previous arrow
next arrow
Slider

Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach interwencji I.6.2 – „Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”

Drodzy Pszczelarze, w nawiązaniu do wielu pytań odnoście zakupu sprzętu pszczelarskiego, z poniższego pliku wybrałem ważniejsze pytania i zostały wklejone bezpośrednio w poście.

7. Czy na dzień składania Wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w obecnym kwietniowym naborze, należy już mieć zakupiony sprzęt pszczelarski, faktury oraz potwierdzenia płatności?
Faktury, potwierdzenia płatności za zakupiony sprzęt będą konieczne dopiero podczas składania Wniosków o płatność WoP (Wnioski trzeba będzie złożyć najpóźniej do 31 lipca 2023 r.). Refundowane będą zakupy nowego sprzętu pszczelarskiego zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia w którym będzie składany WoP.

W związku z powyższym można kontaktować się ze sprzedawcami, w celu realizacji zapotrzebowań przed podpisaniem umów (dotyczy osób, które złożyły zapotrzebowania).

9. W jaki sposób ARiMR będzie podpisywała umowy z pszczelarzami/organizacjami pszczelarskimi?
Umowy będą zawierane jedynie w formie elektronicznej. Po przygotowaniu projektu umowy, pszczelarz/organizacja otrzyma powiadomienie (mailem i/lub SMSem), że może zapoznać się z umową. Konieczne będzie zalogowanie się w PUE. Jeśli pszczelarz/organizacja zaakceptuje umowę to system wymusi ponowne zalogowanie się w systemie (ponowne uwierzytelnienie), wówczas jest to równoważne z jej podpisaniem.

Umowy pomiędzy WZP w Rzeszowie a pszczelarzami będą zawierane w formie papierowej, dopiero po podpisaniu stosownej umowy z ARiMR. Najprawdopodobniej będzie miało to miejsce w maju.

11. Czy w ramach I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” będą refundowane np. miodarka + siatki diagonalne, stół do odsklepiania plastrów wraz z pokrywą do stołu?
Jeśli na jednej fakturze będzie np. miodarka wraz z siatkami diagonalnymi, stół do odsklepiania wraz z pokrywą do stołu, to zakupy takie będą refundowane pod warunkiem, że dodatkowe doposażenie będzie pasujące do zakupionych maszyn. Nie są refundowane koszty zakupu np. samych siatek diagonalnych (bez miodarki), samej pokrywy do stołu (bez stołu). Jeśli na fakturze zakupu będzie wymieniony jedynie np. element miodarki lub element stołu, to taka pozycja z faktury nie będzie uwzględniona przy refundacji kosztów zakupu w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

12. Czy płatność za fakturę może być dokonana w formie gotówki?
Płatność nie może być dokonana w formie gotówki. Płatność musi być zrealizowana bezgotówkowo.

Proszę pszczelarzy korzystających z interwencji, o zapoznanie się ze wzorem umowy na zakup sprzętu.

Lista sprzętu refundowanego:

    a)    miodarki,
    b)    odstojniki,
    c)    dekrystalizatory,
    d)    stoły do odsklepiania plastrów,
    e)    suszarki do suszenia obnóży pyłkowych,
    f)    topiarki do wosku,
    g)    urządzenia do kremowania miodu,
    h)    refraktometry,
    i)     wózki ręczne do transportu uli,
    j)     wialnie do pyłku,
    k)    ule lub ich elementów,
    l)     kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe,
   m)   urządzenia do omiatania pszczół,
   n)    poławiacze pyłku,
   o)    sprzęt do pozyskiwania pierzgi,
   p)    wagi pasieczne,
   q)    pakiety ramek ulowych (100 szt.),
   r)     kamery cyfrowe.

Wszystkie niezbędne dokumenty (informacje zawarte we wzorze umowy) należy dostarczyć do WZP w Rzeszowie najpóźniej do 30.06.2023 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023

W przypadku rezygnacji z zakupu sprzętu pszczelarskiego, należy w możliwie jak najszybszym terminie poinformować biuro WZP w Rzeszowie, gdyż będzie jeszcze wtedy możliwość udostępnienia środków chętnym.