previous arrow
next arrow
Slider

Ważna informacja dla Pszczelarzy – aktualizacja

Już w październiku informowaliśmy na stronie o obowiązku posiadania nr EP dla Pszczelarzy, którzy chcą skorzystać z dofinansowań:

Dodatkowo w dniu 16.02.2023 r., do Prezesów Kół została przesłana informacja o możliwości otrzymania dofinansowania jedynie w przypadku, gdy Pszczelarz posiada numer EP i zostanie przesłany do WZP. Pomimo tej informacji z większości kół nie wpłynęły numery EP Pszczelarzy, którzy zgłaszali zapotrzebowania na zakup leków i matek pszczelich, odkładów – w przypadku zakupu matek/odkładów, gdy posiada się powyżej 10 rodzin pszczelich, niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego umieszczanie produktów pszczelich na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego). – Według informacji otrzymanej od Prezesa, faktury RR także będą brane pod uwagę.

Prosimy potraktować sprawę poważnie, ponieważ w przypadku braku EP nie będzie możliwości złożenia wniosków na poszczególnych Pszczelarzy i otrzymania dofinansowania. Najpóźniej do 30.03.2023 r. będziemy przyjmowali nr EP, dostarczane zbiorczo przez przedstawicieli kół. W przypadku zakupu matek/odkładów przez Pszczelarzy powyżej 10 rodzin pszczelich należy dostarczyć także RHD/SB lub fakturę RR.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji wśród członków WZP.

Każdy pszczelarz, składający wniosek indywidualnie lub objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej, musi spełniać następujące warunki:
mieć nadany numer EP (we współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów);
– prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i być wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
Zarówno pszczelarz składający wniosek indywidualnie, jak i objęty wnioskiem składanym przez organizację pszczelarską oraz sama organizacja pszczelarska zobowiązani są do posiadania numeru EP.
Wniosek o nadanie numeru EP, należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR, właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę albo za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji. Brak numeru identyfikacyjnego uniemożliwi składanie wniosku. Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi wpisanymi w ewidencji producentów (EP). W przypadku, gdy dane są inne niż dane w EP, należy niezwłocznie zgłosić aktualizację danych do właściwego Biura Powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych będzie powodował konieczność składania dodatkowych wyjaśnień.