previous arrow
next arrow
Slider

Poligon Nowa Dęba – aktualizacja (nabór zamknięty)

Informujemy, że dnia 30.04.2021 r. o godzinie 10:00 nabór wniosków został zamknięty – wyczerpanie puli

Informujemy, że Komendant OSPWL-Dęba wyraził zgodę na rozstawienie 1500 sztuk uli w rejonie i granicach kompleksu wojskowego, z zastrzeżeniem, że te ule zostaną zabrane z miejsca ich ustawienia do 05 października 2021 r.

Zgoda na rozstawienie uli na terenie OSPWL-Dęba (kompleks Nowa Dęba) uwarunkowana jest:

1.  uzyskaniem zezwolenia Nadleśnictwa Nowa Dęba oraz Nadleśnictwa Gościeradów w przypadku kompleksu wojskowego Lipa,

2. osoby zainteresowane rozstawieniem uli zobowiązane są do uczestniczenia w instruktażu przeprowadzonym przez wyznaczona osobę funkcyjną z Wydziału poligonowego w zakresie:

  • przepisów bezpieczeństwa,
  • zasad postępowania w przypadku odnalezienia niewybuchów lub innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • przepisów ppoż.,
  • zasad wjazdu (wejścia) i poruszaniu się po terenie poligonu.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do:

1.  o wypełnienie wniosku do Komendanta OSPWL-Dęba o wyrażenie zgody na rozstawienie pasiek pszczelich,

2.  ksero lub oryginał zgody Nadleśnictwa Nowa Dęba/Gościeradów jako załącznik do wniosku.

  • Wniosek do Komendanta OSPWL-Dęba o wyrażenie zgody na rozstawienie pasiek pszczelich jak i zgoda Nadleśnictwa Nowa Dęba/Gościeradów należy przesłać do Prezesa Koła,
  • Na podstawie nadesłanych wniosków i wyrażonych zgód, Prezesi przygotują dokumentację oraz zbiorczą listę osób ubiegających się o zgodę na rozstawienie uli,
  • Po przygotowaniu dokumentacji należy przesłać wszystkie dokumenty do Sekretarza PZP Pana Stanisława Ból (prosimy zainteresowanych Prezesów o kontakt w celu przekazania numeru kontaktowego).

Wstępne informacje zostały przesłane do Prezesów, którzy oficjalnie wyrazili zgodę na umieszczenie adresu e-mail na naszej stronie internetowej.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na rozstawienie uli.