Arrow
Arrow
Slider

Walka z warrozą


Walka z Warrozą – jesień 2018 roku

Bardzo ważne informacje dla wszystkich pszczelarzy.

 

Długa i ciepła jesień stworzyła bardzo dogodne warunki dla re-inwazji Warrozy. Pierwsze badania w terenie w zależności od lokalizacji pasiek pokazują, że re-inwazja do jednej rodziny pszczelej wynosi od kilku do kilkuset! samic Warrozy. Czekamy jeszcze na ostateczny wybijający Warrozę zabieg do momentu zmiany pogody.

Gdy loty pszczół będą sporadyczne lub ustaną z powodu niskiej temperatury, stosujemy obowiązkowo zabieg przeciwko Warrozie przy użyciu kwasu szczawiowego lub odymienia Apiwarolem. Zastosować należy wkładki samoprzylepne w części rodzin pszczelich w pasiece, wtedy każdy pszczelarz będzie mógł stwierdzić jaka była w jego pasiece re-inwazja Warrozy. Zaniechanie tego późnego zabiegu przeciwko Warrozie grozi utratą rodzin pszczelich. Proszę informować o groźnej sytuacji kolegów niezrzeszonych w okolicy waszych pasiek. W szczególnych przypadkach należy pomóc tym pszczelarzom w przeprowadzeniu zabiegu. Jak zobaczą wkładkę z osypaną Warrozą, wtedy na pewno uwierzą w celowość zabiegu.

Uwaga pszczelarze, którzy stosowali do walki z Warrozą w sezonie 2018, tylko paski Baywarol. Skuteczność Baywarolu jest bardzo niska! Zostawienie pszczół do zimowli tylko po tym jednym zabiegu grozi upadkiem całej pasieki!

UWAGA! W niektórych rodzinach (młode matki, duży pożytek pyłkowy) mimo ciasnego ułożenia gniazd i dobrego zakarmienia mogła pojawić się niewielka ilość czerwiu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że czerw ten jest mocno opanowany przez Warrozę. Można ten czerw usunąć bez żadnej szkody dla rodziny lub wykonać ostatni zabieg przeciwko Warrozie po jego wyjściu. W rodzinach, gdzie jest czerw po położeniu dłoni na górne belki ramek czy powałkę wyczujemy lekkie ciepło.

 

Marek Barzyk

Koordynator ds. Strategii Walki z Warrozą WZP Rzeszów