previous arrow
next arrow
Slider

Informacja w sprawie zapotrzebowania na sprzęt i urządzenia – AKTUALIZACJA 15.09.2021 r.

Informujemy, że nowe warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie Rynków Produktów Pszczelich” na rok 2021-2022, wprowadziły otwarty katalog sprzętu pszczelarskiego, więc każdy sprzęt pszczelarski jest objęty refundacją, wyjątek stanowić będą drobne sprzęty, które mogą nie przetrwać 5 lat, bądź łatwo można je zgubić. W związku z tym, drobny sprzęt pszczelarski lub taki, który łatwo może się zniszczyć, nie będzie przez nas brany pod uwagę na złożonych wnioskach. Dodam jeszcze, że to dotyczy tylko sprzętu pszczelarskiego, zakup urządzeń gospodarki wędrownej nadal ma zamknięty katalog urządzeń.

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi warunkami udziału w mechanizmie „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” na rok 2021-2022.

Zostały także zaktualizowane formularze na zakup sprzętu oraz urządzeń gospodarki wędrownej

Informujemy, że od 01.09.2021 r. rozpocznie się przyjmowanie formularzy zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski oraz urządzeń gospodarki wędrownej.

  • razem z formularzem na urządzenia gospodarki wędrownej należy dostarczyć ofertę handlową na urządzenie, które zostanie w nim wskazane, bez takiej oferty nie będzie rozpatrzony.

We wniosku należy wypełnić wszystkie pola, dołączyć 2 kserokopie dokumentu potwierdzającego umieszczenie produktów pszczelich na rynku, podpisane  „Za zgodność z oryginałem” oraz czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Niepoprawne wypełnienie wniosku lub brak dołączenia 2 kserokopii dokumentu potwierdzającego umieszczenia produktów pszczelich na rynku skutkować będzie odrzuceniem wniosku!!!

Prosimy, aby Pszczelarze dostarczyli wnioski do Prezesów kół z wyprzedzeniem, aby Prezesi mogli wysłać/dostarczyć zbiorczo do WZP w Rzeszowie do dnia 30.09.2021 r.

Na formularzach należy uwzględnić liczbę pni, które będą posiadane i opłacone na dzień 30.09.2021 r.