previous arrow
next arrow
Slider

Wyniki Konkursu na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” w 2022 r.

W dniu 30 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze Uchwały Nr 437/8950/22 z dnia 15 listopada 2022r. w celu rozstrzygnięcia konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, zorganizowanego w 2022 r. w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Komisja obradowała zgodnie z § 5  Regulaminu Konkursu  w składzie:

  1. Tadeusz Dylon – Przewodniczący Komisji konkursowej
  2. Roman Jasiński– Członek Komisji konkursowej
  3. Maciej Pietrucha – Członek Komisji konkursowej
  4. Agnieszka Woźniacka – Członek Komisji konkursowej

W ramach konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” zorganizowanego w 2022 r., na adres Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie wpłynęło 17 wypełnionych ankiet konkursowych, z czego jedna złożona przez Koło Pszczelarzy w Przeworsku wpłynęła po terminie, tj. po 18 listopada 2022 r. oraz druga złożona została złożona przez podmiot nieuprawniony, tj. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu.

W związku z powyższym ocenie podlegało 15 regulaminowo złożonych ankiet. 

Zgodnie z Regulaminem, ankiety zostały przyporządkowane do poszczególnych grup ustalonych ze względu na ilość członków zrzeszonych przez poszczególne Koła.

Każdy z członków Komisji ocenił ankiety zgodnie z punktacją określoną  w § 6 Regulaminu Konkursu. Z punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji,  została wyciągnięta średnia arytmetyczna, stanowiąca ostateczna ocenę danego Koła.

Na  podstawie przyznanej punktacji Komisja Konkursowa wybrała z każdej z ustalonych kategorii  po jednym Kole, które uzyskało najwyższą liczbę punktów, wyłaniając tym samym laureatów konkursu, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe 12 Kół Pszczelarskich otrzyma nagrody pocieszenia. Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.

Rozstrzygnięcie Konkursu na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” w 2022 r. (plik pdf, rozmiar 442 KB). – brak wersji edytowalnej

Rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Urzędu Marszłkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów) w dniu 13.12.2022 r. o godzinie 14:00 w sali 147.