Arrow
Arrow
Slider

Nowy Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego

W dniu 20 listopada 2018 r. na XXIII Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego w Ciechocinku, został wybrany nowy Zarząd PZP w następującym składzie:

Tadeusz Dylon – Prezydent
Zbigniew Kołtowski – Wiceprezydent
Leszek Bodzioch – Wiceprezydent
Stanisław Ból – Sekretarz
Ryszard Voss – Skarbnik
Ryszard Jarosz – Członek
Henryk Krasucki – Członek

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej PZP

Małgorzata Pietkiewicz – Przewodnicząca
Jerzy Wardęski – Wiceprzewodniczący
Grzegorz Brzeski – Sekretarz
Kazimierz Zagórski – Członek
Sergiusz Saradow – Członek