previous arrow
next arrow
Slider

REFUNDACJA – BARDZO WAŻNE – prosimy o przeczytanie do samego końca

Chciałbym poinformować, że są jeszcze Pszczelarze, którzy nie dostarczyli do nas dokumentów (termin był do 30 czerwca), w przyszłym tygodniu będziemy jeszcze na nie czekali.

Brak dostarczenia do WZP w Rzeszowie pełnej dokumentacji, będzie równoznaczny z brakiem otrzymania refundacji. Każda kserokopia dokumentu (po dwa egzemplarze kserokopii, paragraf 5 umowy) musi być podpisana czytelnie z imienia i nazwiska.

Dodatkowo na przelewie musi widnieć imię i nazwisko Pszczelarza, z którym jest podpisana umowa, ewentualnie wymagane jest oświadczenie (2 egzemplarze) osoby, która dokonuje płatności w jego imieniu, np.

1 – syn płaci za tatę za sprzęt, syn musi napisać oświadczenie i je podpisać;

2 – gdy małżonka płaci ze wspólnego konta, logując się własnym loginem i ona widnieje na przelewie, to wtedy Pszczelarz może napisać oświadczenie (także 2 egzemplarze), że jest współwłaścicielem konta i podpisać się pod nim.

Jeśli ktoś nie pamięta czy wysyłał to proszę ponownie przesłać, nie będę udzielał tej informacji telefonicznie.

Pszczelarze, którzy wysyłali dokumenty i mają pewne braki (niepełne/podpisy, brak oświadczeń, pojedyncze egzemplarze dokumentów), zostaną o tym poinformowani telefonicznie, z informacją czego brakuje.

Proszę o rozpowszechnienie tej wiadomości.