Arrow
Arrow
Slider

XIV PODKARPACKIE ŚWIĘTO MIODU

W dniu 29 września 2018 r., w budynku Urzędu Marszałkowskiego
przy al. Cieplińskiego 4 odbędzie się XIV Podkarpackie Święto Miodu.

W trakcie święta przewidziane jest zorganizowanie i rozstrzygnięcie trzech konkursów:

1. „Najlepsza pasieka Podkarpacia 2018”
2. „Producenci miodów pitnych i nalewek miodowych”
3. „Który miód najlepiej smakuje w ocenie konsumentów”

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2018 r.

Gospodarstwa pasieczne, które planują zorganizowanie stoiska kiermaszowego w dniu 29 września
prosimy o zgłaszanie swojego udziału jak najszybciej w Biurze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Rzeszowie.

W ramach XIV Podkarpackiego Święta Miodu wykład pt. ” Jak prawidłowo przygotować i zazimować rodziny pszczele” wygłosi mgr inż. Marek Podlewski

ANKIETA – Najlepsza pasieka Podkarpacia 2018

Miody nektarowe i spadziowe do konkursu należy przygotować w słoikach 1,25 kg (dwa słoiki na każdy gatunek miodu)

Miody pitne i nalewki miodowe należy dostarczyć w butelkach (2 sztuki na każdy asortyment).

Do konkursu miodów dopuszczone są wyłącznie miody nektarowe i spadziowe. Ziołomiody nie będą przyjmowane.

KONKURS – „NAJBARDZIEJ AKTYWNE KOŁO PSZCZELARSKIE”

W ramach Kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych
w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie organizują konkurs „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”

Regulamin Konkursu Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie

 Ankieta – załącznik do Regulaminu

Klauzula informacyjne konkurs