previous arrow
next arrow
Slider

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Prosimy o zaangażowanie się w sprawę dotyczącą wszystkich Pszczelarzy

Proponowany Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przyczyni się do tego, że wszystkie zadania realizowanie w ramach „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” zostaną przeniesione do ARiMR. Jedna ze zmian dotyczyć będzie tego, że Pszczelarz sam będzie musiał napisać projekt o dofinansowanie na zakup: leków, matek pszczelich, odkładów, sprzętu pszczelarskiego, urządzeń gospodarki, nie będzie to jak do tej pory, że zgłasza się zapotrzebowanie na zakup jednej z powyższych pozycji, trzeba będzie dodatkowo przejść przez całą procedurę, którą na chwilę obecną wykonują Związki Pszczelarskie w imieniu Pszczelarzy.

Poniżej link do ankiety oraz plików związanych z Planem Strategicznym, bardzo prosimy Pszczelarzy, organizacje pszczelarskie o wypełnienie ankiety i przesłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najpóźniej do 14 września.

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Formularz jest na dole linkowanej strony. Zaznaczamy odpowiednie kółeczko (wypowiedź jako osoba fizyczna, koło, związek itp. klikamy „dalej” i po kolei wypełniamy formularz proponując korektę).

W drugiej części zaznaczamy kółeczko przy opisie interwencji jak poniżej, która dotyczy wsparcia dla pszczelarstwa.

ROZDZIAŁ 5. OPIS INTERWENCJI: PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, INTERWENCJE SEKTOROWE I INTERWENCJE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 5.2. Opis interwencji sektorowych I 6.1-7. Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc techniczna, wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej/ pomoc techniczna, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych/ wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi/ ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej/ pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół/ wsparcie naukowo-badawcze/ wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.