previous arrow
next arrow
Slider

Dodatkowe środki na krajowe programy na rzecz poprawy produkcji wprowadzania do obrotu produktów pszczelich

W związku z decyzją wykonawczą Komisji z dn. 9.06.2021 r., która zatwierdza zmienione krajowe programy dot. pszczelarstwa, przedłożone przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2012, informujemy o otrzymaniu dodatkowych środków na realizację projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2020/2021.