Arrow
Arrow
Slider

admin

Walka z Warrozą.

Z układu pogody wynika, że najbliższe 3 dni to ostateczny dogodny termin
na zastosowanie zabiegu przeciwko Warrozie, przy pomocy kwasu szczawiowego.

Nowy Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego

W dniu 20 listopada 2018 r. na XXIII Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego w Ciechocinku, został wybrany nowy Zarząd PZP w następującym składzie:

Tadeusz Dylon – Prezydent
Zbigniew Kołtowski – Wiceprezydent
Leszek Bodzioch – Wiceprezydent
Stanisław Ból – Sekretarz
Ryszard Voss – Skarbnik
Ryszard Jarosz – Członek
Henryk Krasucki – Członek

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej PZP

Małgorzata Pietkiewicz – Przewodnicząca
Jerzy Wardęski – Wiceprzewodniczący
Grzegorz Brzeski – Sekretarz
Kazimierz Zagórski – Członek
Sergiusz Saradow – Członek

 

Szkolenie dla początkujących pszczelarzy

W dniu 16 grudnia 2018 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale odbędzie się Szkolenie dla początkujących pszczelarzy.
Wykład w godzinach 8-18 poprowadzi wykładowca Szkoły w Pszczelej Woli
p. Mariusz Chachuła.
Koszt Szkolenia 100 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto 29 1050 1562 1000 0090 3075 2894
W tytule przelewu proszę podać swoje nazwisko i dopisać „Szkolenie 2018”
Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Tytuł szkolenia „ABC pszczelarstwa”
Zagadnienia:
1. Zakładanie pasieki
2. Całoroczna gospodarka pasieczna
3. Powiększanie pasieki
4. Wychów matek na własne potrzeby

 

Pielgrzymka do Leżajska

REJONOWE KOŁO PSZCZELARZY w Leżajsku

STAROSTA LEŻAJSKI

ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY w Rzeszowie

Z A P R A S Z A J Ą

Pszczelarzy oraz wszystkich miłośników pszczół i miodu

na XII Pielgrzymkę ku czci św. Ambrożego

w dniu 09 grudnia 2018 r.

do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Ojców Bernardynów w Leżajsku

godz. 11. Uroczysta Msza Święta dziękczynna w intencji pszczelarzy
celebrowana przez J. E. Ks. Bp. dr. Edwarda Białogłowskiego.
Obecność Pocztów Sztandarowych obowiązkowa.

Godz 13-16 Spotkanie i szkolenie pszczelarzy
– wręczenie odznaczeń związkowych
– wystąpienia zaproszonych gości
– wykład Pana Tomasza Kędziory na temat: „Przygotowanie pszczół
do zimowli z uwzględnieniem zwalczania warrozy i nosemy”

 

Walka z warrozą


Walka z Warrozą – jesień 2018 roku

Bardzo ważne informacje dla wszystkich pszczelarzy.

 

Długa i ciepła jesień stworzyła bardzo dogodne warunki dla re-inwazji Warrozy. Pierwsze badania w terenie w zależności od lokalizacji pasiek pokazują, że re-inwazja do jednej rodziny pszczelej wynosi od kilku do kilkuset! samic Warrozy. Czekamy jeszcze na ostateczny wybijający Warrozę zabieg do momentu zmiany pogody.

Gdy loty pszczół będą sporadyczne lub ustaną z powodu niskiej temperatury, stosujemy obowiązkowo zabieg przeciwko Warrozie przy użyciu kwasu szczawiowego lub odymienia Apiwarolem. Zastosować należy wkładki samoprzylepne w części rodzin pszczelich w pasiece, wtedy każdy pszczelarz będzie mógł stwierdzić jaka była w jego pasiece re-inwazja Warrozy. Zaniechanie tego późnego zabiegu przeciwko Warrozie grozi utratą rodzin pszczelich. Proszę informować o groźnej sytuacji kolegów niezrzeszonych w okolicy waszych pasiek. W szczególnych przypadkach należy pomóc tym pszczelarzom w przeprowadzeniu zabiegu. Jak zobaczą wkładkę z osypaną Warrozą, wtedy na pewno uwierzą w celowość zabiegu.

Uwaga pszczelarze, którzy stosowali do walki z Warrozą w sezonie 2018, tylko paski Baywarol. Skuteczność Baywarolu jest bardzo niska! Zostawienie pszczół do zimowli tylko po tym jednym zabiegu grozi upadkiem całej pasieki!

UWAGA! W niektórych rodzinach (młode matki, duży pożytek pyłkowy) mimo ciasnego ułożenia gniazd i dobrego zakarmienia mogła pojawić się niewielka ilość czerwiu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że czerw ten jest mocno opanowany przez Warrozę. Można ten czerw usunąć bez żadnej szkody dla rodziny lub wykonać ostatni zabieg przeciwko Warrozie po jego wyjściu. W rodzinach, gdzie jest czerw po położeniu dłoni na górne belki ramek czy powałkę wyczujemy lekkie ciepło.

 

Marek Barzyk

Koordynator ds. Strategii Walki z Warrozą WZP Rzeszów