previous arrow
next arrow
Slider

RODO

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że jesteście Państwo członkami Koła Pszczelarzy zrzeszonego w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie dane Państwa, jako pszczelarzy, w zakresie niezbędnym do realizacji umów i działalności statutowej Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, są gromadzone i przetwarzane przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne wypisanie się ze struktur Związku.

 

Państwa dane osobowe i informacje na temat prowadzonej działalności, udostępniane są do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Polskiego Związku Pszczelarskiego, firmy ubezpieczającej pasieki, a także producentom sprzętu pszczelarskiego, matek i odkładów pszczelich oraz lekarzom weterynarii.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. 8-go Marca 3, reprezentowanym przez Tadeusza Dylon- Prezesa Zarządu poczta@wzp.rzeszow.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 508 082 468 lub adresem email: sieciisprzet.rzeszow@gmail.com