu Pszczelarz Roku

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Pszczelarz Roku 2023. Zgłoszenia wraz z ankietą należy przekazać organizatorom w terminie do 18 sierpnia 2023r., natomiast próbki miodu będą przyjmowane do 15 września 2023 r. Więcej informacji znajduje się w załączonym poniżej regulaminie konkursu.

Ankieta Zgłoszeniowa

Regulamin konkursu

Termin dostarczenia dokumentów na zakup sprzętu pszczelarskiego 30.06.2023 r.

Drodzy Pszczelarze

1. Informujemy, że termin dostarczenia dokumentów na zakup sprzętu pszczelarskiego mija 30.06.2023 r. (dotyczy Pszczelarzy, którzy złożyli zapotrzebowanie i terminowo dostarczyli nr Ewidencji Producenta nadawanego przez ARiMR – brak tego numeru skutkowało wstrzymanie zapotrzebowania i przesłanie informacji o brakach do Prezesów kół)

2. Sprzęt podlegający refundacji:

    1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:

    a)    miodarek,
    b)    odstojników,
    c)    dekrystalizatorów,
    d)    stołów do odsklepiania plastrów,
    e)    suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
    f)    topiarek do wosku,
    g)    urządzeń do kremowania miodu,
    h)    refraktometrów,
    i)     wózków ręcznych do transportu uli,
    j)     wialni do pyłku,
    k)    uli lub ich elementów,
    l)     krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
   m)   urządzeń do omiatania pszczół,
   n)    poławiaczy pyłku,
   o)    sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
   p)    wag pasiecznych,
   q)    pakietów ramek ulowych,
   r)     kamer cyfrowych.

3. Dokumenty, które należy dostarczyć:

 • 2x kserokopia faktur (w sytuacji, gdy przelew był wykonywany na podstawie faktury proformy to należy dostał fakturę proformę i fakturę końcową),
 • 2x kserokopia decyzji rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej lub faktury RR ze sprzedaży produktów pszczelich,
 • 2x potwierdzenie dokonania płatności
  • we wzorze umowy, która została udostępniona na stronie przez ARiMR, nie ma zapisu o 2 kserokopiach ale dla bezpieczeństwa proszę jak w latach ubiegłych (ale oczywiście zgodnie ze wzorem, będę przyjmował także po jednym egzemplarzu każdego niezbędnego dokumentu).

Powyższe dokumenty muszą zostać opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem, zawierającym imię i nazwisko, z poświadczeniem, że kserokopia jest zgodna z oryginałem.

Wyjątek stanową przelewy internetowe, które posiadają zapis: „Dokument sporządzony elektronicznie, nie wymaga podpisu ani pieczęci”.

4. Ponownie załączam wzór umowy, która będzie wystawiana dla Pszczelarzy po podpisaniu umowy z ARiMR. Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią:

Umowy zostaną wystawione dla Pszczelarzy, którzy złożyli wnioski dopiero po jej podpisaniu z ARiMR, nie jest wiadome, kiedy to nastąpi, dlatego prosimy nie czekać na umowę, tylko przesyłać dokumenty.

5. W przypadku rezygnacji z zakupu sprzętu pszczelarskiego, należy w możliwie jak najszybszym terminie poinformować biuro WZP w Rzeszowie, gdyż będzie jeszcze wtedy możliwość udostępnienia środków chętnym. Prosimy potraktować tą sprawę poważnie, gdyż w przypadku niewykorzystania środków, ARiMR najprawdopodobniej będzie brał pod uwagę ten fakt przy kolejnych przydziałach środków.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji wśród Pszczelarzy

Rezygnacja z refundacji na sprzęt pszczelarski

Drodzy Pszczelarze!

Gdyby ktoś z przyczyn niezależnych musiał zrezygnować z zakupu sprzętu pszczelarskiego w ramach refundacji, prosimy bardzo niezwłocznie nas o tym poinformować. Brak poinformowania o rezygnacji spowoduje niewykorzystanie środków, co spowoduje, że pszczelarze z listy rezerwowej nie będą mogli skorzystać z dofinansowania.

Odpowiedź z ARiMR odnośnie interwencji pszczelarskich

Proszę o zapoznanie się z odpowiedzą z ARiMR skierowaną do WZP w Rzeszowie.

Pragnę także poinformować, że w przypadku, gdy Pszczelarz podał numer EP innej osoby to nie otrzyma dofinansowania, proszę mieć tego świadomość. Według wstępnych informacji jest grupka Pszczelarzy, która podała numery innych osób, a sami nie są wpisani do rejestru EP (nawet jako współposiadający wpis).

Pszczelarze, którzy współposiadają nr EP, np. z małżonką a nie byli wpisani jako pierwszy producent, najprawdopodobniej będą musieli wtedy napisać stosowne oświadczenie.

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do poniższego maila uprzejmie informuję, jak poniżej.

Pyt. 1 z pisma Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie (załączonego do maila) skierowanego do Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, tj.:

Czy osoba trzecia w imieniu Pszczelarza może dokonać zapłaty za sprzęt pszczelarski, a przy rozliczeniu do potwierdzenia przelewu dołączyć oświadczenie osoby dokonującej płatność?

Przykład: Kolega z własnego konta bankowego dokonuje zapłaty za sprzęt pszczelarski w imieniu Pszczelarza i pisze oświadczenie: „Oświadczam, że użyczyłem mojego konta bankowego Panu XYZ, w celu zapłaty za sprzęt pszczelarski/fakturę VAR nr 1234, w ramach refundacji Xyz”.

Odpowiedź:

Taka możliwość jest dopuszczalna. Płatności w imieniu pszczelarza, który ubiega się o dofinasowanie kosztów zakupu sprzętu, w szczególnych przypadkach może dokonać osoba trzecia, która jest zobowiązana napisać stosowne oświadczenie (na przykład zaproponowane w Pyt. 1), i dołączyć oświadczenie do Wniosku o płatność (WoP) wraz ze skanem faktury i potwierdzeniem dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz ewentualnymi innymi załącznikami. W oświadczeniu należy opisać fakturę, która jest opłacana oraz podać imię i nazwisko pszczelarza, na którego imiennie wystawiona jest faktura i który ubiega się o dofinansowanie. Oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem przez jego wystawcę.

W przypadku dokonywania płatności w imieniu pszczelarza ubiegającego się w ARiMR o refundację kosztów zakupu sprzętu pszczelarskiego należy w tytule płatności zawrzeć informację, że jest to płatność realizowana w imieniu pszczelarza oraz podać jego imię i nazwisko, itp.

Należy jednak nadmienić, że każdy indywidulany pszczelarz zakupujący sprzęt pszczelarski musi posiadać nr EP, jak i numer rachunku bankowego. W przypadku niepodania/niezaktualizowania numeru konta bankowego, ARiMR nie będzie miała możliwości przesłania środków finansowych  w ramach refundacji dla beneficjenta pomocy – indywidualnego pszczelarza.

Pyt. 2 z pisma Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie (załączonego do maila) skierowanego do Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, tj.:

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy w niektórych bankach system generuje jedynie pierwszego współwłaściciela konta?

Przykład: Małżeństwo/ojciec z synem, itp. posiada wspólne konto bankowe ale na wydruku potwierdzenia widnieje małżonka/ojciec a nie Pszczelarz, który jest współwłaścicielem konta i stara się o dofinansowanie.

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy system bankowy wygeneruje tylko pierwszego współwłaściciela konta bankowego (a nie jest nim beneficjent pomocy) można napisać stosowne oświadczenie i w takim przypadku dołączyć oświadczenie jako jeden z załączników do Wniosku o płatność (WoP). Stosowne oświadczenie musi być sporządzone przez pszczelarza ubiegającego się o płatność i musi być przez niego podpisane własnoręcznym podpisem.

Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na Pyt. 1 należy mieć na uwadze, że beneficjent zobowiązany jest do podania/zaktualizowania numeru rachunku bankowego, na który trafią środki finansowe, o które ubiega się beneficjent.

Pytanie z poniższego maila, tj.:

Czy będzie możliwość dopisywania Pszczelarzy na zakup sprzętu, leków i matek/odkładów? – Na szkoleniu w Centrali ARiMR, które odbyło się w dniu 23.03.2023 r., było zapowiedziane, że będzie taka możliwość pod warunkiem, że Pszczelarze, którzy nie zostali wysłani we wniosku będą spełniali kryteria we wniosku o płatność, maksymalnie do kwoty, która zostanie przekazana Związkom na podstawie wniosków z możliwością przesunięć 20% kwoty z innego projektu.

Chodzi tutaj głównie o pszczelarzy, którzy rezygnują a w ich miejsce chcą wejść inni.

O powyższe pytam dlatego, że chodzą słuchy, że nie będzie takiej możliwości, mimo wcześniejszych zapowiedzi.

Odpowiedź:

Na szkoleniu w Centrali ARiMR, które odbyło się w dniu 23.03.2023 r. była przekazana informacja, że pszczelarze, którzy nie zostali wyszczególnieni we Wniosku o przyznanie pomocy (WoPP) będą mogli się znaleźć we Wniosku o płatność (WoP). Jeżeli jedni pszczelarze zrezygnują lub ograniczą planowane zakupy, w ich miejsce będą mogli „wejść” nowi pszczelarze pod warunkiem, że spełnią oni wszystkie kryteria, aby móc ubiegać się o płatność w ramach danej interwencji.

Informacja ta pozostaje aktualna.

Z wyrazami szacunku,

Sekretariat 

Departament Rynków Rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach interwencji I.6.2 – „Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”

Drodzy Pszczelarze, w nawiązaniu do wielu pytań odnoście zakupu sprzętu pszczelarskiego, z poniższego pliku wybrałem ważniejsze pytania i zostały wklejone bezpośrednio w poście.

7. Czy na dzień składania Wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w obecnym kwietniowym naborze, należy już mieć zakupiony sprzęt pszczelarski, faktury oraz potwierdzenia płatności?
Faktury, potwierdzenia płatności za zakupiony sprzęt będą konieczne dopiero podczas składania Wniosków o płatność WoP (Wnioski trzeba będzie złożyć najpóźniej do 31 lipca 2023 r.). Refundowane będą zakupy nowego sprzętu pszczelarskiego zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia w którym będzie składany WoP.

W związku z powyższym można kontaktować się ze sprzedawcami, w celu realizacji zapotrzebowań przed podpisaniem umów (dotyczy osób, które złożyły zapotrzebowania).

9. W jaki sposób ARiMR będzie podpisywała umowy z pszczelarzami/organizacjami pszczelarskimi?
Umowy będą zawierane jedynie w formie elektronicznej. Po przygotowaniu projektu umowy, pszczelarz/organizacja otrzyma powiadomienie (mailem i/lub SMSem), że może zapoznać się z umową. Konieczne będzie zalogowanie się w PUE. Jeśli pszczelarz/organizacja zaakceptuje umowę to system wymusi ponowne zalogowanie się w systemie (ponowne uwierzytelnienie), wówczas jest to równoważne z jej podpisaniem.

Umowy pomiędzy WZP w Rzeszowie a pszczelarzami będą zawierane w formie papierowej, dopiero po podpisaniu stosownej umowy z ARiMR. Najprawdopodobniej będzie miało to miejsce w maju.

11. Czy w ramach I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” będą refundowane np. miodarka + siatki diagonalne, stół do odsklepiania plastrów wraz z pokrywą do stołu?
Jeśli na jednej fakturze będzie np. miodarka wraz z siatkami diagonalnymi, stół do odsklepiania wraz z pokrywą do stołu, to zakupy takie będą refundowane pod warunkiem, że dodatkowe doposażenie będzie pasujące do zakupionych maszyn. Nie są refundowane koszty zakupu np. samych siatek diagonalnych (bez miodarki), samej pokrywy do stołu (bez stołu). Jeśli na fakturze zakupu będzie wymieniony jedynie np. element miodarki lub element stołu, to taka pozycja z faktury nie będzie uwzględniona przy refundacji kosztów zakupu w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

12. Czy płatność za fakturę może być dokonana w formie gotówki?
Płatność nie może być dokonana w formie gotówki. Płatność musi być zrealizowana bezgotówkowo.

Proszę pszczelarzy korzystających z interwencji, o zapoznanie się ze wzorem umowy na zakup sprzętu.

Lista sprzętu refundowanego:

    a)    miodarki,
    b)    odstojniki,
    c)    dekrystalizatory,
    d)    stoły do odsklepiania plastrów,
    e)    suszarki do suszenia obnóży pyłkowych,
    f)    topiarki do wosku,
    g)    urządzenia do kremowania miodu,
    h)    refraktometry,
    i)     wózki ręczne do transportu uli,
    j)     wialnie do pyłku,
    k)    ule lub ich elementów,
    l)     kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe,
   m)   urządzenia do omiatania pszczół,
   n)    poławiacze pyłku,
   o)    sprzęt do pozyskiwania pierzgi,
   p)    wagi pasieczne,
   q)    pakiety ramek ulowych (100 szt.),
   r)     kamery cyfrowe.

Wszystkie niezbędne dokumenty (informacje zawarte we wzorze umowy) należy dostarczyć do WZP w Rzeszowie najpóźniej do 30.06.2023 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023

W przypadku rezygnacji z zakupu sprzętu pszczelarskiego, należy w możliwie jak najszybszym terminie poinformować biuro WZP w Rzeszowie, gdyż będzie jeszcze wtedy możliwość udostępnienia środków chętnym.

Przedłużenie składania wniosków w ramach interwencji pszczelarskich – do 20.04.2023 r. możliwość dostarczenia nr EP

W dniu 14.04.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 49/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie tego zarządzenia przedłużony został termin naborów wniosków w ramach interwencji pszczelarskich do dnia 24 kwietnia 2023 r.

W związku z powyższym informujemy, że nr Ewidencji Producentów oraz informacje odnośnie dokumentów/numerów RHD, SB i faktur RR będzie można dostarczać do WZP w Rzeszowie do czwartku, tj. 20.04.2023 r.

Ponadto przypominamy, że:

 • brak posiadania numeru EP wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania,
 • nr Ewidencji Producenta musi być na osobę starającą się o dofinansowanie (podanie numeru innej osoby powoduje, że imię lub nazwisko nie jest zgodne z wpisem w EP – co najprawdopodobniej będzie skutkowało brakiem otrzymania dofinansowania, ewentualnym wezwaniem ze strony ARiMR do wyjaśnień)
 • w przypadku zakupu matek i odkładów, Pszczelarze posiadający powyżej 10 rodzin pszczelich (czyli od 11 rodzin) muszą posiadać dokumenty potwierdzające umieszczanie produktów pszczelich na rynku, np. RHD – rolniczy handel detaliczny, SB – sprzedaż bezpośrednia, faktura RR – brak posiadania takiego dokumentu wyklucza z możliwość otrzymania dofinansowania

Każdy kto nie dostarczy powyższych informacji o posiadanych dokumentach/numerach musi liczyć się z tym, że nie otrzyma refundacji.

Prosimy o przekazywanie tej informacji w Kołach Pszczelarzy zrzeszonych w WZP Rzeszów.

Wsparcie do przezimowanych rodzin – nabór wniosków ruszy od 1.04.2023 r.

Od 1 kwietnia 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka płatności wzrosła do 50 zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O środki finansowe z budżetu państwa będą się mogli ubiegać pszczelarze, którzy prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

Dofinansowanie wynosi 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. Nabór będzie prowadzony od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. W dniu jego rozpoczęcia na stronie internetowej Agencji zostanie zamieszczony wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania. Dokumenty będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wnioski będzie można składać osobiście lub przez pełnomocnika, wysyłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ważna informacja dla Pszczelarzy – aktualizacja

Już w październiku informowaliśmy na stronie o obowiązku posiadania nr EP dla Pszczelarzy, którzy chcą skorzystać z dofinansowań:

Dodatkowo w dniu 16.02.2023 r., do Prezesów Kół została przesłana informacja o możliwości otrzymania dofinansowania jedynie w przypadku, gdy Pszczelarz posiada numer EP i zostanie przesłany do WZP. Pomimo tej informacji z większości kół nie wpłynęły numery EP Pszczelarzy, którzy zgłaszali zapotrzebowania na zakup leków i matek pszczelich, odkładów – w przypadku zakupu matek/odkładów, gdy posiada się powyżej 10 rodzin pszczelich, niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego umieszczanie produktów pszczelich na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego). – Według informacji otrzymanej od Prezesa, faktury RR także będą brane pod uwagę.

Prosimy potraktować sprawę poważnie, ponieważ w przypadku braku EP nie będzie możliwości złożenia wniosków na poszczególnych Pszczelarzy i otrzymania dofinansowania. Najpóźniej do 30.03.2023 r. będziemy przyjmowali nr EP, dostarczane zbiorczo przez przedstawicieli kół. W przypadku zakupu matek/odkładów przez Pszczelarzy powyżej 10 rodzin pszczelich należy dostarczyć także RHD/SB lub fakturę RR.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji wśród członków WZP.

Każdy pszczelarz, składający wniosek indywidualnie lub objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej, musi spełniać następujące warunki:
mieć nadany numer EP (we współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów);
– prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i być wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
Zarówno pszczelarz składający wniosek indywidualnie, jak i objęty wnioskiem składanym przez organizację pszczelarską oraz sama organizacja pszczelarska zobowiązani są do posiadania numeru EP.
Wniosek o nadanie numeru EP, należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR, właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę albo za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji. Brak numeru identyfikacyjnego uniemożliwi składanie wniosku. Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi wpisanymi w ewidencji producentów (EP). W przypadku, gdy dane są inne niż dane w EP, należy niezwłocznie zgłosić aktualizację danych do właściwego Biura Powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych będzie powodował konieczność składania dodatkowych wyjaśnień.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich – ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami!

Informujemy, że umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego będą wystawiane po podpisaniu umowy z ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie trzech następujących interwencji pszczelarskich:

1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,

2) I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,

3) I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

1. Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

    1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:

    a)    miodarek,
    b)    odstojników,
    c)    dekrystalizatorów,
    d)    stołów do odsklepiania plastrów,
    e)    suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
    f)    topiarek do wosku,
    g)    urządzeń do kremowania miodu,
    h)    refraktometrów,
    i)     wózków ręcznych do transportu uli,
    j)     wialni do pyłku,
    k)    uli lub ich elementów,
    l)     krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
   m)   urządzeń do omiatania pszczół,
   n)    poławiaczy pyłku,
   o)    sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
   p)    wag pasiecznych,
   q)    pakietów ramek ulowych,
   r)     kamer cyfrowych.

2) I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:

           a)    produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,

b)    produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848[2] również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

3) I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:

a)  matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

b)  odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

c)  odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2023 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

     1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

      Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

         I. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,

         II. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:

a) związków pszczelarskich;
b) stowarzyszeń pszczelarzy;
c) zrzeszeń pszczelarzy;
d) spółdzielni pszczelarskich;
e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

      2) I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

       Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu
       pszczelarzy działających w formie:

             a) związków pszczelarskich;
             b) stowarzyszeń pszczelarzy;
             c) zrzeszeń pszczelarzy;
             d) spółdzielni pszczelarskich;
             e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

         3) I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

          Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu
          pszczelarzy działające w formie:

              a) związków pszczelarskich;
              b) stowarzyszeń pszczelarzy;
              c) zrzeszeń pszczelarzy;
              d) spółdzielni pszczelarskich;
              e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

4. Termin i sposób składania wniosków
 

1) Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych interwencji objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 3 kwietnia  2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. włącznie.

2) Wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE).

5. Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji pszczelarskich objętych niniejszym ogłoszeniem określa Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027  poniżej w „Materiałach”.

6. Ogólna pula środków przeznaczona na interwencje pszczelarskie w roku pszczelarskim 2023, w ramach naborów objętych niniejszym ogłoszeniem

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naborów, wynosi 47 041 740,43 zł (10 049 936,00 EUR), w tym:

 • I.6.2. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” – 23 520 870,21 PLN (5 024 968,00 EUR);
 • I.6.3. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”; – 14 112 522,13 PLN (3 014 980,80 EUR);
 • I.6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” – 9 408 348,09 PLN (2 009 987,20 EUR).

Krótka informacja od PLW w Brzozowie

Informujemy, że zgodnie z informacją od PLW w Brzozowie, każdy kto zwróci się na piśmie do Powiatowego Lekarza Weterynarii, o wyrażenie zgody na zakup matek pszczelich, odkładów, sprzedaż matek i produktów pszczelich to po zbadaniu pasieki taką zgodę otrzyma.

Zwiększona stawka do przezimowanych rodzin pszczelich

Stawka do przezimowanych rodzin pszczelich i pula środków na ten cel zostały zwiększone!

W dniu 14.02.20223 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym między innymi podniesiona została stawka pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 zł do 50 zł. Jednocześnie środki na to wsparcie zwiększono z 35,5 mln zł do 60 mln zł!

We wrześniu i w grudniu informowaliśmy o tym, że Polski Związek Pszczelarski zabiegał o podniesienie stawki pomocy de minimis do każdej przezimowanej rodziny pszczelej do kwoty 50 zł. Prosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi by uwzględnić fakt, iż wzrosły koszty utrzymania rodziny pszczelej w dobrej kondycji do okresu wiosennego, która jest wynikiem nie tylko właściwego leczenia, ale przede wszystkim zakarmienia pszczół na zimę. Wyższe ceny syropów i innych pasz dla pszczół sprawiają, iż stawka 20 zł jest zdecydowanie zbyt niska. Zwiększeniu powinna więc ulec nie tylko kwota stawki do przezimowanej rodziny, ale również ogólna pula środków na ten cel.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po analizie przekazało możliwość podniesienia stawki do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej, która została zatwierdzona przez Sejm RP.

Informacje o powyższych zmianach można znaleźć również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/decyzje-rady-ministrow3

Formularz zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski w roku 2023 – aktualizacja 30.01.2023 r.

Prosimy o składanie formularzy zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski, najpóźniej do 15 lutego.

Na chwilę obecną nie zostały udostępnione szczegółowe warunki Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich, dlatego też powyżej do pobrania Plan Strategiczny dla WPR – od 674 do 697 strony znajdują się informacje dotyczące interwencji w sektorze pszczelarskim.

Polski Związek Pszczelarski interweniuje w sprawie braku Wytycznych dla Interwencji w sektorze pszczelarskim

Z dniem 1 stycznia 2023 r.  powinny wejść w życie Wytyczne do  Interwencji w sektorze pszczelarskim zgodne z Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Wraz z nadejściem tej daty powinna istnieć możliwość dokonywania zakupów w ramach interwencji. Nie mając żadnych informacji Polski związek Pszczelarski podjął interwencję w MRiRW i szybko otrzymał odpowiedź w tej sprawie.

Jednoczenie przypominamy, że w mechanizmach administrowanych przez Agencję mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów (na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.).

Zatem należy wskazać, iż każdy pszczelarz ubiegając się o pomoc indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji musi posiadać numer EP, nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie internetowej ARiMR Wniosek o wpis do ewidencji producentów – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wyniki Konkursu na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” w 2022 r.

W dniu 30 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze Uchwały Nr 437/8950/22 z dnia 15 listopada 2022r. w celu rozstrzygnięcia konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, zorganizowanego w 2022 r. w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Komisja obradowała zgodnie z § 5  Regulaminu Konkursu  w składzie:

 1. Tadeusz Dylon – Przewodniczący Komisji konkursowej
 2. Roman Jasiński– Członek Komisji konkursowej
 3. Maciej Pietrucha – Członek Komisji konkursowej
 4. Agnieszka Woźniacka – Członek Komisji konkursowej

W ramach konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” zorganizowanego w 2022 r., na adres Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie wpłynęło 17 wypełnionych ankiet konkursowych, z czego jedna złożona przez Koło Pszczelarzy w Przeworsku wpłynęła po terminie, tj. po 18 listopada 2022 r. oraz druga złożona została złożona przez podmiot nieuprawniony, tj. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu.

W związku z powyższym ocenie podlegało 15 regulaminowo złożonych ankiet. 

Zgodnie z Regulaminem, ankiety zostały przyporządkowane do poszczególnych grup ustalonych ze względu na ilość członków zrzeszonych przez poszczególne Koła.

Każdy z członków Komisji ocenił ankiety zgodnie z punktacją określoną  w § 6 Regulaminu Konkursu. Z punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji,  została wyciągnięta średnia arytmetyczna, stanowiąca ostateczna ocenę danego Koła.

Na  podstawie przyznanej punktacji Komisja Konkursowa wybrała z każdej z ustalonych kategorii  po jednym Kole, które uzyskało najwyższą liczbę punktów, wyłaniając tym samym laureatów konkursu, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe 12 Kół Pszczelarskich otrzyma nagrody pocieszenia. Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.

Rozstrzygnięcie Konkursu na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” w 2022 r. (plik pdf, rozmiar 442 KB). – brak wersji edytowalnej

Rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Urzędu Marszłkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów) w dniu 13.12.2022 r. o godzinie 14:00 w sali 147.

Informacja ze spotkania Grupy Roboczej “Miód” w Brukseli połączonej z degustacją miodów

W dniu 9.11.2022 odbyło się w siedzibie COPA COGECA spotkanie Grupy Roboczej „Miód”. Miało ono formę hybrydową – uczestnicy online, mogli być tylko obserwatorami, bez możliwości zabierania głosu. Z powodu utrudnień komunikacyjnych (generalny strajk związków zawodowych w Brukseli) przedstawicielowi Polskiego Związku Pszczelarskiego nie udało się osobiście dotrzeć na spotkanie, ale materiały dotyczące Polski dostarczono mailowo i przesyłką kurierską.

Grupa Robocza „Miód” stawia sobie dwa główne cele:

 • polepszenie przekazywania konsumentom kraju lub krajów pochodzenia sprzedawanego miodu oraz informacji na temat jego jakości,
 • zapobieganie sytuacji, aby pszczelarze byli zmuszeni konkurować z produktami które nie spełniają wymogów oznaczenia „miód”.

Stwierdzono, że na etykiecie zamiast informacji „mieszanka miodów pochodzących z Unii Europejskiej”, „mieszanka miodów niepochodzących z Unii Europejskiej”, „mieszanka miodów pochodzących i niepochodzących z Unii Europejskiej” powinna znaleźć się informacja – lista krajów pochodzenia produktu w kolejności malejącej, wraz z informacją na temat ilości procentowej w mieszance.

Można to zidentyfikować jedynie poprzez zapewnienie identyfikowalności od pszczelarza do konsumenta. Obecna obowiązkowa identyfikowalność (rozporządzenie (WE) 178/2002) nie umożliwia ustanowienia związku między różnymi operatorami, którzy zajmują się miodem i utrudnia proces monitorowania, który wymaga wielu operatorów. W praktyce, śledzenie pochodzenia miodu jest obecnie nierealistyczne, co wiąże się z ryzykiem fałszowania miodu.

Grupa Robocza  „Miód” zaproponowała zatem, aby wprowadzany na rynek miód, który jest wyprodukowany w UE lub importowany do UE, zawierał przynajmniej kod identyfikacyjny związany z systemem śledzenia. Pozwoli to właściwym organom śledzić miód aż do poziomu pszczelarza zbierającego miód. Konsumenci mieliby w ten sposób dostęp do kontroli miodu (pod warunkiem otrzymania wcześniejszej zgody od producentów).


Dyrektywa określa, że należy pozwolić miodowi dojrzeć. Należy wyjaśnić zatem terminy pszczelarskie przedstawiając dodatkowe informacje, aby jasno wykazać wkład pszczół, dzięki któremu miód nabywa wszystkie swoje właściwości podczas tego ważnego etapu. Należy również unikać procesów szkodliwych dla wrażliwych elementów miodu (np. lotnych związków zapachowych), takich jak na przykład suszenie podciśnieniowe, które pozwala na bardzo szybkie osuszenie nektarów zebranych przez pszczoły.

Grupa Robocza „Miód” wskazała, że zapylacze i rolnicy są od siebie współzależni i niezastąpieni: rolnicy potrzebują zapylania upraw, aby z powodzeniem uprawiać europejską żywność, a zatem mają symbiotyczny interes w przyczynianiu się do przetrwania i rozkwitu populacji zapylaczy. Tym bardziej, że wiele upraw daje wyższe plony i często lepszą jakość, gdy są zapylane przez pszczoły i inne zapylacze – co należy stale podkreślać.

Populacje dzikich zapylaczy zmniejszają się w występowaniu i różnorodności w Europie z powodu utraty, degradacji i fragmentacji bogatych w kwiaty siedlisk i miejsc gniazdowania, niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, stale rosnące zagrożenie inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz rosnące temperatury i ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianami klimatu.

Copa i Cogeca, reprezentujące pszczelarzy, rolników i ich spółdzielnie, uznają że zwiększenie powierzchni i jakości siedlisk zapylaczy oraz zasobów pokarmowych na tych terenach może przyczynić się do zwiększenia populacji, a także różnorodności zapylaczy.

Podniesiony został również temat stosowania środków ochrony roślin, które powinny być stosowane tylko późnym popołudniem lub wieczorem, kiedy pszczoły są mniej aktywne. Lepiej je stosować w określonych warunkach wilgotności, kiedy zapylacze nie latają, a rośliny lepiej wchłaniają wszelkie substancje, które mogą znajdować się na powierzchni.

Przedstawiciel Holandii zwrócił uwagę na fakt, że pszczelarstwo napotyka w jego kraju na opór nie tylko organizacji ekologicznych, ale nawet przedstawicieli władz lokalnych – w Amsterdamie i Rotterdamie wprowadzono ograniczenia w ilości uli, ponieważ. uznano, że jest za dużo pszczół miodnych i stanowią one konkurencję dla dzikich zapylaczy

Uczestnikom Grupy przekazano informację, że do dnia 9.11.2022 Komisja zatwierdziła 13 Krajowych Planów Strategicznych dla WPR (w tym również plan dla Polski jako jeden z pierwszych). W dniu 11.11 zostały zatwierdzone dodatkowe 2 plany dla Estonii i Łotwy. Uczestnicy spotkania podkreślili, że konieczne jest większe wsparcie ze strony organów europejskich jak i rządów krajowych. Producenci podkreślili, że obecna sytuacja rynkowa, ogromny wzrost kosztów, nieuczciwa konkurencja, fałszowanie miodu, import z Chin i Ukrainy stanowią ogromne wyzwania i bez wsparcia finansowego i legislacyjnego, pszczelarstwo może stać się wymierającą gałęzią rolnictwa, co będzie miało katastrofalne konsekwencje.

Kolejnym tematem dyskusji był dokument orientacyjny COPA COGECA „Zrównoważoność europejskiego pszczelarstwa”. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślili konieczność zwiększenia ilości badań i opracowań, które będą koncentrowały się na problemach danych regionów. Badania przeprowadzone całościowo w jednym kraju nie obejmują różnic istniejących w odmiennych środowiskowo regionach tego kraju, a z pewnością nie są nieadekwatne w stosunku do innych krajów. Konieczne jest też rozpoczęcie badań na temat wpływu śladu węglowego na pszczelarstwo.

W godzinach popołudniowych miało miejsce wydarzenie pt. „Przejrzystość w zakresie pochodzenia miodu w UE –  pilna potrzeba zmian. Aktualizacja  dyrektywy w celu uzyskania lepszych informacji od ula do słoika”

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście Pani Brigitte Missone – Kierownik Wydziału Produktów Zwierzęcych DG Agri, Pani Stanislav Nemec – zastępca rzecznika Komisji Specjalnej ds. Rolnictwa, kierownik Działu Rolnictwa i Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Czeskiej przy Unii Europejskiej oraz Pan Norbert Lins – przewodniczący Komitetu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Głównym tematem spotkania była rewizja dyrektywy miodowej.

Oprócz pszczelarzy i członków Grupy Roboczej, salę zapełnili niektórzy eurodeputowani i attaché, by prowadzić aktywną i interesującą dyskusję. Pszczelarze przedstawili swoje poglądy na temat zmiany dyrektywy, zwłaszcza na temat systemów etykietowania i identyfikowalności. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady dobrze przyjęli ich przesłanie i obiecali wsparcie  wobec Komisji Europejskiej.

Rewizja dyrektywy miodowej powinna zostać opublikowana w I kwartale 2023 roku.

W trakcie dyskusji Pani Missone uznała, że obowiązujące oznakowania (Made in EU) są w zupełności wystarczające, bo przecież jesteśmy „wspólnym rynkiem” i nie ma konieczności podawania kraju pochodzenia. Spotkało się to z dużym sprzeciwem zgromadzonych przedstawicieli Grupy Roboczej. W swoich wypowiedziach podkreślali, że pełniejsza informacja na etykiecie, nie tylko zapewni więcej informacji konsumentom, ale, przede wszystkim, ułatwi walkę z fałszowaniem miodu i nieuczciwą konkurencją.

Następnie odbyła się degustacja miodów z różnych krajów UE, między innymi fińskich, włoskich, niemieckich, hiszpańskich.

Polski miód, dostarczony przez Polski Związek Pszczelarski, dzięki uprzejmości Wojewódzkich Związków Pszczelarzy w Lublinie i Rzeszowie, cieszył się dużym uznaniem zarówno wśród profesjonalistów, jak i zebranych gości.

Miody z Lubelszczyzny – gryczany, lipowy i wielokwiatowy, pozyskane zostały z terenów gdzie występuje duża bioróżnorodność. Te miody zostały uznane za jedne z bardziej wyjątkowych.

Podkarpacki miód spadziowy dostarczony przez WZP w Rzeszowie to miód o niepowtarzalnych walorach leczniczych i smakowych, ponieważ źródłem jego pochodzenia jest obszar naturalnych terenów lasów iglastych, w których udział jodły pospolitej jest dominujący.  Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 710/2010 z dnia 7.08.2010 r. został on wpisany do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Wyróżnienie to możliwe jest tylko w odniesieniu do tych produktów rolnych i środków spożywczych, których cały proces technologiczny, tj.: produkcja, przetwarzanie i przygotowanie odbywa się na określonym obszarze geograficznym. Jakość produktu lub jego cechy charakterystyczne powinny być głównie lub wyłącznie związane z tym szczególnym otoczeniem geograficznym i właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi.

Polski miód spadziowy został oceniony bardzo wysoko przez degustujących go uczestników spotkania.

Informacja i zdjęcia: Paweł Tuszyński

Konkurs na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”

Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, zapraszają do udziału w tegorocznej edycji konkursu pn.:

„Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, realizowanego w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

W załączeniu znajdziecie Państwo przedmiotową uchwałę wraz z regulaminem oraz ankietą konkursową w wersji edytowalnej.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wysłanie wypełnionej ankiety do dnia 18 listopada br., na adres do korespondencji: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 117 a, 35-504 Rzeszów lub złożenie osobiście w siedzibie Związku.

Pielgrzymka do Leżajska

Informujemy, że w dniu 04 grudnia 2022 r. odbędzie się pielgrzymka do Leżajska.

Szczegółowe informację już wkrótce.

Ważna informacja – obowiązek posiadania EP dla korzystających z dofinansowań w przyszłym roku

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.) ARiMR informuje, iż w mechanizmach administrowanych przez Agencję mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów. Zatem należy wskazać, iż każdy pszczelarz ubiegający się o pomoc indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji musi posiadać numer EP, nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do Kierownika biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

Ponadto informujemy, że na obecną chwilę ARiMR nie opublikował warunków wsparcia rynku produktów pszczelich.

W dniu 08.10.2022 r. odbyło się XVII Podkarpackie Święto Miodu

W zeszłą sobotę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się XVII Podkarpackie Święto Miodu połączone z kiermaszem. Na święcie pojawili się mieszkańcy Podkarpacia, oraz pszczelarze z całego województwa.

🍯

Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostały konkursy.

🐝

,, Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2022″

🐝

,, Najlepsze miody pitne”

🐝

,, Najlepsze nalewki miodowe”

🐝

,, Najlepszy miód”

Jeśli ktoś chciałby poznać szczegóły przebiegu tego święta, poniżej podaję link.

👇

https://www.podkarpackie.pl/index.php/rolnictwo/aktualnosci/o-podkarpackim-pszczelarstwie-podczas-swieta-miodu?fbclid=IwAR0vgxZDMd4AnapfmmTEiqPt7MxS5VUvzSSMxg47GyWb1kQit_h-KAHwYi8

Informacja ze spotkania przedstawicieli PZP z Panem Premierem Kowalczykiem z dnia 20 września 2022 r. – prosimy o zapoznanie się osób, chcących korzystać z dofinansowań

W dniu 20 września 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pszczelarskiego z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Henrykiem Kowalczykiem. Z ramienia Polskiego Związku Pszczelarskiego w spotkaniu uczestniczyli Tadeusz Dylon, prezydent PZP oraz Stanisław Ból, wiceprezydent PZP. W rozmowach przedstawicieli PZP wspierał Pan Grzegorz Lorek, poseł na sejm RP oraz Pan Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych związków Producentów Rolnych, której PZP jest organizacją członkowską.

Wśród poruszonych tematów znalazło się podziękowanie dla pana Lecha Kołakowskiego, sekretarza stanu w MRiRW. Dzięki dobrej współpracy pszczelarze będą mogli brać udział w pracach inspekcji weterynaryjnej jeśli zajdzie taka potrzeba. Wierzymy, że uda się dzięki temu zahamować rozwój chorób, szybciej usuwać tereny zapowietrzone itp. Rozporządzenie uchwalone 27 lipca 2022 r. weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.

Najważniejszym problemem była tematyka związana z Planem Strategicznym WPR i działaniami interwencji w sektorze pszczelarskim. Organizacje pszczelarskie cały czas nie mają wiedzy, jak będzie wyglądał cały mechanizm, nie są znane Warunki. Wiadomo, że wszystko ma ruszyć 1 stycznia 2023 r., lecz nikt nie wie, na który dzień organizacje mają zbierać dane o zazimowanych rodzinach pszczelich oraz zapotrzebowanie na kolejny rok na sprzęt pszczelarski (i jaki), pszczoły, pakiety, odkłady czy leki. Otrzymujemy informacje szczątkowe.

Na dzień dzisiejszy wiadomo jedynie, iż każdy pszczelarz będzie musiał uzyskać numer identyfikacyjny EP, czyli każdy musi ubiegać się o wpis do ewidencji producentów posiadany przez ARiMR, obojętnie czy będzie wnioski składał indywidualnie, czy za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej. Jest to naszym zdaniem krzywdzące dla pszczelarzy, którzy nadal będą rozliczać się poprzez organizacje pszczelarskie, szczególnie ci najstarsi i ci, którzy posiadają mało rodzin pszczelich. Zdaniem PZP po to organizacje pszczelarskie miały założone numery EP, żeby nie musieli tego robić pszczelarze indywidualnie. Pszczelarz, który nie korzysta z dopłaty de minimis do przezimowanej rodziny pszczelej, nie powinien mieć obowiązku posiadania numeru EP. To kolejne działanie, które ograniczy udział pszczelarzy korzystających z interwencji i wykluczy tych, którzy nie mają siły lub możliwości, żeby taki numer EP uzyskać, szczególnie najstarsi pszczelarze. Wpłynie to niekorzystnie w głównej mierze na kwestię leczenia pszczół.

Ponadto dla organizacji pszczelarskich powinien być przewidziany tzw. „okres przejściowy”, w którym będzie można wnioski składać przez internet oraz w formie papierowej.

Pan Premier przyznał przedstawicielom PZP rację i postanowił pochylić się nad problemem. Warunki udziału powinny być klarowne i przekazane organizacjom jak najszybciej. Jego zdaniem pszczelarstwo i specyfika roku pszczelarskiego, jak również często wiek pszczelarzy zasługują na indywidualne podejście do sprawy.

Na koniec przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego poruszyli z panem premierem kwestię podniesienia stawki pomocy finansowej do przezimowanej rodziny pszczelej do kwoty 50 zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie analizuje możliwość podwyższenia stawki pomocy, a Pan Premier wierzy, że już wkrótce będzie mógł nam przekazać dobrą wiadomość.

Informacja przekazana przez PZP

XVII Podkarpackie Święto Miodu – 8 październik 2022 r.

Miło nam poinformować, że 8 października 2022 r. odbędzie się XVII Podkarpackie Święto Miodu.

WAŻNE! Na auli, w której będzie odbywało się główne wydarzenie, uczestniczyć może maksymalnie 150 osób, w tym limicie brani pod uwagę są organizatorzy, zaproszeni goście.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy do wzięcia udziału w organizowanych konkursach.

Konkurs – Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2022.

Pasieki należy zgłaszać osobiście do Biura WZP w Rzeszowie lub przesłać za pomocą poczty na adres: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 117a, 35-504 Rzeszów, w terminie do 16 września 2022 r.

– Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis pasieki (położenie, rok założenia, ilość pni, ilość zbiorów) oraz minimum 6 zdjęć obrazujących pasiekę. Zdjęcia wyłącznie w postaci elektronicznej (płyta CD), dopuszczalne rozszerzenia plików: jpg, jpeg, png, gif.

Konkurs – Który miód smakuje najlepiej w ocenie konsumenta.

– Każdy pszczelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa gatunki miodu z tegorocznych zbiorów.

– Zgłoszenia w formie słoika z miodem przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 16 września 2022 r.

Konkurs – Producenci miodów pitnych.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa produkty.

– Zgłoszenia w formie butelki z produktem konkursowym przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 16 września 2022 r.

Konkurs – Producenci nalewek miodowych.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa produkty.

– Zgłoszenia w formie butelki z produktem konkursowym przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 16 września 2022 r.

Dofinansowanie na sprzęt pszczelarski i gospodarkę wędrowną – sezon 2022/2023

W związku z wieloma zapytaniami odnośnie wniosków zapotrzebowania na sezon 2022/2023, chcielibyśmy poinformować, że na chwilę obecną nie zostały jeszcze opublikowane nowe warunki wsparcia rynku produktów pszczelich.

Dlatego też nie możemy przygotować wniosków na zakup sprzętu pszczelarskiego i gospodarki wędrownej.

Dopiero po ukazaniu się nowych warunków będziemy mogli przygotować wnioski.

Szanowni pszczelarze,
informujemy, że w dniu dzisiejszym (03.08.2022) biuro Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy ( siedziba ul.Ustrzycka 117A) jest czynne do godziny 11:30.

Oferta na cukier z hurtowni DŻEK

Szanowni Prezesi,

Z uwagi na otrzymywane pytania o to, gdzie można kupić cukier na podkarmianie rodzin pszczelich, poniżej oferta jaką WZP Rzeszów otrzymał od jednej z hurtowni wraz z kontaktem.

Polski Cukier  w workach papierowych a’25kg w cenie 6,1 zł/netto/kg cena ważna na 30 tydzień 2022r.

FHU „DŻEK” G.J. Rzepka Sp. z o. o.ul. Baczyńskiego 9a35-210 Rzeszów

NIP: 517-00-52-731

Tel.: +48 696 067 229E-mail: dzekrz@gmail.com

Zgnilec amerykański na terenie powiatów: strzyżowskiego i krośnieńskiego

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 11/2022, z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: strzyżowskiego i krośnieńskiego.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym rozporządzeniem.

Zmiana adresu biura firmy

Szanowni Pszczelarze,
informujemy, że od dnia 17.05.2022r biuro Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie zostało przeniesione na ulicę Ustrzycką 117a.

Adres do korespondencji :
Wojewódzki Związek Pszczelarzy
ul. Ustrzycka 117a
35-504 Rzeszów

Posiadamy również nowy numer stacjonarny: 17 870 07 04
Serdecznie zapraszamy.

🤗

Pomoc dla pszczelarzy – nabór 2022 ARiMR

ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

Poniżej strona internetowa, z której można zapoznać się z informacjami dot. pomocy, a także pobrać wniosek:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy—nabor-2022

Strona internetowa z wnioskiem o nadanie numeru EP:

https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

Zakup siedziby WZP w Rzeszowie

Informujemy, że w dniu 25 marca 2022 r. Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie zakupił siedzibę WZP, która będzie znajdowała się pod adresem: ul. Ustrzycka 117, 35-504 Rzeszów.

O dokładnej dacie przenosin Prezesi Kół Pszczelarskich zostaną poinformowani listownie oraz zamieszczona zostanie informacja na stronie internetowej.

Apel o zbiórkę miodu

Drodzy Pszczelarze, poniżej zamieszczam apel Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Dylona.

Szanowni Prezesi Związków i Kół Pszczelarzy,

Drodzy Pszczelarze,

Każda ludzka tragedia nie powinna pozostać bez echa. Wojna za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie, powoduje drżenie serca i chęć niesienia pomocy zarówno tym walczącym na froncie czy cierpiącym w ukryciu, jak i uchodźcom którzy dotarli do Polski.

Dziś kieruję do Was z apel o zbiórkę miodu dla Ukraińców. Bo cóż jeśli nie miód jest najlepsze na podniesienie odporności, na dodanie energii, na osłodę?

Jeśli biura Wojewódzkich/Regionalnych Związków Pszczelarzy mają taką możliwość to właśnie tam powinna być dokonywana zbiórka. Jeśli takiej możliwości nie ma – można zaangażować się w Kołach Pszczelarzy.

Informację o zbiórce najlepiej przekazać do ośrodków, które przyjmują uchodźców oraz do gmin, które będą wiedziały w których miejscach można wspomóc uchodźców.

Z poważaniem

Tadeusz Dylon

Prezydent

Polskiego Związku Pszczelarskiego

Szkolenie „Hodowla i zdrowie pszczół na Podkarpaciu” – harmonogram szkolenia

Zapisy na szkolenie zakończone

Informujemy, że miejsce szkolenia zostało zmienione. Szkolenie „Hodowla i zdrowie pszczół na Podkarpaciu” w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, odbędzie się w dniach 19-20.03.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Liczba miejsc na każde koło jest ograniczona, zapisy u Prezesów kół.

Ankieta pszczelarska- Instytut Ogrodnictwa-PIB

Drodzy Pszczelarze, w miarę możliwości prosimy o zapoznanie się z poniższą wiadomością Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa-PIB oraz o wypełnienie ankiety.

Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa-PIB zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta dotyczy fenologii pszczelarskiej, gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i wiedzy pszczelarskiej. Dodatkowo zamieszczono również pytania na temat wpływu pandemii COVID-19 na Państwa działalność. Ankieta jest częścią zadania „Monitorowanie fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek” i jest kontynuacją badań prowadzonych w Zakładzie Pszczelnictwa od 1958 roku. Celem badań jest obserwowanie zmian w polskim pszczelarstwie m.in. w kontekście zmian w przyrodzie i rolnictwie związanych ocieplaniem klimatu. Proszę również o rozpowszechnianie ankiety wśród pszczelarzy.

Ankieta on-line dostępna jest pod adresem https://ankietapszczelarska.pl Ankietę można wypełnić anonimowo zajmuje to około 20 minut. Zachęcam do udziału w badaniach, ponieważ ich wartość zależy od liczby respondentów. Zwracam się również z prośbą do tych pszczelarzy, którzy mają wagi pasieczne, ustawione w pasiece stacjonarnej i chcieliby się podzielić wynikami pomiarów przybytków/ubytków wziątków dobowych. Mogą to być wagi tradycyjne lub elektroniczne. Proszę o kontakt dariusz.gerula@inhort.pl


Z wyrazami szacunku dr hab. Dariusz Gerula koordynator projektu

Pszczelarstwo Polski Okresu IX, X i XI kadencji PZP w moich wspomnieniach

Informujemy o możliwości zakupu książki pt. „Pszczelarstwo Polski okresu IX, X i XI kadencji PZP w moich wspomnieniach”. Opartych na licznych materiałach własnego archiwum.

W książce opisane zostały najważniejsze działania i sukcesy, których doznał PZP w okresie prezesury ks. dr Henryka Ostacha.

Wiarygodna i szczegółowa treść uzupełniona wieloma zdjęciami i kopiami dokumentów. Treść książki recenzją uwiarygodnił prof. dr hab. Artur Stojko.

Zamówione egzemplarze mogą zostać wysłane na adres koła lub pojedynczej osoby. Koszt egzemplarza – 35zł + przesyłka za pobraniem, inna forma przesyłki po kontakcie z autorem (numer telefonu i adres e-mail dostępny w biurze WZP).

Nabycie książki możliwe będzie w marcu, gdyż wtedy zostanie odebrany przez autora nakład z drukarni.

Autorem książki jest Eugeniusz Klimaniec, członek Koła Pszczelarzy w Sejnach od 1983 roku, w latach 1986-1995 aktywny działacz Polskiego Związku Pszczelarskiego, w tym członek i wiceprezes Zarządu Głównego PZP.

59 Naukowa Konferencja Pszczelarska

Informujemy, że do dnia 31 stycznia 2022 r. można zgłaszać swój udział w 59–tej Naukowej Konferencji Pszczelarskiej organizowanej przez Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe wspólnie z Oddziałem Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa PIB w Puławach.

Konferencja odbędzie się będzie w dniach 8-9 marca br., a z uwagi na ciągle trwający stan epidemii i związane z tym ograniczenia odbędzie się w trybie on-line. Wszystkie komunikaty i informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej Zakładu Pszczelnictwa w Puławach.

Poniżej znajdziecie Państwo komunikat w tej sprawie oraz link do formularza zgłoszeniowego.

http://www.opisik.pulawy.pl/opisik/

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”

W dniu 23.12.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim po raz siódmy wręczono nagrody laureatom konkursu „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”. Do konkursu wpłynęło 15 ankiet z terenu województwa podkarpackiego. Zwycięzcy odebrali atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu pszczelarskiego.

Nagrody zwycięzcom wręczył wicemarszałek Piotr Pilch oraz Tadeusz Dylon, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego a równocześnie prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

Wicemarszałek Piotr Pilch pogratulował zwycięzcom i wyraził podziękowanie za codzienną pracę:

Gratuluję Państwu zwycięstwa w konkursie. Cieszę się, że możemy Państwa nagrodzić sprzętem, który przyda się w waszej codziennej pracy. Dziękujemy za waszą codzienna pracę i działalność edukacyjną. To bardzo ważne, że promujecie tę sztukę wśród dzieci i młodzieży – powiedział wicemarszałek.

To już siódma edycja konkursu, który corocznie jest realizowany w ramach kampanii edukacyjnej pod nazwą: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W ramach tegorocznego konkursu wpłynęło 15 ankiet, które zostały poddane ocenie przez komisję konkursową.

Konkurs ma na celu docenienie aktywności Kół Pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego. Jest także dla nich swoistym wsparciem za działalność, ale też uhonorowaniem za ciężką pracę – zarówno tę fizyczną prowadzoną w pasiekach, jak również szeroko rozumianą działalność edukacyjną, którą prowadzą wśród swoich członków, jak również wśród dzieci i młodzieży.

Zwycięzcy konkursu „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”:

·     W kategorii Kół zrzeszających do 40 członków najwięcej punktów zdobyło Gminne Koło Pszczelarzy w Trzebownisku, którego prezesem Jest Pan Wiesław Jakubowski.

·     W kategorii Kół od 41 do 70 członków zwyciężyło Regionalne Koło Pszczelarzy „BARĆ” w Bielińcu, które reprezentuje Pan Wacław Piędel.

·     W kategorii Kół zrzeszających powyżej 70 członków największą aktywnością wykazał się Powiatowy Związek Pszczelarzy w Lubaczowie, którego prezesem jest Pan Roman Krawczyk.

Dla  Laureatów Konkursu ufundowane zostały nagrody. Są to dekrystalizatory do miodu z funkcją suszenia pyłku. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono nagrody pocieszenia – styropianowe ule odkładowe do wychowu pakietów oraz drobny sprzęt pszczelarski.

Tekst: Daniel Kozik

Zdjęcia: Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe UMWP

Zmarł kol. Eugeniusz Czepiel

Z przykrością informujemy, że we czwartek w wieku 92 lat odszedł Kol. śp. Eugeniusz Czepiel. Wieloletni wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, przez długie lata był Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kolbuszowej, lekarz weterynarii, który prowadził wiele prelekcji dotyczących chorób pszczół.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 grudnia 2021 r., o godzinie 13:00, w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Święta Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją z narodzin Pana,
pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia,
radosnych i pogodnych Świąt spędzonych w gronie najbliższych,
zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń.
A nowonarodzony Jezus Chrystus niech Wam zawsze błogosławi.

Prezes, Zarząd i Pracownicy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie

Wydłużenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Szanowni Pszczelarze

Istnieje jeszcze szansa, by pszczelarze skorzystali ze wsparcia w ramach mechanizmów pomocowych wdrażanych przez ARiMR na poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Pomoc na tzw. „małe przetwórstwo” jest kierowana do rolników podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych (PKD) oraz rolników wykonujących lub podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

W związku z wyznaczonym terminem składania wniosków do 29.12.2021 r. oraz biorąc pod uwagę:

–  okres wzmożonego zaangażowania w sprzedaż produktów rolnych przed końcem roku,

– a także okres świąteczny,

– jak również w trudności w uzyskiwaniu odpowiedniej dokumentacji do wniosków aplikacyjnych ze względu na skutki pandemii COVID-19,

Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Pana Norberta Kaczmarczyka o wydłużenie terminu,  do którego mogą być składane wnioski aplikacyjne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na wydłużenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW 2014-2020 – nabór tematyczny o kolejny miesiąc, tj. do dnia 28 stycznia 2022 r.

Niżej przekazujemy link do strony, gdzie można uzyskać informacje na co można uzyskać wsparcia. W załączeniu przekazujemy również pozytywną informację z MRiRW.

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2021-30-listopad—29-grudzien-tematyczny-pkd-i-rhd

https://pzp.biz.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.pdf

Wierzymy, że z wydłużonego terminu będą mogli skorzystać pszczelarze, członkowie Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego:

Lp.Kategoria/produkt rolny
14Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele

Pozdrawiam

Tadeusz Dylon

Prezydent

Polskiego Związku Pszczelarskiego

Zielony Parasol On-line – IV Konferencja Pszczelarzy, Ekologów i Leśników – aktualizacja

Link do YOUTUBE: 1 dzień konferencji – piątek: 17.12.2021r. od godz.  9.00 – 13.00  kliknij tutaj.

Link do YOUTUBE: 2 dzień konferencji – sobota: 18.12.2021r. od godz. 9.00 – 13.00 kliknij tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konferencji „Zielony Parasol” On-line, która odbędzie się 17 i 18 grudnia o godz. 9.00. Dla pierwszych 300 zarejestrowanych uczestników, którzy wezmą udział w Konferencji organizatorzy przewidzieli zestaw materiałów konferencyjnych i gadżety. Rejestracja od soboty 11.12 od godz. 12.00, na stronie internetowej www.zielony-parasol.pl lub pod tym linkiem https://forms.gle/kWW5JPTpcLLovckM7

XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

Szanowni Państwo,

Dla wszystkich pszczelarzy, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć osobiście w XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasnej Górze w dniach 6-7 grudnia 2021 r., oraz dla pasjonatów pszczelarstwa, udostępniamy linki do kanału Youtube Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

W ten sposób każdy chętny będzie mógł uczestniczyć w uroczystościach. Prosimy o udostępnienie informacji do kół pszczelarzy i pszczelarzom.

Transmisja Mszy Św. w dniu 6 grudnia o godz. 19:30 oraz  o godz. 21:00  Apel Jasnogórski.

Transmisja  Mszy Św. w dniu 7 grudnia o godz. 11:00 w intencji Pszczelarzy – XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę.

W przypadku trudności z połączeniem z przekazanymi linkami uprzejmie informuję, iż transmisje będą również dostępne na stronie Polskiego Związku Pszczelarskiego:

oraz na stronie RZP Częstochowa:

http://www.rzpcz.pl/post?strona=2112041904

Transmisje można znaleźć także bezpośrednio na kanale youtube Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze:

https://www.youtube.com/channel/UCKAtPxfE2RAHSCwDABMMeAg – na razie w części „nadchodzące transmisje na żywo”

Wyniki Konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” zorganizowanego w 2021 r.

W dniu 29 listopada obradowała komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w składzie:

Tadeusz Dylon – Przewodniczący Komisji konkursowej

Roman Jasiński – Członek Komisji konkursowej

Maciej Pietrucha – Członek Komisji konkursowej

Katarzyna Tymuła – Członek Komisji konkursowej

W ramach konkursu w bieżącym roku wpłynęło 15 ankiet. Komisja dokonała ich oceny oraz przyznała punkty zgodnie z § 5 Regulaminu konkursu.

W wyniku oceny ustalono:

 • Wśród Kół liczących do 40 członków największą ilość punktów uzyskało

Gminne Koło Pszczelarzy w Trzebownisku

 • Wśród Kół zrzeszających od 41 do 70 członków Laureatem zostaje

Regionalne Koło Pszczelarzy „Barć’ w Bielińcu.

 • Zwycięzcą wśród Kół liczących powyżej 70 członków zostaje

Powiatowy Związek Pszczelarzy w Lubaczowie.

Serdecznie Gratulujemy zwycięstwa w konkursie a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Dla Laureatów Konkursu Samorząd Województwa Podkarpackiego ufunduje nagrody główne.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.

O terminie wręczenia nagród głównych oraz sposobie odbioru nagród pocieszenia zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Strategia walki z Warrozą – ostatni zabieg

Proszę o zapoznanie się z notatką dot. walki z warrozą od Pana Marka Barzyka

Strategia walki z Warrozą – ostatni zabieg.

Zabieg oczyszczający rodziny pszczele z pozostałości Warrozy.

Według długoterminowych prognoz meteorologicznych w ciągu najbliższych kilku dni należy przeprowadzić ostatni w tym roku zabieg przeciwko Warrozie. Zalecamy zabieg przy użyciu kwasu szczawiowego lub odymienie Apiwarolem. W naszym regionie rodziny prawidłowo zazimowane nie mają czerwiu, tak więc mamy szanse na zniszczenie pasożyta w 100%.

Prognozy pogody wykluczają warunki przy których mogłoby dojść do reinwazji pasożyta. Jeśli macie w pobliżu swoich pasiek inne pasieczyska, postarajcie się aby sąsiedzi również przeprowadzili zabiegi w tym terminie.

Z pszczelarskim pozdrowieniem,

Prezes Koła Pszczelarzy w Krośnie

Marek Barzyk

Konkurs na Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie

Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, zapraszają do udziału w tegorocznej edycji konkursu pn.: „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, realizowanego w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

W załącznikach znajdziecie Państwo pismo skierowane do Kół Pszczelarzy, regulamin konkursu oraz ankietę konkursową w wersji edytowanej.

Termin złożenia/wysyłki ankiet – do 19 listopada 2021 r.

Do uczestników szkolenia on-line „Apifitoterapia – korzyści z połączenia miodów i ziół” z dnia 10 października 2020 r.

Uprzejmie prosimy Wszystkich Uczestników szkolenia zorganizowanego w dniu 10 października 2020 przez zespół z Uniwersytetu Rzeszowskiego kierowany przez prof. UR Małgorzatę Dżugan, o pilne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dostępnej pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6LPWO-sHtenxjGsoaJfPW4jLP4-bF4XnEgF8K2rovz246iA/viewform?usp=sf_link

Zebranie tych ankiet jest niezbędne do oceny jakości szkolenia i wykazania potrzeby organizacji kolejnych szkoleń przez Uniwersytet Rzeszowski.

W imieniu zespołu dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan


Proszę także o wypełnienie drugiej ankiety, która znajduje się poniżej w pdf:

Zalecenie stosowania leków przeciwko warrozie na jesień

Dawkowanie leków przeciwko warrozie pszczół

Apiwarol – 5-6 tabletek na 1 rodzinę

Biowar – 2 paski na 1 rodzinę

Apivar – 2 paski na 1 rodzinę

Bayvarol – 1 opak (4 paski) na 1 rodzinę

Apiguard – 2 tacki na 1 rodzinę

Thymovar – 2-4 paski na 1 rodzinę

Api Life Var – 2 opak (4 płatki)

Varromed – 1 but/ 9 rodzin

PolyVarYellov – 1 opak/ 5 rodzin

Informacja przekazana przez lek. wet. Mariana Barana

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Prosimy o zaangażowanie się w sprawę dotyczącą wszystkich Pszczelarzy

Proponowany Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przyczyni się do tego, że wszystkie zadania realizowanie w ramach „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” zostaną przeniesione do ARiMR. Jedna ze zmian dotyczyć będzie tego, że Pszczelarz sam będzie musiał napisać projekt o dofinansowanie na zakup: leków, matek pszczelich, odkładów, sprzętu pszczelarskiego, urządzeń gospodarki, nie będzie to jak do tej pory, że zgłasza się zapotrzebowanie na zakup jednej z powyższych pozycji, trzeba będzie dodatkowo przejść przez całą procedurę, którą na chwilę obecną wykonują Związki Pszczelarskie w imieniu Pszczelarzy.

Poniżej link do ankiety oraz plików związanych z Planem Strategicznym, bardzo prosimy Pszczelarzy, organizacje pszczelarskie o wypełnienie ankiety i przesłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najpóźniej do 14 września.

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Formularz jest na dole linkowanej strony. Zaznaczamy odpowiednie kółeczko (wypowiedź jako osoba fizyczna, koło, związek itp. klikamy „dalej” i po kolei wypełniamy formularz proponując korektę).

W drugiej części zaznaczamy kółeczko przy opisie interwencji jak poniżej, która dotyczy wsparcia dla pszczelarstwa.

ROZDZIAŁ 5. OPIS INTERWENCJI: PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, INTERWENCJE SEKTOROWE I INTERWENCJE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 5.2. Opis interwencji sektorowych I 6.1-7. Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc techniczna, wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej/ pomoc techniczna, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych/ wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi/ ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej/ pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół/ wsparcie naukowo-badawcze/ wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.

XVI Podkarpackie Święto Miodu – transmisja online z wydarzenia

W związku z maksymalną liczbą uczestników wynoszącą 150, która może wziąć udział w wydarzeniu na auli w Urzędzie Marszałkowskim, informujemy o możliwości śledzenia wydarzenia na żywo, za pośrednictwem transmisji online. Transmisja rozpocznie się równocześnie z obchodami XVI Podkarpackiego Święta Miodu.

Poniżej link do transmisji

https://www.podkarpackie.pl/index.php/biuro-prasowe/transmisja

Europejski Kongres Pszczelarski

Zapraszamy do udziału w Europejskim Kongresie Pszczelarskim, zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej:

http://beecome2021.plWYKŁADY BEECOME 2021

Pierwszy dzień wykładów 20-11-2021

Nowe wyzwania dla pszczelarstwa: zmiany klimatyczne i dobrostan pszczół – Etienne Bruneau  

Wyniki badania B-RAP – Lotta Fabricius  

Wyniki ogólnoeuropejskiego eksperymentu dotyczącego interakcji genotyp-środowisko – Dr. Fani Hatjina  

Czy możliwa jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na warrozę? – dr hab. Małgorzata Bieńkowska  

Zagrożenie dla Europy ze strony Vespa velutina – PhD Daniela Laurino  

Choroby pszczół a zmiany klimatyczne – dr n. wet., lek. wet. Anna Gajda  

Drugi dzień wykładów 21-11-2021

Obrót pszczołami – łatwo, czy trudno? Przepisy Unii Europejskiej (UE) i wytyczne OIE dotyczące obrotu pszczołami w obrębie i poza UE. – lek. wet. Andrzej Bober  

Przypadek pszczelarstwa ekologicznego w Polsce i jego perspektywy na przyszłość – dr hab. Dariusz Gerula  

Pszczelarstwo w Słowenii – przykład zrównoważonego rozwoju i sukcesu – Dr. Peter Kozmus  

Sektor pszczelarski w Polsce – dr Piotr Semkiw  

W jaki sposób pestycydy zagrażają zrównoważonemu pszczelarstwu – dr Piotr Mędrzycki   + Więcej

Feromony pszczoły miodnej jako czynniki poznawcze: niespodziewana rola poza komunikacją wewnątrzgatunkową – Prof. Dr. Martin Giurfa  


Rejestracja

Konferencja w całości tłumaczona na język polski, angielski, rosyjski i francuski

Dlaczego warto zarejestrować się na BEECOME 2021 ONLINE?

– dostęp do transmisji wykładów w kilku wersjach językowych
– możliwość uczestniczenia w czacie konferencji z pszczelarzami z całego świata
– możliwość zadawania pytań wykładowcom na żywo
– uczestnictwo w wirtualnych targach sprzętu pszczelarskiego
– indywidualna obsługa klienta podczas show-roomów
– całkowicie darmowa rejestracja

W celu rejestracji należy wejść na stronę http://beecome2021.pl, na której można wypełnić i wysłać formularz.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu

Zaproszenie do składania ofert w ramach mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich

Informujemy, że od dnia 23.08.2021 r., rozpocznie się przyjmowanie ofert w ramach mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich na lata 2020-2022, na rok 2022 na następujące programy:

 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

Prosimy o przesyłanie ofert wraz z katalogami i ulotkami do biura Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie na adres:

ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów

Zapraszamy producentów sprzętu pszczelarskiego do składania ofert, bardzo proszę o uwzględnienie możliwego wzrostu cen, już teraz na przyszły rok w katalogu, ofercie, na ich podstawie będą składanie wnioski o dofinansowanie.

Informacja w sprawie zapotrzebowania na sprzęt i urządzenia – AKTUALIZACJA 15.09.2021 r.

Informujemy, że nowe warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie Rynków Produktów Pszczelich” na rok 2021-2022, wprowadziły otwarty katalog sprzętu pszczelarskiego, więc każdy sprzęt pszczelarski jest objęty refundacją, wyjątek stanowić będą drobne sprzęty, które mogą nie przetrwać 5 lat, bądź łatwo można je zgubić. W związku z tym, drobny sprzęt pszczelarski lub taki, który łatwo może się zniszczyć, nie będzie przez nas brany pod uwagę na złożonych wnioskach. Dodam jeszcze, że to dotyczy tylko sprzętu pszczelarskiego, zakup urządzeń gospodarki wędrownej nadal ma zamknięty katalog urządzeń.

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi warunkami udziału w mechanizmie „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” na rok 2021-2022.

Zostały także zaktualizowane formularze na zakup sprzętu oraz urządzeń gospodarki wędrownej

Informujemy, że od 01.09.2021 r. rozpocznie się przyjmowanie formularzy zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski oraz urządzeń gospodarki wędrownej.

 • razem z formularzem na urządzenia gospodarki wędrownej należy dostarczyć ofertę handlową na urządzenie, które zostanie w nim wskazane, bez takiej oferty nie będzie rozpatrzony.

We wniosku należy wypełnić wszystkie pola, dołączyć 2 kserokopie dokumentu potwierdzającego umieszczenie produktów pszczelich na rynku, podpisane  „Za zgodność z oryginałem” oraz czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Niepoprawne wypełnienie wniosku lub brak dołączenia 2 kserokopii dokumentu potwierdzającego umieszczenia produktów pszczelich na rynku skutkować będzie odrzuceniem wniosku!!!

Prosimy, aby Pszczelarze dostarczyli wnioski do Prezesów kół z wyprzedzeniem, aby Prezesi mogli wysłać/dostarczyć zbiorczo do WZP w Rzeszowie do dnia 30.09.2021 r.

Na formularzach należy uwzględnić liczbę pni, które będą posiadane i opłacone na dzień 30.09.2021 r.

XVI Podkarpackie Święto Miodu – 11 wrzesień 2021 r.

Miło nam poinformować, że 11 września 2021 r. odbędzie się XVI Podkarpackie Święto Miodu.

PROGRAM:

10:00-10:20 Uroczyste otwarcie XVI Podkarpackiego Święta Miodu – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie

10:20-10:40 Wręczenie odznaczeń związkowych

10:40-10:50 Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2021”

10:50-11:10 Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Producenci miodów pitnych i nalewek miodowych”

11:00-13:00 „Prawidłowe przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli gwarancją wykorzystania pożytków wczesnowiosennych”” – Mariusz Chachuła

13:00-13:30 Przerwa

13:30-14:00 „Aktualne problemy pszczelarstwa w Polsce i na Podkarpaciu” – Tadeusz Dylon Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

14:00-15:00 Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Który miód najlepiej smakuje w ocenie konsumentów”

15:00-16:00 Dyskusja i zakończenie XV Podkarpackiego Święta Miodu

Ze względu na covid-19 na auli, w której będzie odbywało się główne wydarzenie uczestniczyć może maksymalnie 150 osób, w tym limicie brani pod uwagę są organizatorzy, zaproszeni goście.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy do wzięcia udziału w organizowanych konkursach.

Konkurs – Najlepsza Pasieka Podkarpacia.

– Pasieki należy zgłaszać w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy do 13 sierpnia 2021 r.

– Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis pasieki (położenie, rok założenia, ilość pni, ilość zbiorów) oraz minimum 6 zdjęć obrazujących pasiekę. Zdjęcia wyłącznie w postaci elektronicznej (płyta CD), dopuszczalne rozszerzenia plików: jpg, jpeg, png, gif.

Konkurs – Który miód smakuje najlepiej w ocenie konsumenta.

– Każdy pszczelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa gatunki miodu z tegorocznych zbiorów.

– Dwa słoiczki miodu zgłoszonego do konkursu, pszczelarz dostarcza do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w terminie do 13 sierpnia 2021 r.

Konkurs – Producenci miodów pitnych i nalewek miodowych.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa produkty.

– Zgłoszenia w formie butelki z produktem konkursowym przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 13 sierpnia 2021 r.


REFUNDACJA – BARDZO WAŻNE – prosimy o przeczytanie do samego końca

Chciałbym poinformować, że są jeszcze Pszczelarze, którzy nie dostarczyli do nas dokumentów (termin był do 30 czerwca), w przyszłym tygodniu będziemy jeszcze na nie czekali.

Brak dostarczenia do WZP w Rzeszowie pełnej dokumentacji, będzie równoznaczny z brakiem otrzymania refundacji. Każda kserokopia dokumentu (po dwa egzemplarze kserokopii, paragraf 5 umowy) musi być podpisana czytelnie z imienia i nazwiska.

Dodatkowo na przelewie musi widnieć imię i nazwisko Pszczelarza, z którym jest podpisana umowa, ewentualnie wymagane jest oświadczenie (2 egzemplarze) osoby, która dokonuje płatności w jego imieniu, np.

1 – syn płaci za tatę za sprzęt, syn musi napisać oświadczenie i je podpisać;

2 – gdy małżonka płaci ze wspólnego konta, logując się własnym loginem i ona widnieje na przelewie, to wtedy Pszczelarz może napisać oświadczenie (także 2 egzemplarze), że jest współwłaścicielem konta i podpisać się pod nim.

Jeśli ktoś nie pamięta czy wysyłał to proszę ponownie przesłać, nie będę udzielał tej informacji telefonicznie.

Pszczelarze, którzy wysyłali dokumenty i mają pewne braki (niepełne/podpisy, brak oświadczeń, pojedyncze egzemplarze dokumentów), zostaną o tym poinformowani telefonicznie, z informacją czego brakuje.

Proszę o rozpowszechnienie tej wiadomości.

Dodatkowe środki na krajowe programy na rzecz poprawy produkcji wprowadzania do obrotu produktów pszczelich

W związku z decyzją wykonawczą Komisji z dn. 9.06.2021 r., która zatwierdza zmienione krajowe programy dot. pszczelarstwa, przedłożone przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2012, informujemy o otrzymaniu dodatkowych środków na realizację projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2020/2021.

Informujemy, że w związku z bardzo małą podażą oferowanych odkładów na rynku, jak i małą liczbą producentów, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Pszczelarzy, w tej sytuacji jesteśmy zmuszeni dokonać ich redukcji.

Aktualizacja – szkolenie pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni” – zwiększenie liczby osób biorących udział i możliwość zapisania się

Informujemy, że jeszcze istnieje możliwość zapisania się na szkolenie, ponieważ została zwiększona maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego w sezonie 2020/2021. Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20.06.2021 r., w PODR Boguchwała.

W szkoleniu będą mogli brać udział Pszczelarze, którzy zostali zgłoszeni przez koła do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30 września 2020 r. oraz osoby, które dopiero planują założyć pasiekę i nie posiadają nadanego numeru weterynaryjnego.

Dane niezbędne do zgłoszenia na szkolenie:

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. numer telefonu
 5. posiadane numery weterynaryjne (oświadczenie o planowanym założeniu pasieki, jeśli nie posiada się numeru weterynaryjnego)

Dopłaty do przeziomowanych rodzin pszczelich (pod tekstem dokumenty do pobrania)

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W załączeniu przekazujemy wnioski (pod tekstem)

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF
Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel

oraz
Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

a także

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow EP

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu (jak w załączeniu) opracowanym i udostępnionym przez Agencję lub pobrać ze strony Agencji ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Wnioski składać należy do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
 2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP (w załączeniu Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow) .

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:

 • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.


Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (otwórz) – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.
Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wprowadzenie powyższej pomocy wynika z opublikowania w dniu 20.05.2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez dodanie § 13zf oraz § 13zg, którym wprowadza się pomoc dla pszczelarzy.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR – (otwórz) lub na adres na: info@arimr.gov.pl

Poniżej pliki do pobrania

Zmarł Bogdan Gwiszcz

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 24 maja odszedł Ś.P. Bogdan Gwiszcz, Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego.

Uroczystości żałobne odbędą się 27 maja 2021 r. o godz. 14:00 w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie.

Różaniec o godzinie 13:30

Szkolenie pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni”

Informujemy o możliwości zapisu na szkolenie w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego w sezonie 2020/2021. Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20.06.2021 r., w PODR Boguchwała.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu wynosi 50 (możliwe zwiększenie limitu, zależnie od sytuacji epidemiologicznej), decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu będą mogli brać udział Pszczelarze, którzy zostali zgłoszeni przez koła do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30 września 2020 r. oraz osoby, które dopiero planują założyć pasiekę i nie posiadają nadanego numeru weterynaryjnego.

Pszczelarze, którzy do 30 kwietnia 2021 r. przesłali e-mailowo zgłoszenia ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i spełniają jeden z powyższych warunków, zostają zapisani na szkolenie w pierwszej kolejności. Zapisani na szkolenie zostaną poinformowani telefonicznie.

Dane niezbędne do zgłoszenia na szkolenie:

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. numer telefonu
 5. posiadane numery weterynaryjne (oświadczenie o planowanym założeniu pasieki, jeśli nie posiada się numeru weterynaryjnego)
 6. adres e-mail (na który zostaną wysłane informacje dotyczące dołączenia do platformy po zapisie)

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres wzpwrzeszowie@gmail.com do dnia 31 maja 2021 r.

Osoby, które dostaną się na szkolenie zostaną poinformowane telefonicznie.

Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w szkoleniu. W przypadku, gdyby ktoś nie mógłby uczestniczyć w szkoleniu to prosimy o jak najszybsze poinformowanie o rezygnacji.

Dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich

Poniżej przekazujemy pełną treść rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000926/O/D20210926.pdf

Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 28 maja 2021 r. a to oznacza, że wnioski będzie można składać od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r.

20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r.
, a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Spotkanie w pasiece KPMR

20.05.2021 r. z okazji Światowego Dnia Pszczół w pasiece KPRM odbyło się spotkanie, w którym udział brali: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Poseł Grzegorz Lorek, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon oraz Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego Stanisław Ból.

Podczas celebracji tego jakże ważnego święta, poruszone zostały niezwykle ważne tematy dotyczące pszczelarstwa oraz wpływu pszczół na nasze środowisko. Dodatkowo dnia wcześniejszego Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie dotyczące dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich.

Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich

Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 maja 2021 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rząd, na wniosek przedłożony przez Pana Grzegorza Pudę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznał że pszczelarzom należy się pomoc w postaci dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich.

Dzięki intensywnym działaniom Polskiego Związku Pszczelarskiego i przychylności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało się zakończyć prace w tym zakresie.

Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednak zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, chłodne wiosny oraz ekstremalne zjawiska typu wichury, tornada czy gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością.

Rozporządzenie ustanawia wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół. Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

Gdy tylko dostaniemy informacje dot. składania wniosków to zostaną one opublikowane.

Szkolenie w formie online pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni” – odwołane

Informujemy, że związku ze zbyt małym zainteresowaniem szkoleniem „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni” w formie online, jesteśmy zmuszeni zrezygnować z jego przeprowadzenia.

Ponadto informujemy, że planowane będzie przeprowadzenie powyższego szkolenia w formie tradycyjnej, w czerwcu. Liczba miejsc i jego organizacja będzie zależna od sytuacji epidemiologicznej i związanych z tym wytycznych.

W szkoleniu będą mogli brać udział Pszczelarze, którzy zostali zgłoszeni przez koła do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30 września 2020 r. oraz osoby, które dopiero planują założyć pasiekę.

Osoby, które do 30 kwietnia 2021 r. przesłały e-mailowo zgłoszenia ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i spełniają jeden z powyższych warunków, zostają zapisane na planowane szkolenie.

W późniejszym czasie zostanie podana informacja odnoście składania zgłoszeń.

Nabór nowych zgłoszeń rozpocznie się od momentu opublikowania dokładniejszych informacji odnośnie szkolenia. Wysyłane wcześniej nie będą brane pod uwagę.

Szkolenie w formie online pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni”

Informujemy o możliwości zapisu na szkolenie online w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego w sezonie 2020/2021, które odbędzie się w dniach 15-16.05.2021 r. na platformie do konferencji internetowej „WEBEX”.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu wynosi 200, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dane niezbędne do zapisu na szkolenie:

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. numer telefonu
 5. posiadane numery weterynaryjne
 6. adres e-mail (na który zostaną wysłane informacje dotyczące dołączenia do platformy po zapisie)

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres pocztowy wzpwrzeszowie@gmail.com

Zapisywać można się do dnia 30.04.2021 r.

Refundacja na zakup sprzętu pszczelarskiego i urządzeń gospodarki wędrownej – ważne

Drodzy Pszczelarze, chciałbym poinformować, aby dokładnie zwracać uwagę na zapis w § 5 umowy dotyczącej zakupu sprzętu pszczelarskiego lub gospodarki wędrownej, ponieważ w wysyłanej listownie dokumentacji bardzo często brakuje poświadczonego za zgodność z oryginałem z czytelnym imieniem i nazwiskiem dokumentu potwierdzającego umieszczanie produktów pszczelich na rynku, (np. RHD- rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, faktura RR itd.) który to też jest niezbędny do wypłacenia refundacji.

Poniżej zapis ze wzoru umowy, przygotowanego przez ARiMR:

§ 5

W celu uzyskania refundacji odbiorca końcowy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć podmiotowi uprawnionemu w terminie do 30 czerwca 2021 r. następujące dokumenty:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego sprzętu czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR dwie kserokopie faktur/rachunków dokumentujące poniesione wydatki, określających m. in.nazwę zakupionego sprzętu, producenta, ilość, cenę jednostkową oraz symbol lub typ, zgodnych z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.),

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR dwie kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności w formie bezgotówkowej (wyłącznie: przelewy bankowe, przekazy pocztowe, płatności kartą płatniczą, itp.). Nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wykonanie dyspozycji drogą elektroniczną zawierające adnotację, że zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego,

3) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem kopie dokumentów potwierdzających, że umieszcza produkty pszczele na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego).

Dodatkowo w umowie na zakup urządzeń do gospodarki wędrownej:

3) w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli – poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR kserokopie dokumentów potwierdzających rejestrację przyczepy oraz polisy ubezpieczenia OC przyczepy.

W każdym roku, w którym stara się o refundację należy dołączyć wszystkie dokumenty.

Proszę o przekazywanie tej informacji w kołach.

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, dużo energii oraz pogody ducha w tym trudnym czasie, aby móc przezwyciężyć wszystkie trudności.

Życzy Prezes, Zarząd oraz pracownicy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie

Poligon Nowa Dęba – aktualizacja (nabór zamknięty)

Informujemy, że dnia 30.04.2021 r. o godzinie 10:00 nabór wniosków został zamknięty – wyczerpanie puli

Informujemy, że Komendant OSPWL-Dęba wyraził zgodę na rozstawienie 1500 sztuk uli w rejonie i granicach kompleksu wojskowego, z zastrzeżeniem, że te ule zostaną zabrane z miejsca ich ustawienia do 05 października 2021 r.

Zgoda na rozstawienie uli na terenie OSPWL-Dęba (kompleks Nowa Dęba) uwarunkowana jest:

1.  uzyskaniem zezwolenia Nadleśnictwa Nowa Dęba oraz Nadleśnictwa Gościeradów w przypadku kompleksu wojskowego Lipa,

2. osoby zainteresowane rozstawieniem uli zobowiązane są do uczestniczenia w instruktażu przeprowadzonym przez wyznaczona osobę funkcyjną z Wydziału poligonowego w zakresie:

 • przepisów bezpieczeństwa,
 • zasad postępowania w przypadku odnalezienia niewybuchów lub innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • przepisów ppoż.,
 • zasad wjazdu (wejścia) i poruszaniu się po terenie poligonu.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do:

1.  o wypełnienie wniosku do Komendanta OSPWL-Dęba o wyrażenie zgody na rozstawienie pasiek pszczelich,

2.  ksero lub oryginał zgody Nadleśnictwa Nowa Dęba/Gościeradów jako załącznik do wniosku.

 • Wniosek do Komendanta OSPWL-Dęba o wyrażenie zgody na rozstawienie pasiek pszczelich jak i zgoda Nadleśnictwa Nowa Dęba/Gościeradów należy przesłać do Prezesa Koła,
 • Na podstawie nadesłanych wniosków i wyrażonych zgód, Prezesi przygotują dokumentację oraz zbiorczą listę osób ubiegających się o zgodę na rozstawienie uli,
 • Po przygotowaniu dokumentacji należy przesłać wszystkie dokumenty do Sekretarza PZP Pana Stanisława Ból (prosimy zainteresowanych Prezesów o kontakt w celu przekazania numeru kontaktowego).

Wstępne informacje zostały przesłane do Prezesów, którzy oficjalnie wyrazili zgodę na umieszczenie adresu e-mail na naszej stronie internetowej.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na rozstawienie uli.

Komunikat odnośnie Strategii Walki z Warrozą

Zaistniał bardzo dogodny układ związany z pogodą do sprawdzenia stanu naszych rodzin pszczelich w kierunku porażenia Warrozą.

Pszczoły rozluźniły kłęby zimowe zaczynają obloty, czyszczenie dennic, matki zaczynają składanie jajeczek, w rodzinach nie ma jeszcze krytego czerwiu. Możemy wyrywkowo sprawdzić czy w naszych rodzinach przezimowały samice Warrozy.

Zastosować podkładki samoprzylepne i odymić Apiwarolem, jeszcze lepiej gdy w jesieni nie stosowaliśmy kwasu szczawiowego, polać nim pszczoły w uliczkach 3,2% cukrowym roztworem kwasu szczawiowego lub BeeVitalem. Pamiętać o zasadzie jednokrotnego używania kwasu szczawiowego na jedno pokolenie pszczół. Przy pomocy tego zabiegu sprawdzimy stan pasiek w kierunku opanowania przez Warrozę, a także sprawdzicie skuteczność zabiegów przeprowadzonych jesienią. Jeśli stwierdzicie osyp Warrozy, macie czas na powtórzenie zabiegów w całej pasiece. Pamiętać należy o zasadzie, jeśli w rodzinie jest czerw kryty stosowanie jakichkolwiek zabiegów jest bezcelowe. Jeśli w rodzinach przezimowały samice Warrozy w momencie pojawienia się pierwszych komórek czerwiu w wszystkie samice będą w tym czerwie poza zasięgiem jakichkolwiek zabiegów. Pamiętajcie, że samice wchodzą do komórek z larwami ok. 24 godziny przed zasklepieniem. Nie przegapcie tej okazji bo tak korzystne powiązanie pogody z rozpoczęciem rozwoju rodzin zdarza się nieczęsto. Kto będzie miał wątpliwości co do obecności czerwiu krytego może przy temperaturze ok. 12C (środa, czwartek, piątek) sprawdzić szybkim wglądem stan rodzin, przy okazji sprawdzić stan pozostałych zapasów. Ten rok ma być miodny, warto mieć zdrowe i silne rodziny.

Taki stan rozwoju rodzin panuje na terenach południowej i środkowej części województwa podkarpackiego. Nie znam sytuacji w innych cieplejszych częściach województwa.

Koordynator WZP Rzeszów ds. chorób pszczelich

Marek Barzyk

Zmarł Kol. Izydor Guzik

Z przykrością informujemy, że w piątek wieczorem odszedł Kol. śp. Izydor Guzik. Zrzeszony w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, członek Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 lutego 2021 r., o godzinie 14:00 na cmentarzu parafialnym Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tyczynie. Msza Święta rozpocznie się bezpośrednio po uroczystości pogrzebowej.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Zmarł Kol. Alfred Brzoza

Ze smutkiem informujemy, że w wieku 58 lat odszedł Kol. śp. Alfred Brzoza. Członek Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, związany z kołem w Wielopolu Skrzyńskim

Uroczystości żałobne odbędą się 12 lutego 2021 r., w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu o godz.: 13:00, różaniec rozpocznie się o godz.: 12:30.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Spotkanie w MRiRW

Informujemy, że w dniu wczorajszym 9 lutego 2021 r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze jedno spotkanie na temat dofinansowania do przezimowania rodzin pszczelich.
Spotkanie poprowadził Szef Gabinetu Politycznego MRiRW Piotr Konarski, a uczestniczyli w nim pracownicy Ministerstwa: Agnieszka Jamiołkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów oraz Ewa Domańska – Naczelnik w Departamencie Rynków Rolnych. Ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego udział w spotkaniu wziął Tadeusz Dylon – Prezydent PZP.

Polski Związek Pszczelarski wierzy, że uda się wypracować najlepsze rozwiązanie, dlatego trwają dalsze rozmowy aby przeanalizować wszelkie możliwości finansowe i prawne.

Kolejne spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 27 stycznia 2021 r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kolejne spotkanie na temat dofinansowania do przezimowanych rodzin pszczelich.

W spotkaniu udział wzięli: Piotr Konarski – Szef Gabinetu Politycznego MRiRW, Grzegorz Lorek – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Dylon – Prezydent PZP oraz Stanisław Ból – Sekretarz PZP. Omówiono sytuację pszczelarstwa pod kątem liczby pszczelarzy i rodzin pszczelich, a także trudności jakie spotykają opiekunów pszczół.

Droga do wsparcia nie jest łatwa, ale prace nadal trwają. Szukanie najlepszego rozwiązania jest procesem czasochłonnym, rozmowy będą jeszcze prowadzone, na chwilę obecną Ministerstwo wspólnie z Polskim Związkiem Pszczelarskim pracuje nad doprecyzowaniem projektu, mamy nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie w tym zakresie.

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 13.01.2021 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie objęcia dofinansowaniem bezpośrednim każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

W spotkaniu wzięli udział:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda

Ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego:

Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon

Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego Stanisław Ból

oraz posłowie na Sejm RP:

Grzegorz Lorek

Grzegorz Wojciechowski

Następne spotkanie w sprawie objęcia dofinansowaniem rodzin pszczelich odbędzie się 27.01.2021 r.

Poniżej treść pisma skierowanego do Ministra Grzegorza Puda o objęcie szczególną uwagą pszczół i pszczelarzy.

WEBINAR

Zapraszamy chętnych do udziału w bezpłatnym wykładzie online

Życzenia Noworoczne

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2021, wszelkiej pomyślności, radości z pracy z pszczołami oraz bardzo dobrych zbiorów miodu, ale przede wszystkim dużo zdrowia oraz wytrwałości w dążeniu do celów.

Fot. K. Klepka

Życzy Zarząd oraz pracownicy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie

,,BARĆ’’ dla szpitala.

Wzorem ubiegłego roku gdzie Regionalne Koło Pszczelarzy  ,,BARĆ’’ w Bielińcu przekazało miód do  Fundacji Podkarpacie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie i Domu Dziecka ,,Nasz Dom Dzieciątka Jezus’’ w Rudniku nad Sanem tak i w tym roku przekazali 40 kg. miodu nawłociowego do szpitala im. PCK w Nisku. Mamy nadzieję, że ten miód będzie w pewnym stopniu lekarstwem gdyż ma zastosowanie w lecznictwie. Szczególnie w tym trudnym okresie pandemii COVID 19, gdzie zawiera saponiny, które działają przeciwbakteryjnie. Stąd działanie lecznicze miodu w przeziębieniach i  infekcjach górnych dróg oddechowych, nerek i dróg żółciowych. Spożywanie miodu nawłociowego uodparnia organizm człowieka i chroni układ oddechowy przed rozwojem zakażenia. Nazywany jest nektarem życia. Warto przypomnieć , że miód nawłociowy otrzymał nagrodę ,,PERŁA’’ jako MIÓD MAWŁOCIOWY z nad TANWI i SANU , która jest wręczana na targach w Poznaniu. Ten rok był trudny dla pszczelarzy . Wiosną gdy zakwitły drzewa była nadzieja na lepszy rok. I przyszedł mróz który zrobił złą robotę dla pszczół i pszczelarzy, dlatego musieliśmy pszczoły dokarmiać. Inaczej by nie przeżyły, ale jesień była już lepsza dzięki nawłoci, która rośnie na nieużytkach. Regionalne Koło Pszczelarzy ,,BARĆ’’ zrzesza obecnie 43 członków z gmin: Ulanów, Rudnik, Nisko, Harasiuki, Krzeszów, Jarocin, Nowa Sarzyna i Kuryłówka. I tu pragnę serdecznie podziękować za współpracę i okazałą pomoc burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów Stanisławowi Garbaczowi i Staroście Robertowi Bednarzowi, którzy są blisko nas i z nami.

Pozdrawiam.
Wacek Piędel

Odszkodowanie dla Pszczelarzy za wytrute pszczoły sprzed 10 lat w gminie Biecz

W gminie Biecz w 2010 roku przeprowadzane było odkomarzanie z powodu ich nadmiernej ilości po powodzi. Wskutek zabiegu wytruto pszczoły znajdujące się w pasiekach czternastu Pszczelarzy, poprzez niewłaściwie jego przeprowadzenie.

Z tego też powodu Pszczelarze złożyli pozew zbiorowy przeciwko gminie. Sprawy znalazły miejsce na wokandzie sądu karnego i oraz cywilnego, w różnych instancjach. Ale dopiero teraz, po 10 latach sąd przychylił się do zeznań i wyjaśnień uznając je za zasadne, stwierdzając winę gminy oraz firmę wykonującą oprysk. Pszczelarzom przyznano 320 tysięcy zł. odszkodowania.

Ważna informacja odnośnie dofinansowania na gospodarkę wędrowną

UWAGA!
W związku ze zmianami w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa,  od dnia 30 października 2020 r. będą obowiązywać  zmienione  Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022. Zmiana polega na umożliwieniu refundacji kosztów zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli, w ramach działania Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Informacje pochodzą ze strony internetowej ARiMR

Prosimy o informowanie Kolegów Pszczelarzy, którzy zgłosili min. 25 pni pszczelich.

Zielony Parasol

Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować poprzez formularz.

Link do formularza: https://forms.gle/wZ7JqKPYVmDZ95r98

Osoba, która zarejestruje się i weźmie udział w konferencji, otrzyma pakiet konferencyjny, na który składa się:

– Materiały konferencyjne,

– Zestaw degustacyjny: miód ekologiczny i ekologiczny olej rzepakowy,

– Gadżety konferencyjne.

Limit uczestników konferencji 300 osób (pozostało 20 wolnych miejsc)

Osoby zainteresowane, które nie zdążą się zarejestrować będą mogły również uczestniczyć w konferencji poprzez transmisję na youtube. Poniżej link do strony konferencji z transmisją.

https://zielony-parasol.pl/iii-konferencja-pszczelarzy-ekologow-i-lesnikow

Konkurs ,, Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”

W dniu 1 grudnia Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Roman Jasiński Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, wręczyli nagrody Laureatom Konkursu „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie” zorganizowanym w roku bieżącym. To już szósta edycja tego konkursu, który realizowany jest corocznie w ramach Kampanii edukacyjnej pod nazwą: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.
Ze względu na ograniczenia jakie nam wszystkim przyniosła w tym roku pandemia Coronavirusa, każdy przejaw aktywności jaką udało się podjąć na rzecz rozwoju pszczelarstwa, jest w tym trudnym czasie szczególnie cenny.

Największą aktywnością w tym roku wykazały się Koła:
Wśród Kół Małych – liczących do 25 członków – Rejonowe Koło Pszczelarzy Ziemi Dubieckiej reprezentowane przez Pana Andrzeja Chruścickiego.
Wśród Kół liczących od 25 do 50 członków – zwyciężyło Koło Pszczelarzy w Grodzisku Dolnym. Prezesem Koła jest Pan Tomasz Wojtyna.
Najwięcej punktów spośród Kół liczących powyżej 50 członków zdobyło Koło Pszczelarzy w Ropczycach. Prezesem Koła jest Pan Stanisław Fąfara.

Serdecznie Gratulujemy zwycięstwa w konkursie a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Dla Laureatów Konkursu ufundowane zostały nagrody. Są to urządzenia do wytopu wosku i dezynfekcji ramek z taboretem gazowym.Wszystkie Koła, które brały udział w tegorocznej edycji Konkursu otrzymają nagrody pocieszenia. Są to refraktometry do miodu z podświetleniem oraz drobny sprzęt pszczelarski. Nagrody pocieszenia można będzie odebrać w siedzibie WZP w Rzeszowie, ul. 8 Marca 3.

Konferencja „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”

3 grudnia 2020 roku odbędzie się już trzecia, doroczna konferencja pod tytuł‚em „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”€.

Udział‚ w konferencji może wziąć‡ każdy, kto zainteresowany jest tym tematem.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie. Pasy kwietne stanowią… ś›rodowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylają…cych roś›liny oraz naturalnych wrogów szkodników roś›lin uprawnych -€“ pająków, parazytoidów i owadów drapieźnych. Dzięki temu pasy kwietne sprzyjają… zmniejszaniu iloś›ci stosowanych insektycydów, co także przyczynia się™ do podwyższania różnorodności biologicznej.

Termin tegorocznej konferencji przypada akurat na czas ustalania kształ‚tu Krajowego Planu Strategicznego (czyli nastę™pcy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-27. Mamy nadzieję™, że będzie ona istotnym gł‚osem w sprawie wprowadzenia finansowego wsparcia stosowania pasów kwietnych w polskim rolnictwie.

Podczas tegorocznej konferencji usł‚yszą… Pań„stwo m.in. referaty prezentujące wyniki badań„ nad eksperymentalnymi pasami kwietnymi, prowadzonych w Polsce w latach 2018-2019, a także wykł‚ad na temat stosowania upraw współ‚rzędnych i pasów kwietnych w sadownictwie. Bę™dzie również przetł‚umaczony na język polski wykł‚ad gościa specjalnego, dr. Bena Woodcocka z Centre for Ecology and Hydrology w Wielkiej Brytanii. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą… pogodzenia intensywnej gospodarki rolnej z utrzymaniem i poprawą rodzimej różnorodnoś›ci biologicznej oraz świadczonych przez nie usług ekosystemowych. Wiele jego publikacji dotyczy praktycznej ochrony przyrody, zwią…zanej z rozwojem programów rolno-ś›rodowiskowych. Jest autorem okoł‚o 100 publikacji naukowych, z których najwię™cej dotyczył‚o owadów zapylających i pestycydów – nikotynoidów.
W cz궛ci popołudniowej przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi stan przygotowań„ Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-27 oraz propozycje dotyczą…ce uwzględnienia pasów kwietnych w tym planie.

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: https://forms.gle/qrPqLPFdeeCZNBSm9

Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2020- wręczenie nagród

Dnia 20 Listopada obyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2020”. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie. Laureaci otrzymali nagrody, które wręczył Marszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch wraz z Prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeuszem Dylon.

Pierwsze miejsce otrzymał Pan Sebastian Stanisławski, drugie miejsce Pan Kubacki Józef, trzecie miejsce otrzymał Pan Andrzej Jakiel. Dariusz Łoza oraz Sławomir Witas otrzymali nagrody wyróżnienia.

Spotkanie dotyczące mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich

Dnia 18 listopada 2020 r. z inicjatywy Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego, Pana Tadeusza Dylona, odbyło się w siedzibie PZP spotkanie dotyczące mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. Celem spotkania było poruszenie tematów bieżącej realizacji zadań w ramach mechanizmu, jak również przyszłego okresu finansowania tj. po 2021 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pani Aneta Burghardt – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Jacek Parszewski – Główny Specjalista, Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Michał Wójciak – Dyrektor Biura Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Pan Paweł Poleski – Kierownik Wydziału Wsparcia Pszczelarstwa BIR KOWR. Z uwagi na możliwość  organizowania oficjalnych spotkań tylko do 5 osób, zebranie odbyło się właśnie w takim gronie. Ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego uczestniczył Pan Tadeusz Dylon, Prezydent PZP.

               Podczas spotkania Prezydent PZP poruszył temat nieuwzględnionych w rozliczeniach zadań kremownic dla pszczelarzy, zakupionych w postaci urządzeń wielofunkcyjnych. Zebrani uznali, że należy ponownie pochylić się nad podjętymi decyzjami i rozpatrzyć je pozytywnie dla pszczelarzy, gdyż urządzenia spełniają funkcje, której oczekiwano.

               W sprawie przyszłego okresu finansowania mechanizmu WRPP uczestnicy spotkania jednoznacznie uznali, że w nowym projekcie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa powinny znaleźć się zapisy, w ramach których katalog potrzeb pszczelarskich powinien pozostać otwarty, bez wskazywania np. konkretnych uli,  miodarek czy innego sprzętu pszczelarskiego. Pszczelarze powinni mieć możliwość samodzielnego określania swoich nowych potrzeb w oparciu o dotychczas dokonane zakupy urządzeń pasiecznych. Cały mechanizm powinien dążyć do uproszczenia kryteriów finansowania.

               Dziękujemy Wojewódzkim/Regionalnym Związkom Pszczelarzy, które wzięły czynny udział w przygotowaniu propozycji dotyczących przyszłego okresu finansowania mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich.

Wszystkie organizacje członkowskie, których pszczelarze nie otrzymali zwrotu środków za zakupione urządzenia do kremowania miodów zachęcamy do ponownego odwołania się od decyzji KOWR w tej sprawie.

_____________________________

Informacja przekazana przez PZP

Szkolenia w formie online organizowane przez PODR w Boguchwale

1. „Wykorzystanie produktów pszczelich” 01.12, godz. 10.00

Organizator: Adrian Kuźniarowicz

TELEFON: 723977330

EMAIL: adrian.kuzniarowicz@podrb.pl

Wykładowca: Paweł Kisała

Link do rejestracji: https://szkolenia.podrb.pl/wykorzystanie-01-12-godz-10-00/

__________________________________________________________________________

2. „Zwalczanie chorób i szkodników pszczół” 02.12, godz. 10.00

Organizator: Adrian Kuźniarowicz

TELEFON: 723977330

EMAIL: adrian.kuzniarowicz@podrb.pl

Wykładowca: Paweł Kisała

Link do rejestracji: https://szkolenia.podrb.pl/zwalczanie-02-12-godz-10-00/

__________________________________________________________________________

3. „Nowoczesna gospodarka pasieczna” 03.12, godz. 10.00

Organizator: Adrian Kuźniarowicz

TELEFON: 723977330

EMAIL: adrian.kuzniarowicz@podrb.pl

Wykładowca: dr.hab. Krzysztof Olszewski

Link do rejestracji: https://szkolenia.podrb.pl/nowoczesna-03-12-godz-10-00/

Konkurs „NAJBARDZIEJ AKTYWNE KOŁO PSZCZELARSKIE”

Zaproszenie do udziału w Konkursie na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”.

Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, realizowanego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Mając świadomość ogromnych ograniczeń jakie nam wszystkim przyniosła  pandemia Coronavirusa oraz trudności z jakimi trzeba było się borykać przy podejmowaniu wszelkich  działań, każdy przejaw aktywności jaką udało się podjąć na rzecz krzewienia tradycji pszczelarskich,  jest w tym trudnym czasie szczególnie cenny.   

Do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie uprawnione są Koła pszczelarskie, które nie uzyskały tytułu laureata w roku ubiegłym. 

Trzy najbardziej aktywne Koła Pszczelarskie otrzymają nagrody główne.  

Pozostali uczestnicy konkursu, którzy złożą lub odeślą wypełnione ankiety konkursowe otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

 Zgłoszenia można  nadsyłać do dnia 26.10.2020 r. na adres: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów

Poniżej ankieta zgłoszeniowa do konkursu:

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

Konkurs „Najlepsza Pasieka Podkarpacia w 2020 r.”

Informujemy, że można zgłaszać się do udziału w konkursie „Najlepsza Pasieka Podkarpacia w 2020 r.”

Pasieki do konkursu należy zgłaszać do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz prezesów Kół lub Związków (jak w pkt. 1) lub bezpośrednio przez właścicieli gospodarstw pasiecznych do 30 października  2020 r.

Poniżej ankieta zgłoszeniowa do konkursu:

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

Przedłużenie rejestracji na szkolenie on-line”Apifitoterapia” dla pszczelarzy, producentów ziół i przetwórców z województwa podkarpackiego

Przedłużenie rekrutacji na szkolenie do środy 30.09.

Zapraszamy do rekrutacji na szkolenie, czeka spora dawka ciekawostek oraz informacji.

Formularz rekrutacyjny na szkolenie APIFITOTERAPIA – kliknij tutaj

Rekrutacja na szkolenie „Apifitoterapia – korzyści z połączenia miodu i ziół” będzie aktywna od czwartku 24.09 do środy 30.09. Zapraszamy pszczelarzy, producentów ziół i przetwórców z województwa podkarpackiego. Pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników szkolenia otrzyma bezpłatny egzemplarz monografii. Program szkolenia zostanie upubliczniony wkrótce. Zachęcamy do rejestracji.