previous arrow
next arrow
Slider

Szkolenie pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni”

Informujemy o możliwości zapisu na szkolenie w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego w sezonie 2020/2021. Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20.06.2021 r., w PODR Boguchwała.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu wynosi 50 (możliwe zwiększenie limitu, zależnie od sytuacji epidemiologicznej), decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu będą mogli brać udział Pszczelarze, którzy zostali zgłoszeni przez koła do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30 września 2020 r. oraz osoby, które dopiero planują założyć pasiekę i nie posiadają nadanego numeru weterynaryjnego.

Pszczelarze, którzy do 30 kwietnia 2021 r. przesłali e-mailowo zgłoszenia ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i spełniają jeden z powyższych warunków, zostają zapisani na szkolenie w pierwszej kolejności. Zapisani na szkolenie zostaną poinformowani telefonicznie.

Dane niezbędne do zgłoszenia na szkolenie:

  1. imię i nazwisko
  2. numer PESEL
  3. adres zamieszkania
  4. numer telefonu
  5. posiadane numery weterynaryjne (oświadczenie o planowanym założeniu pasieki, jeśli nie posiada się numeru weterynaryjnego)
  6. adres e-mail (na który zostaną wysłane informacje dotyczące dołączenia do platformy po zapisie)

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres wzpwrzeszowie@gmail.com do dnia 31 maja 2021 r.

Osoby, które dostaną się na szkolenie zostaną poinformowane telefonicznie.

Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w szkoleniu. W przypadku, gdyby ktoś nie mógłby uczestniczyć w szkoleniu to prosimy o jak najszybsze poinformowanie o rezygnacji.