previous arrow
next arrow
Slider

Ważna informacja – obowiązek posiadania EP dla korzystających z dofinansowań w przyszłym roku

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.) ARiMR informuje, iż w mechanizmach administrowanych przez Agencję mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów. Zatem należy wskazać, iż każdy pszczelarz ubiegający się o pomoc indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji musi posiadać numer EP, nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do Kierownika biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

Ponadto informujemy, że na obecną chwilę ARiMR nie opublikował warunków wsparcia rynku produktów pszczelich.