previous arrow
next arrow
Slider

admin

Strategia walki z Warrozą – ostatni zabieg

Proszę o zapoznanie się z notatką dot. walki z warrozą od Pana Marka Barzyka

Strategia walki z Warrozą – ostatni zabieg.

Zabieg oczyszczający rodziny pszczele z pozostałości Warrozy.

Według długoterminowych prognoz meteorologicznych w ciągu najbliższych kilku dni należy przeprowadzić ostatni w tym roku zabieg przeciwko Warrozie. Zalecamy zabieg przy użyciu kwasu szczawiowego lub odymienie Apiwarolem. W naszym regionie rodziny prawidłowo zazimowane nie mają czerwiu, tak więc mamy szanse na zniszczenie pasożyta w 100%.

Prognozy pogody wykluczają warunki przy których mogłoby dojść do reinwazji pasożyta. Jeśli macie w pobliżu swoich pasiek inne pasieczyska, postarajcie się aby sąsiedzi również przeprowadzili zabiegi w tym terminie.

Z pszczelarskim pozdrowieniem,

Prezes Koła Pszczelarzy w Krośnie

Marek Barzyk

Konkurs na Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie

Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, zapraszają do udziału w tegorocznej edycji konkursu pn.: „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, realizowanego w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

W załącznikach znajdziecie Państwo pismo skierowane do Kół Pszczelarzy, regulamin konkursu oraz ankietę konkursową w wersji edytowanej.

Termin złożenia/wysyłki ankiet – do 19 listopada 2021 r.

Do uczestników szkolenia on-line „Apifitoterapia – korzyści z połączenia miodów i ziół” z dnia 10 października 2020 r.

Uprzejmie prosimy Wszystkich Uczestników szkolenia zorganizowanego w dniu 10 października 2020 przez zespół z Uniwersytetu Rzeszowskiego kierowany przez prof. UR Małgorzatę Dżugan, o pilne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dostępnej pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6LPWO-sHtenxjGsoaJfPW4jLP4-bF4XnEgF8K2rovz246iA/viewform?usp=sf_link

Zebranie tych ankiet jest niezbędne do oceny jakości szkolenia i wykazania potrzeby organizacji kolejnych szkoleń przez Uniwersytet Rzeszowski.

W imieniu zespołu dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan


Proszę także o wypełnienie drugiej ankiety, która znajduje się poniżej w pdf:

Zalecenie stosowania leków przeciwko warrozie na jesień

Dawkowanie leków przeciwko warrozie pszczół

Apiwarol – 5-6 tabletek na 1 rodzinę

Biowar – 2 paski na 1 rodzinę

Apivar – 2 paski na 1 rodzinę

Bayvarol – 1 opak (4 paski) na 1 rodzinę

Apiguard – 2 tacki na 1 rodzinę

Thymovar – 2-4 paski na 1 rodzinę

Api Life Var – 2 opak (4 płatki)

Varromed – 1 but/ 9 rodzin

PolyVarYellov – 1 opak/ 5 rodzin

Informacja przekazana przez lek. wet. Mariana Barana

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Prosimy o zaangażowanie się w sprawę dotyczącą wszystkich Pszczelarzy

Proponowany Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przyczyni się do tego, że wszystkie zadania realizowanie w ramach „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” zostaną przeniesione do ARiMR. Jedna ze zmian dotyczyć będzie tego, że Pszczelarz sam będzie musiał napisać projekt o dofinansowanie na zakup: leków, matek pszczelich, odkładów, sprzętu pszczelarskiego, urządzeń gospodarki, nie będzie to jak do tej pory, że zgłasza się zapotrzebowanie na zakup jednej z powyższych pozycji, trzeba będzie dodatkowo przejść przez całą procedurę, którą na chwilę obecną wykonują Związki Pszczelarskie w imieniu Pszczelarzy.

Poniżej link do ankiety oraz plików związanych z Planem Strategicznym, bardzo prosimy Pszczelarzy, organizacje pszczelarskie o wypełnienie ankiety i przesłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najpóźniej do 14 września.

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Formularz jest na dole linkowanej strony. Zaznaczamy odpowiednie kółeczko (wypowiedź jako osoba fizyczna, koło, związek itp. klikamy „dalej” i po kolei wypełniamy formularz proponując korektę).

W drugiej części zaznaczamy kółeczko przy opisie interwencji jak poniżej, która dotyczy wsparcia dla pszczelarstwa.

ROZDZIAŁ 5. OPIS INTERWENCJI: PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, INTERWENCJE SEKTOROWE I INTERWENCJE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 5.2. Opis interwencji sektorowych I 6.1-7. Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc techniczna, wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej/ pomoc techniczna, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych/ wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi/ ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej/ pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół/ wsparcie naukowo-badawcze/ wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.

XVI Podkarpackie Święto Miodu – transmisja online z wydarzenia

W związku z maksymalną liczbą uczestników wynoszącą 150, która może wziąć udział w wydarzeniu na auli w Urzędzie Marszałkowskim, informujemy o możliwości śledzenia wydarzenia na żywo, za pośrednictwem transmisji online. Transmisja rozpocznie się równocześnie z obchodami XVI Podkarpackiego Święta Miodu.

Poniżej link do transmisji

https://www.podkarpackie.pl/index.php/biuro-prasowe/transmisja

Europejski Kongres Pszczelarski

Zapraszamy do udziału w Europejskim Kongresie Pszczelarskim, zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej:

http://beecome2021.plWYKŁADY BEECOME 2021

Pierwszy dzień wykładów 20-11-2021

Nowe wyzwania dla pszczelarstwa: zmiany klimatyczne i dobrostan pszczół – Etienne Bruneau  

Wyniki badania B-RAP – Lotta Fabricius  

Wyniki ogólnoeuropejskiego eksperymentu dotyczącego interakcji genotyp-środowisko – Dr. Fani Hatjina  

Czy możliwa jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na warrozę? – dr hab. Małgorzata Bieńkowska  

Zagrożenie dla Europy ze strony Vespa velutina – PhD Daniela Laurino  

Choroby pszczół a zmiany klimatyczne – dr n. wet., lek. wet. Anna Gajda  

Drugi dzień wykładów 21-11-2021

Obrót pszczołami – łatwo, czy trudno? Przepisy Unii Europejskiej (UE) i wytyczne OIE dotyczące obrotu pszczołami w obrębie i poza UE. – lek. wet. Andrzej Bober  

Przypadek pszczelarstwa ekologicznego w Polsce i jego perspektywy na przyszłość – dr hab. Dariusz Gerula  

Pszczelarstwo w Słowenii – przykład zrównoważonego rozwoju i sukcesu – Dr. Peter Kozmus  

Sektor pszczelarski w Polsce – dr Piotr Semkiw  

W jaki sposób pestycydy zagrażają zrównoważonemu pszczelarstwu – dr Piotr Mędrzycki   + Więcej

Feromony pszczoły miodnej jako czynniki poznawcze: niespodziewana rola poza komunikacją wewnątrzgatunkową – Prof. Dr. Martin Giurfa  


Rejestracja

Konferencja w całości tłumaczona na język polski, angielski, rosyjski i francuski

Dlaczego warto zarejestrować się na BEECOME 2021 ONLINE?

– dostęp do transmisji wykładów w kilku wersjach językowych
– możliwość uczestniczenia w czacie konferencji z pszczelarzami z całego świata
– możliwość zadawania pytań wykładowcom na żywo
– uczestnictwo w wirtualnych targach sprzętu pszczelarskiego
– indywidualna obsługa klienta podczas show-roomów
– całkowicie darmowa rejestracja

W celu rejestracji należy wejść na stronę http://beecome2021.pl, na której można wypełnić i wysłać formularz.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu

Zaproszenie do składania ofert w ramach mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich

Informujemy, że od dnia 23.08.2021 r., rozpocznie się przyjmowanie ofert w ramach mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich na lata 2020-2022, na rok 2022 na następujące programy:

 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

Prosimy o przesyłanie ofert wraz z katalogami i ulotkami do biura Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie na adres:

ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów

Zapraszamy producentów sprzętu pszczelarskiego do składania ofert, bardzo proszę o uwzględnienie możliwego wzrostu cen, już teraz na przyszły rok w katalogu, ofercie, na ich podstawie będą składanie wnioski o dofinansowanie.

Informacja w sprawie zapotrzebowania na sprzęt i urządzenia – AKTUALIZACJA 15.09.2021 r.

Informujemy, że nowe warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie Rynków Produktów Pszczelich” na rok 2021-2022, wprowadziły otwarty katalog sprzętu pszczelarskiego, więc każdy sprzęt pszczelarski jest objęty refundacją, wyjątek stanowić będą drobne sprzęty, które mogą nie przetrwać 5 lat, bądź łatwo można je zgubić. W związku z tym, drobny sprzęt pszczelarski lub taki, który łatwo może się zniszczyć, nie będzie przez nas brany pod uwagę na złożonych wnioskach. Dodam jeszcze, że to dotyczy tylko sprzętu pszczelarskiego, zakup urządzeń gospodarki wędrownej nadal ma zamknięty katalog urządzeń.

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi warunkami udziału w mechanizmie „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” na rok 2021-2022.

Zostały także zaktualizowane formularze na zakup sprzętu oraz urządzeń gospodarki wędrownej

Informujemy, że od 01.09.2021 r. rozpocznie się przyjmowanie formularzy zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski oraz urządzeń gospodarki wędrownej.

 • razem z formularzem na urządzenia gospodarki wędrownej należy dostarczyć ofertę handlową na urządzenie, które zostanie w nim wskazane, bez takiej oferty nie będzie rozpatrzony.

We wniosku należy wypełnić wszystkie pola, dołączyć 2 kserokopie dokumentu potwierdzającego umieszczenie produktów pszczelich na rynku, podpisane  „Za zgodność z oryginałem” oraz czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Niepoprawne wypełnienie wniosku lub brak dołączenia 2 kserokopii dokumentu potwierdzającego umieszczenia produktów pszczelich na rynku skutkować będzie odrzuceniem wniosku!!!

Prosimy, aby Pszczelarze dostarczyli wnioski do Prezesów kół z wyprzedzeniem, aby Prezesi mogli wysłać/dostarczyć zbiorczo do WZP w Rzeszowie do dnia 30.09.2021 r.

Na formularzach należy uwzględnić liczbę pni, które będą posiadane i opłacone na dzień 30.09.2021 r.

XVI Podkarpackie Święto Miodu – 11 wrzesień 2021 r.

Miło nam poinformować, że 11 września 2021 r. odbędzie się XVI Podkarpackie Święto Miodu.

PROGRAM:

10:00-10:20 Uroczyste otwarcie XVI Podkarpackiego Święta Miodu – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie

10:20-10:40 Wręczenie odznaczeń związkowych

10:40-10:50 Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2021”

10:50-11:10 Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Producenci miodów pitnych i nalewek miodowych”

11:00-13:00 „Prawidłowe przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli gwarancją wykorzystania pożytków wczesnowiosennych”” – Mariusz Chachuła

13:00-13:30 Przerwa

13:30-14:00 „Aktualne problemy pszczelarstwa w Polsce i na Podkarpaciu” – Tadeusz Dylon Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

14:00-15:00 Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Który miód najlepiej smakuje w ocenie konsumentów”

15:00-16:00 Dyskusja i zakończenie XV Podkarpackiego Święta Miodu

Ze względu na covid-19 na auli, w której będzie odbywało się główne wydarzenie uczestniczyć może maksymalnie 150 osób, w tym limicie brani pod uwagę są organizatorzy, zaproszeni goście.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy do wzięcia udziału w organizowanych konkursach.

Konkurs – Najlepsza Pasieka Podkarpacia.

– Pasieki należy zgłaszać w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy do 13 sierpnia 2021 r.

– Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis pasieki (położenie, rok założenia, ilość pni, ilość zbiorów) oraz minimum 6 zdjęć obrazujących pasiekę. Zdjęcia wyłącznie w postaci elektronicznej (płyta CD), dopuszczalne rozszerzenia plików: jpg, jpeg, png, gif.

Konkurs – Który miód smakuje najlepiej w ocenie konsumenta.

– Każdy pszczelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa gatunki miodu z tegorocznych zbiorów.

– Dwa słoiczki miodu zgłoszonego do konkursu, pszczelarz dostarcza do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w terminie do 13 sierpnia 2021 r.

Konkurs – Producenci miodów pitnych i nalewek miodowych.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa produkty.

– Zgłoszenia w formie butelki z produktem konkursowym przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 13 sierpnia 2021 r.


REFUNDACJA – BARDZO WAŻNE – prosimy o przeczytanie do samego końca

Chciałbym poinformować, że są jeszcze Pszczelarze, którzy nie dostarczyli do nas dokumentów (termin był do 30 czerwca), w przyszłym tygodniu będziemy jeszcze na nie czekali.

Brak dostarczenia do WZP w Rzeszowie pełnej dokumentacji, będzie równoznaczny z brakiem otrzymania refundacji. Każda kserokopia dokumentu (po dwa egzemplarze kserokopii, paragraf 5 umowy) musi być podpisana czytelnie z imienia i nazwiska.

Dodatkowo na przelewie musi widnieć imię i nazwisko Pszczelarza, z którym jest podpisana umowa, ewentualnie wymagane jest oświadczenie (2 egzemplarze) osoby, która dokonuje płatności w jego imieniu, np.

1 – syn płaci za tatę za sprzęt, syn musi napisać oświadczenie i je podpisać;

2 – gdy małżonka płaci ze wspólnego konta, logując się własnym loginem i ona widnieje na przelewie, to wtedy Pszczelarz może napisać oświadczenie (także 2 egzemplarze), że jest współwłaścicielem konta i podpisać się pod nim.

Jeśli ktoś nie pamięta czy wysyłał to proszę ponownie przesłać, nie będę udzielał tej informacji telefonicznie.

Pszczelarze, którzy wysyłali dokumenty i mają pewne braki (niepełne/podpisy, brak oświadczeń, pojedyncze egzemplarze dokumentów), zostaną o tym poinformowani telefonicznie, z informacją czego brakuje.

Proszę o rozpowszechnienie tej wiadomości.

Dodatkowe środki na krajowe programy na rzecz poprawy produkcji wprowadzania do obrotu produktów pszczelich

W związku z decyzją wykonawczą Komisji z dn. 9.06.2021 r., która zatwierdza zmienione krajowe programy dot. pszczelarstwa, przedłożone przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2012, informujemy o otrzymaniu dodatkowych środków na realizację projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2020/2021.

Informujemy, że w związku z bardzo małą podażą oferowanych odkładów na rynku, jak i małą liczbą producentów, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Pszczelarzy, w tej sytuacji jesteśmy zmuszeni dokonać ich redukcji.

Aktualizacja – szkolenie pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni” – zwiększenie liczby osób biorących udział i możliwość zapisania się

Informujemy, że jeszcze istnieje możliwość zapisania się na szkolenie, ponieważ została zwiększona maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego w sezonie 2020/2021. Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20.06.2021 r., w PODR Boguchwała.

W szkoleniu będą mogli brać udział Pszczelarze, którzy zostali zgłoszeni przez koła do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30 września 2020 r. oraz osoby, które dopiero planują założyć pasiekę i nie posiadają nadanego numeru weterynaryjnego.

Dane niezbędne do zgłoszenia na szkolenie:

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. numer telefonu
 5. posiadane numery weterynaryjne (oświadczenie o planowanym założeniu pasieki, jeśli nie posiada się numeru weterynaryjnego)

Dopłaty do przeziomowanych rodzin pszczelich (pod tekstem dokumenty do pobrania)

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W załączeniu przekazujemy wnioski (pod tekstem)

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF
Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel

oraz
Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

a także

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow EP

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu (jak w załączeniu) opracowanym i udostępnionym przez Agencję lub pobrać ze strony Agencji ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Wnioski składać należy do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
 2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP (w załączeniu Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow) .

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:

 • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.


Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (otwórz) – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.
Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wprowadzenie powyższej pomocy wynika z opublikowania w dniu 20.05.2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez dodanie § 13zf oraz § 13zg, którym wprowadza się pomoc dla pszczelarzy.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR – (otwórz) lub na adres na: info@arimr.gov.pl

Poniżej pliki do pobrania

Zmarł Bogdan Gwiszcz

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 24 maja odszedł Ś.P. Bogdan Gwiszcz, Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego.

Uroczystości żałobne odbędą się 27 maja 2021 r. o godz. 14:00 w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie.

Różaniec o godzinie 13:30

Szkolenie pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni”

Informujemy o możliwości zapisu na szkolenie w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego w sezonie 2020/2021. Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20.06.2021 r., w PODR Boguchwała.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu wynosi 50 (możliwe zwiększenie limitu, zależnie od sytuacji epidemiologicznej), decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu będą mogli brać udział Pszczelarze, którzy zostali zgłoszeni przez koła do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30 września 2020 r. oraz osoby, które dopiero planują założyć pasiekę i nie posiadają nadanego numeru weterynaryjnego.

Pszczelarze, którzy do 30 kwietnia 2021 r. przesłali e-mailowo zgłoszenia ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i spełniają jeden z powyższych warunków, zostają zapisani na szkolenie w pierwszej kolejności. Zapisani na szkolenie zostaną poinformowani telefonicznie.

Dane niezbędne do zgłoszenia na szkolenie:

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. numer telefonu
 5. posiadane numery weterynaryjne (oświadczenie o planowanym założeniu pasieki, jeśli nie posiada się numeru weterynaryjnego)
 6. adres e-mail (na który zostaną wysłane informacje dotyczące dołączenia do platformy po zapisie)

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres wzpwrzeszowie@gmail.com do dnia 31 maja 2021 r.

Osoby, które dostaną się na szkolenie zostaną poinformowane telefonicznie.

Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w szkoleniu. W przypadku, gdyby ktoś nie mógłby uczestniczyć w szkoleniu to prosimy o jak najszybsze poinformowanie o rezygnacji.

Dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich

Poniżej przekazujemy pełną treść rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000926/O/D20210926.pdf

Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 28 maja 2021 r. a to oznacza, że wnioski będzie można składać od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r.

20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r.
, a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Spotkanie w pasiece KPMR

20.05.2021 r. z okazji Światowego Dnia Pszczół w pasiece KPRM odbyło się spotkanie, w którym udział brali: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Poseł Grzegorz Lorek, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon oraz Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego Stanisław Ból.

Podczas celebracji tego jakże ważnego święta, poruszone zostały niezwykle ważne tematy dotyczące pszczelarstwa oraz wpływu pszczół na nasze środowisko. Dodatkowo dnia wcześniejszego Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie dotyczące dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich.

Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich

Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 maja 2021 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rząd, na wniosek przedłożony przez Pana Grzegorza Pudę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznał że pszczelarzom należy się pomoc w postaci dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich.

Dzięki intensywnym działaniom Polskiego Związku Pszczelarskiego i przychylności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało się zakończyć prace w tym zakresie.

Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednak zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, chłodne wiosny oraz ekstremalne zjawiska typu wichury, tornada czy gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością.

Rozporządzenie ustanawia wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół. Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

Gdy tylko dostaniemy informacje dot. składania wniosków to zostaną one opublikowane.

Szkolenie w formie online pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni” – odwołane

Informujemy, że związku ze zbyt małym zainteresowaniem szkoleniem „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni” w formie online, jesteśmy zmuszeni zrezygnować z jego przeprowadzenia.

Ponadto informujemy, że planowane będzie przeprowadzenie powyższego szkolenia w formie tradycyjnej, w czerwcu. Liczba miejsc i jego organizacja będzie zależna od sytuacji epidemiologicznej i związanych z tym wytycznych.

W szkoleniu będą mogli brać udział Pszczelarze, którzy zostali zgłoszeni przez koła do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30 września 2020 r. oraz osoby, które dopiero planują założyć pasiekę.

Osoby, które do 30 kwietnia 2021 r. przesłały e-mailowo zgłoszenia ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i spełniają jeden z powyższych warunków, zostają zapisane na planowane szkolenie.

W późniejszym czasie zostanie podana informacja odnoście składania zgłoszeń.

Nabór nowych zgłoszeń rozpocznie się od momentu opublikowania dokładniejszych informacji odnośnie szkolenia. Wysyłane wcześniej nie będą brane pod uwagę.

Szkolenie w formie online pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni”

Informujemy o możliwości zapisu na szkolenie online w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego w sezonie 2020/2021, które odbędzie się w dniach 15-16.05.2021 r. na platformie do konferencji internetowej „WEBEX”.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu wynosi 200, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dane niezbędne do zapisu na szkolenie:

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. numer telefonu
 5. posiadane numery weterynaryjne
 6. adres e-mail (na który zostaną wysłane informacje dotyczące dołączenia do platformy po zapisie)

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres pocztowy wzpwrzeszowie@gmail.com

Zapisywać można się do dnia 30.04.2021 r.

Refundacja na zakup sprzętu pszczelarskiego i urządzeń gospodarki wędrownej – ważne

Drodzy Pszczelarze, chciałbym poinformować, aby dokładnie zwracać uwagę na zapis w § 5 umowy dotyczącej zakupu sprzętu pszczelarskiego lub gospodarki wędrownej, ponieważ w wysyłanej listownie dokumentacji bardzo często brakuje poświadczonego za zgodność z oryginałem z czytelnym imieniem i nazwiskiem dokumentu potwierdzającego umieszczanie produktów pszczelich na rynku, (np. RHD- rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, faktura RR itd.) który to też jest niezbędny do wypłacenia refundacji.

Poniżej zapis ze wzoru umowy, przygotowanego przez ARiMR:

§ 5

W celu uzyskania refundacji odbiorca końcowy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć podmiotowi uprawnionemu w terminie do 30 czerwca 2021 r. następujące dokumenty:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego sprzętu czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR dwie kserokopie faktur/rachunków dokumentujące poniesione wydatki, określających m. in.nazwę zakupionego sprzętu, producenta, ilość, cenę jednostkową oraz symbol lub typ, zgodnych z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.),

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR dwie kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności w formie bezgotówkowej (wyłącznie: przelewy bankowe, przekazy pocztowe, płatności kartą płatniczą, itp.). Nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wykonanie dyspozycji drogą elektroniczną zawierające adnotację, że zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego,

3) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem kopie dokumentów potwierdzających, że umieszcza produkty pszczele na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego).

Dodatkowo w umowie na zakup urządzeń do gospodarki wędrownej:

3) w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli – poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR kserokopie dokumentów potwierdzających rejestrację przyczepy oraz polisy ubezpieczenia OC przyczepy.

W każdym roku, w którym stara się o refundację należy dołączyć wszystkie dokumenty.

Proszę o przekazywanie tej informacji w kołach.

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, dużo energii oraz pogody ducha w tym trudnym czasie, aby móc przezwyciężyć wszystkie trudności.

Życzy Prezes, Zarząd oraz pracownicy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie

Poligon Nowa Dęba – aktualizacja (nabór zamknięty)

Informujemy, że dnia 30.04.2021 r. o godzinie 10:00 nabór wniosków został zamknięty – wyczerpanie puli

Informujemy, że Komendant OSPWL-Dęba wyraził zgodę na rozstawienie 1500 sztuk uli w rejonie i granicach kompleksu wojskowego, z zastrzeżeniem, że te ule zostaną zabrane z miejsca ich ustawienia do 05 października 2021 r.

Zgoda na rozstawienie uli na terenie OSPWL-Dęba (kompleks Nowa Dęba) uwarunkowana jest:

1.  uzyskaniem zezwolenia Nadleśnictwa Nowa Dęba oraz Nadleśnictwa Gościeradów w przypadku kompleksu wojskowego Lipa,

2. osoby zainteresowane rozstawieniem uli zobowiązane są do uczestniczenia w instruktażu przeprowadzonym przez wyznaczona osobę funkcyjną z Wydziału poligonowego w zakresie:

 • przepisów bezpieczeństwa,
 • zasad postępowania w przypadku odnalezienia niewybuchów lub innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • przepisów ppoż.,
 • zasad wjazdu (wejścia) i poruszaniu się po terenie poligonu.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do:

1.  o wypełnienie wniosku do Komendanta OSPWL-Dęba o wyrażenie zgody na rozstawienie pasiek pszczelich,

2.  ksero lub oryginał zgody Nadleśnictwa Nowa Dęba/Gościeradów jako załącznik do wniosku.

 • Wniosek do Komendanta OSPWL-Dęba o wyrażenie zgody na rozstawienie pasiek pszczelich jak i zgoda Nadleśnictwa Nowa Dęba/Gościeradów należy przesłać do Prezesa Koła,
 • Na podstawie nadesłanych wniosków i wyrażonych zgód, Prezesi przygotują dokumentację oraz zbiorczą listę osób ubiegających się o zgodę na rozstawienie uli,
 • Po przygotowaniu dokumentacji należy przesłać wszystkie dokumenty do Sekretarza PZP Pana Stanisława Ból (prosimy zainteresowanych Prezesów o kontakt w celu przekazania numeru kontaktowego).

Wstępne informacje zostały przesłane do Prezesów, którzy oficjalnie wyrazili zgodę na umieszczenie adresu e-mail na naszej stronie internetowej.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na rozstawienie uli.

Komunikat odnośnie Strategii Walki z Warrozą

Zaistniał bardzo dogodny układ związany z pogodą do sprawdzenia stanu naszych rodzin pszczelich w kierunku porażenia Warrozą.

Pszczoły rozluźniły kłęby zimowe zaczynają obloty, czyszczenie dennic, matki zaczynają składanie jajeczek, w rodzinach nie ma jeszcze krytego czerwiu. Możemy wyrywkowo sprawdzić czy w naszych rodzinach przezimowały samice Warrozy.

Zastosować podkładki samoprzylepne i odymić Apiwarolem, jeszcze lepiej gdy w jesieni nie stosowaliśmy kwasu szczawiowego, polać nim pszczoły w uliczkach 3,2% cukrowym roztworem kwasu szczawiowego lub BeeVitalem. Pamiętać o zasadzie jednokrotnego używania kwasu szczawiowego na jedno pokolenie pszczół. Przy pomocy tego zabiegu sprawdzimy stan pasiek w kierunku opanowania przez Warrozę, a także sprawdzicie skuteczność zabiegów przeprowadzonych jesienią. Jeśli stwierdzicie osyp Warrozy, macie czas na powtórzenie zabiegów w całej pasiece. Pamiętać należy o zasadzie, jeśli w rodzinie jest czerw kryty stosowanie jakichkolwiek zabiegów jest bezcelowe. Jeśli w rodzinach przezimowały samice Warrozy w momencie pojawienia się pierwszych komórek czerwiu w wszystkie samice będą w tym czerwie poza zasięgiem jakichkolwiek zabiegów. Pamiętajcie, że samice wchodzą do komórek z larwami ok. 24 godziny przed zasklepieniem. Nie przegapcie tej okazji bo tak korzystne powiązanie pogody z rozpoczęciem rozwoju rodzin zdarza się nieczęsto. Kto będzie miał wątpliwości co do obecności czerwiu krytego może przy temperaturze ok. 12C (środa, czwartek, piątek) sprawdzić szybkim wglądem stan rodzin, przy okazji sprawdzić stan pozostałych zapasów. Ten rok ma być miodny, warto mieć zdrowe i silne rodziny.

Taki stan rozwoju rodzin panuje na terenach południowej i środkowej części województwa podkarpackiego. Nie znam sytuacji w innych cieplejszych częściach województwa.

Koordynator WZP Rzeszów ds. chorób pszczelich

Marek Barzyk

Zmarł Kol. Izydor Guzik

Z przykrością informujemy, że w piątek wieczorem odszedł Kol. śp. Izydor Guzik. Zrzeszony w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, członek Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 lutego 2021 r., o godzinie 14:00 na cmentarzu parafialnym Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tyczynie. Msza Święta rozpocznie się bezpośrednio po uroczystości pogrzebowej.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Zmarł Kol. Alfred Brzoza

Ze smutkiem informujemy, że w wieku 58 lat odszedł Kol. śp. Alfred Brzoza. Członek Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, związany z kołem w Wielopolu Skrzyńskim

Uroczystości żałobne odbędą się 12 lutego 2021 r., w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu o godz.: 13:00, różaniec rozpocznie się o godz.: 12:30.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Spotkanie w MRiRW

Informujemy, że w dniu wczorajszym 9 lutego 2021 r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze jedno spotkanie na temat dofinansowania do przezimowania rodzin pszczelich.
Spotkanie poprowadził Szef Gabinetu Politycznego MRiRW Piotr Konarski, a uczestniczyli w nim pracownicy Ministerstwa: Agnieszka Jamiołkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów oraz Ewa Domańska – Naczelnik w Departamencie Rynków Rolnych. Ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego udział w spotkaniu wziął Tadeusz Dylon – Prezydent PZP.

Polski Związek Pszczelarski wierzy, że uda się wypracować najlepsze rozwiązanie, dlatego trwają dalsze rozmowy aby przeanalizować wszelkie możliwości finansowe i prawne.

Kolejne spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 27 stycznia 2021 r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kolejne spotkanie na temat dofinansowania do przezimowanych rodzin pszczelich.

W spotkaniu udział wzięli: Piotr Konarski – Szef Gabinetu Politycznego MRiRW, Grzegorz Lorek – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Dylon – Prezydent PZP oraz Stanisław Ból – Sekretarz PZP. Omówiono sytuację pszczelarstwa pod kątem liczby pszczelarzy i rodzin pszczelich, a także trudności jakie spotykają opiekunów pszczół.

Droga do wsparcia nie jest łatwa, ale prace nadal trwają. Szukanie najlepszego rozwiązania jest procesem czasochłonnym, rozmowy będą jeszcze prowadzone, na chwilę obecną Ministerstwo wspólnie z Polskim Związkiem Pszczelarskim pracuje nad doprecyzowaniem projektu, mamy nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie w tym zakresie.

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 13.01.2021 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie objęcia dofinansowaniem bezpośrednim każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

W spotkaniu wzięli udział:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda

Ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego:

Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon

Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego Stanisław Ból

oraz posłowie na Sejm RP:

Grzegorz Lorek

Grzegorz Wojciechowski

Następne spotkanie w sprawie objęcia dofinansowaniem rodzin pszczelich odbędzie się 27.01.2021 r.

Poniżej treść pisma skierowanego do Ministra Grzegorza Puda o objęcie szczególną uwagą pszczół i pszczelarzy.

WEBINAR

Zapraszamy chętnych do udziału w bezpłatnym wykładzie online

Życzenia Noworoczne

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2021, wszelkiej pomyślności, radości z pracy z pszczołami oraz bardzo dobrych zbiorów miodu, ale przede wszystkim dużo zdrowia oraz wytrwałości w dążeniu do celów.

Fot. K. Klepka

Życzy Zarząd oraz pracownicy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie

,,BARĆ’’ dla szpitala.

Wzorem ubiegłego roku gdzie Regionalne Koło Pszczelarzy  ,,BARĆ’’ w Bielińcu przekazało miód do  Fundacji Podkarpacie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie i Domu Dziecka ,,Nasz Dom Dzieciątka Jezus’’ w Rudniku nad Sanem tak i w tym roku przekazali 40 kg. miodu nawłociowego do szpitala im. PCK w Nisku. Mamy nadzieję, że ten miód będzie w pewnym stopniu lekarstwem gdyż ma zastosowanie w lecznictwie. Szczególnie w tym trudnym okresie pandemii COVID 19, gdzie zawiera saponiny, które działają przeciwbakteryjnie. Stąd działanie lecznicze miodu w przeziębieniach i  infekcjach górnych dróg oddechowych, nerek i dróg żółciowych. Spożywanie miodu nawłociowego uodparnia organizm człowieka i chroni układ oddechowy przed rozwojem zakażenia. Nazywany jest nektarem życia. Warto przypomnieć , że miód nawłociowy otrzymał nagrodę ,,PERŁA’’ jako MIÓD MAWŁOCIOWY z nad TANWI i SANU , która jest wręczana na targach w Poznaniu. Ten rok był trudny dla pszczelarzy . Wiosną gdy zakwitły drzewa była nadzieja na lepszy rok. I przyszedł mróz który zrobił złą robotę dla pszczół i pszczelarzy, dlatego musieliśmy pszczoły dokarmiać. Inaczej by nie przeżyły, ale jesień była już lepsza dzięki nawłoci, która rośnie na nieużytkach. Regionalne Koło Pszczelarzy ,,BARĆ’’ zrzesza obecnie 43 członków z gmin: Ulanów, Rudnik, Nisko, Harasiuki, Krzeszów, Jarocin, Nowa Sarzyna i Kuryłówka. I tu pragnę serdecznie podziękować za współpracę i okazałą pomoc burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów Stanisławowi Garbaczowi i Staroście Robertowi Bednarzowi, którzy są blisko nas i z nami.

Pozdrawiam.
Wacek Piędel

Odszkodowanie dla Pszczelarzy za wytrute pszczoły sprzed 10 lat w gminie Biecz

W gminie Biecz w 2010 roku przeprowadzane było odkomarzanie z powodu ich nadmiernej ilości po powodzi. Wskutek zabiegu wytruto pszczoły znajdujące się w pasiekach czternastu Pszczelarzy, poprzez niewłaściwie jego przeprowadzenie.

Z tego też powodu Pszczelarze złożyli pozew zbiorowy przeciwko gminie. Sprawy znalazły miejsce na wokandzie sądu karnego i oraz cywilnego, w różnych instancjach. Ale dopiero teraz, po 10 latach sąd przychylił się do zeznań i wyjaśnień uznając je za zasadne, stwierdzając winę gminy oraz firmę wykonującą oprysk. Pszczelarzom przyznano 320 tysięcy zł. odszkodowania.

Ważna informacja odnośnie dofinansowania na gospodarkę wędrowną

UWAGA!
W związku ze zmianami w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa,  od dnia 30 października 2020 r. będą obowiązywać  zmienione  Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022. Zmiana polega na umożliwieniu refundacji kosztów zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli, w ramach działania Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Informacje pochodzą ze strony internetowej ARiMR

Prosimy o informowanie Kolegów Pszczelarzy, którzy zgłosili min. 25 pni pszczelich.

Zielony Parasol

Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować poprzez formularz.

Link do formularza: https://forms.gle/wZ7JqKPYVmDZ95r98

Osoba, która zarejestruje się i weźmie udział w konferencji, otrzyma pakiet konferencyjny, na który składa się:

– Materiały konferencyjne,

– Zestaw degustacyjny: miód ekologiczny i ekologiczny olej rzepakowy,

– Gadżety konferencyjne.

Limit uczestników konferencji 300 osób (pozostało 20 wolnych miejsc)

Osoby zainteresowane, które nie zdążą się zarejestrować będą mogły również uczestniczyć w konferencji poprzez transmisję na youtube. Poniżej link do strony konferencji z transmisją.

https://zielony-parasol.pl/iii-konferencja-pszczelarzy-ekologow-i-lesnikow

Konkurs ,, Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”

W dniu 1 grudnia Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Roman Jasiński Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, wręczyli nagrody Laureatom Konkursu „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie” zorganizowanym w roku bieżącym. To już szósta edycja tego konkursu, który realizowany jest corocznie w ramach Kampanii edukacyjnej pod nazwą: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.
Ze względu na ograniczenia jakie nam wszystkim przyniosła w tym roku pandemia Coronavirusa, każdy przejaw aktywności jaką udało się podjąć na rzecz rozwoju pszczelarstwa, jest w tym trudnym czasie szczególnie cenny.

Największą aktywnością w tym roku wykazały się Koła:
Wśród Kół Małych – liczących do 25 członków – Rejonowe Koło Pszczelarzy Ziemi Dubieckiej reprezentowane przez Pana Andrzeja Chruścickiego.
Wśród Kół liczących od 25 do 50 członków – zwyciężyło Koło Pszczelarzy w Grodzisku Dolnym. Prezesem Koła jest Pan Tomasz Wojtyna.
Najwięcej punktów spośród Kół liczących powyżej 50 członków zdobyło Koło Pszczelarzy w Ropczycach. Prezesem Koła jest Pan Stanisław Fąfara.

Serdecznie Gratulujemy zwycięstwa w konkursie a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Dla Laureatów Konkursu ufundowane zostały nagrody. Są to urządzenia do wytopu wosku i dezynfekcji ramek z taboretem gazowym.Wszystkie Koła, które brały udział w tegorocznej edycji Konkursu otrzymają nagrody pocieszenia. Są to refraktometry do miodu z podświetleniem oraz drobny sprzęt pszczelarski. Nagrody pocieszenia można będzie odebrać w siedzibie WZP w Rzeszowie, ul. 8 Marca 3.

Konferencja „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”

3 grudnia 2020 roku odbędzie się już trzecia, doroczna konferencja pod tytuł‚em „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”€.

Udział‚ w konferencji może wziąć‡ każdy, kto zainteresowany jest tym tematem.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie. Pasy kwietne stanowią… ś›rodowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylają…cych roś›liny oraz naturalnych wrogów szkodników roś›lin uprawnych -€“ pająków, parazytoidów i owadów drapieźnych. Dzięki temu pasy kwietne sprzyjają… zmniejszaniu iloś›ci stosowanych insektycydów, co także przyczynia się™ do podwyższania różnorodności biologicznej.

Termin tegorocznej konferencji przypada akurat na czas ustalania kształ‚tu Krajowego Planu Strategicznego (czyli nastę™pcy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-27. Mamy nadzieję™, że będzie ona istotnym gł‚osem w sprawie wprowadzenia finansowego wsparcia stosowania pasów kwietnych w polskim rolnictwie.

Podczas tegorocznej konferencji usł‚yszą… Pań„stwo m.in. referaty prezentujące wyniki badań„ nad eksperymentalnymi pasami kwietnymi, prowadzonych w Polsce w latach 2018-2019, a także wykł‚ad na temat stosowania upraw współ‚rzędnych i pasów kwietnych w sadownictwie. Bę™dzie również przetł‚umaczony na język polski wykł‚ad gościa specjalnego, dr. Bena Woodcocka z Centre for Ecology and Hydrology w Wielkiej Brytanii. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą… pogodzenia intensywnej gospodarki rolnej z utrzymaniem i poprawą rodzimej różnorodnoś›ci biologicznej oraz świadczonych przez nie usług ekosystemowych. Wiele jego publikacji dotyczy praktycznej ochrony przyrody, zwią…zanej z rozwojem programów rolno-ś›rodowiskowych. Jest autorem okoł‚o 100 publikacji naukowych, z których najwię™cej dotyczył‚o owadów zapylających i pestycydów – nikotynoidów.
W cz궛ci popołudniowej przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi stan przygotowań„ Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-27 oraz propozycje dotyczą…ce uwzględnienia pasów kwietnych w tym planie.

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: https://forms.gle/qrPqLPFdeeCZNBSm9

Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2020- wręczenie nagród

Dnia 20 Listopada obyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2020”. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie. Laureaci otrzymali nagrody, które wręczył Marszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch wraz z Prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeuszem Dylon.

Pierwsze miejsce otrzymał Pan Sebastian Stanisławski, drugie miejsce Pan Kubacki Józef, trzecie miejsce otrzymał Pan Andrzej Jakiel. Dariusz Łoza oraz Sławomir Witas otrzymali nagrody wyróżnienia.

Spotkanie dotyczące mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich

Dnia 18 listopada 2020 r. z inicjatywy Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego, Pana Tadeusza Dylona, odbyło się w siedzibie PZP spotkanie dotyczące mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. Celem spotkania było poruszenie tematów bieżącej realizacji zadań w ramach mechanizmu, jak również przyszłego okresu finansowania tj. po 2021 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pani Aneta Burghardt – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Jacek Parszewski – Główny Specjalista, Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Michał Wójciak – Dyrektor Biura Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Pan Paweł Poleski – Kierownik Wydziału Wsparcia Pszczelarstwa BIR KOWR. Z uwagi na możliwość  organizowania oficjalnych spotkań tylko do 5 osób, zebranie odbyło się właśnie w takim gronie. Ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego uczestniczył Pan Tadeusz Dylon, Prezydent PZP.

               Podczas spotkania Prezydent PZP poruszył temat nieuwzględnionych w rozliczeniach zadań kremownic dla pszczelarzy, zakupionych w postaci urządzeń wielofunkcyjnych. Zebrani uznali, że należy ponownie pochylić się nad podjętymi decyzjami i rozpatrzyć je pozytywnie dla pszczelarzy, gdyż urządzenia spełniają funkcje, której oczekiwano.

               W sprawie przyszłego okresu finansowania mechanizmu WRPP uczestnicy spotkania jednoznacznie uznali, że w nowym projekcie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa powinny znaleźć się zapisy, w ramach których katalog potrzeb pszczelarskich powinien pozostać otwarty, bez wskazywania np. konkretnych uli,  miodarek czy innego sprzętu pszczelarskiego. Pszczelarze powinni mieć możliwość samodzielnego określania swoich nowych potrzeb w oparciu o dotychczas dokonane zakupy urządzeń pasiecznych. Cały mechanizm powinien dążyć do uproszczenia kryteriów finansowania.

               Dziękujemy Wojewódzkim/Regionalnym Związkom Pszczelarzy, które wzięły czynny udział w przygotowaniu propozycji dotyczących przyszłego okresu finansowania mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich.

Wszystkie organizacje członkowskie, których pszczelarze nie otrzymali zwrotu środków za zakupione urządzenia do kremowania miodów zachęcamy do ponownego odwołania się od decyzji KOWR w tej sprawie.

_____________________________

Informacja przekazana przez PZP

Szkolenia w formie online organizowane przez PODR w Boguchwale

1. „Wykorzystanie produktów pszczelich” 01.12, godz. 10.00

Organizator: Adrian Kuźniarowicz

TELEFON: 723977330

EMAIL: adrian.kuzniarowicz@podrb.pl

Wykładowca: Paweł Kisała

Link do rejestracji: https://szkolenia.podrb.pl/wykorzystanie-01-12-godz-10-00/

__________________________________________________________________________

2. „Zwalczanie chorób i szkodników pszczół” 02.12, godz. 10.00

Organizator: Adrian Kuźniarowicz

TELEFON: 723977330

EMAIL: adrian.kuzniarowicz@podrb.pl

Wykładowca: Paweł Kisała

Link do rejestracji: https://szkolenia.podrb.pl/zwalczanie-02-12-godz-10-00/

__________________________________________________________________________

3. „Nowoczesna gospodarka pasieczna” 03.12, godz. 10.00

Organizator: Adrian Kuźniarowicz

TELEFON: 723977330

EMAIL: adrian.kuzniarowicz@podrb.pl

Wykładowca: dr.hab. Krzysztof Olszewski

Link do rejestracji: https://szkolenia.podrb.pl/nowoczesna-03-12-godz-10-00/

Konkurs „NAJBARDZIEJ AKTYWNE KOŁO PSZCZELARSKIE”

Zaproszenie do udziału w Konkursie na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”.

Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, realizowanego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Mając świadomość ogromnych ograniczeń jakie nam wszystkim przyniosła  pandemia Coronavirusa oraz trudności z jakimi trzeba było się borykać przy podejmowaniu wszelkich  działań, każdy przejaw aktywności jaką udało się podjąć na rzecz krzewienia tradycji pszczelarskich,  jest w tym trudnym czasie szczególnie cenny.   

Do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie uprawnione są Koła pszczelarskie, które nie uzyskały tytułu laureata w roku ubiegłym. 

Trzy najbardziej aktywne Koła Pszczelarskie otrzymają nagrody główne.  

Pozostali uczestnicy konkursu, którzy złożą lub odeślą wypełnione ankiety konkursowe otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

 Zgłoszenia można  nadsyłać do dnia 26.10.2020 r. na adres: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów

Poniżej ankieta zgłoszeniowa do konkursu:

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

Konkurs „Najlepsza Pasieka Podkarpacia w 2020 r.”

Informujemy, że można zgłaszać się do udziału w konkursie „Najlepsza Pasieka Podkarpacia w 2020 r.”

Pasieki do konkursu należy zgłaszać do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz prezesów Kół lub Związków (jak w pkt. 1) lub bezpośrednio przez właścicieli gospodarstw pasiecznych do 30 października  2020 r.

Poniżej ankieta zgłoszeniowa do konkursu:

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

Przedłużenie rejestracji na szkolenie on-line”Apifitoterapia” dla pszczelarzy, producentów ziół i przetwórców z województwa podkarpackiego

Przedłużenie rekrutacji na szkolenie do środy 30.09.

Zapraszamy do rekrutacji na szkolenie, czeka spora dawka ciekawostek oraz informacji.

Formularz rekrutacyjny na szkolenie APIFITOTERAPIA – kliknij tutaj

Rekrutacja na szkolenie „Apifitoterapia – korzyści z połączenia miodu i ziół” będzie aktywna od czwartku 24.09 do środy 30.09. Zapraszamy pszczelarzy, producentów ziół i przetwórców z województwa podkarpackiego. Pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników szkolenia otrzyma bezpłatny egzemplarz monografii. Program szkolenia zostanie upubliczniony wkrótce. Zachęcamy do rejestracji.

Termin otwarcia internetowej rekrutacji na szkolenie „Apifitoterapia” dla pszczelarzy, producentów ziół i przetwórców z województwa podkarpackiego

Rekrutacja na szkolenie „Apifitoterapia – korzyści z połączenia miodu i ziół” będzie aktywna od czwartku 24.09 do poniedziałku 28.09. Zapraszamy pszczelarzy, producentów ziół i przetwórców z województwa podkarpackiego. Pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników szkolenia otrzyma bezpłatny egzemplarz monografii. Program szkolenia zostanie upubliczniony wkrótce. Zachęcamy do rejestracji.

Poniżej link do rejestracji online:

Apifitoterapia – rejestracja online – aktywna od czwartku 24.09 do poniedziałku 28.09.

Szkolenie: Apifitoterapia – korzyści z połączenia miodu i ziół

Szkolenie: Apifitoterapia

Zakład Chemii i Toksykologii Żywności Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza pszczelarzy, producentów ziół oraz przetwórców z terenu województwa podkarpackiego na bezpłatne  szkolenie w ramach realizowanego projektu „Miody wzbogacane dodatkiem ziół jako nowy produkt dla przetwórstwa miodu na Podkarpaciu”.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi szkolenie odbędzie się zdalnie (on-line) w dn. 10.10.2020 (sobota) w godz. 9-16. W ramach spotkania zaplanowano 5 wykładów specjalistów z zakresu prozdrowotnego działania oraz produkcji ziół i produktów pszczelich.

Pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników szkolenia otrzyma bezpłatnie egzemplarz książki pt. „APIFITOTERAPIA – SYNERGISTYCZNE  DZIAŁANIE MIODU I ROŚLIN LECZNICZYCH” wydanej przez naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Program szkolenia i szczegóły rejestracji zostaną podane wkrótce.

Projekt nt. „Miody wzbogacone dodatkiem ziół i owoców jako nowy produkt dla przetwórstwa miodu na Podkarpaciu” realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski

Poniżej link do strony Uniwersytetu Rzeszowskiego

Miody wzbogacane dodatkiem ziół i owoców jako nowy produkt dla przetwórstwa miodu na Podkarpaciu

Informujemy, że w najbliższych dniach pojawi się wstępna informacja dotycząca szkolenia on-line z powyższego projektu.

Szkolenie Kamianna – nowy termin

Szkolenie

– Rzeczoznawca Chorób Pszczelich (14-16.09.2020 r.) prof. dr hab. Paweł Chorbiński

– Produkcja Odkładów Pszczelich (17-19.09.2020 r.) mgr inż. Sławomir Trzybiński właściciel pasieki, wykładowca, autor książek pszczelarskich

Szkolenia odbędą się w Domu Pszczelarza PZP, Kamianna 29, 33-336 Łabowa.

Szkolenie Kamianna

Informujemy, że szkolenie z zakresu Rzeczoznawca chorób Pszczelich i Produkcja odkładów pszczelich odbędzie się we wrześniu br. w Kamiannej. Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce.

Należy wziąć pod uwagę, że sytuacja epidemiologiczna może się zmienić i dlatego prosimy, aby mieć to na uwadze.

Wykłady online

Sobota – 29 sierpnia 2020 r.

Harmonogram:

16:00 – Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog „Pryncypia hodowli pszczół”

17:20 – Tomasz Łysoń, Łukasz Sorka „Ule i w ogóle”

18:00 – Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog „Pszczoły miodne w środowisku i życiu człowieka”

Niedziela – 30 sierpnia 2020 r.

Harmonogram:

16:00 – Dr Anna Gajda „Choroby i szkodniki pszczół w kontekście zmian klimatycznych”

17:20 – Kamil Buda „Jak usprawnić proces odsklepiana”

18:00 – Dr Anna Gajda „Zgnilec amerykański – czy powinniśmy zacząć panikować?”

Wykłady dostępne będą za pośrednictwem poniższego linku:

https://app2.salesmanago.pl/mscf/yyorbetedg196f4r/default/WEBINARIA.htm

Zmarł Kol. Stanisław Ochał

Do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy wpłynęła smutna wiadomość.

W dniu 15 sierpnia 2020 r., w wieku 85 lat, zmarł Kol. Stanisław Ochał.

Wieloletni członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, blisko związany z Kołem Pszczelarzy w Sędziszowie Małopolskim, w którym sprawował funkcję Prezesa przez około 30 lat.

Uroczystości żałobne odbędą się 18 sierpnia 2020 r. w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Zagorzycach Dolnych o godz.: 16:00, różaniec rozpocznie się o godz.: 15:30.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Odpowiedź na pismo Prezydenta PZP Tadeusza Dylona, dotyczące rozstawienia pasiek pszczelich na poligonie w Nowej Dębie

Komendant ppłk Bogdan Wójcik, w odpowiedzi na pismo Prezydenta PZP Tadeusza Dylona, z przykrością informuje, że ze względów związanych z pandemią, dużą ilością Pszczelarzy ubiegających się o zgodę oraz dużej ilości ćwiczących wojsk, nie może wyrazić zgody na rozstawienie pasiek na terenie poligonu.

Poniżej załączona odpowiedź


Informacja w sprawie zapotrzebowania na sprzęt i urządzenia – aktualizacja

Informujemy, że od 01.09.2020 r. rozpocznie się przyjmowanie formularzy zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski oraz urządzeń gospodarki wędrownej.

Zamówienie na sprzęt – Formularz zapotrzebowania na rok 2021

Zamówienie na urządzenia – Formularz zapotrzebowania na rok 2021 – razem z formularzem należy dostarczyć ofertę handlową na urządzenie gospodarki wędrownej, które zostanie w nim wskazane, bez takiej oferty nie będzie rozpatrzony.

Prosimy, aby Pszczelarze dostarczający wnioski przed końcem września, uwzględnili na formularzach liczbę pni, które będą posiadane i opłacone na dzień 30.09.2020 r.

Zasady i warunki skorzystania z dofinansowania są takie same jak w zeszłym roku, na formularzach na drugiej stronie znajdują się niezbędne informacje, prosimy aby dokładnie zapoznać się z nimi.

Do Prezesów zostaną także wysłane listem poleconym wzory formularzy za pośrednictwem Poczty.

Szkolenie zostaje przeniesione na inny termin

Informujemy, że z przyczyn epidemiologicznych, związanych ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 termin szkoleń zostaje przeniesiony.

Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie napisać, kiedy szkolenia odbędą się. W razie pozyskania informacji dot. szkoleń i możliwości ich odbycia niezwłocznie poinformujemy.

Zaproszenie do składania ofert w ramach mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich

Informujemy, że od dnia 10.08.2020 r., rozpocznie się przyjmowanie ofert w ramach mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich na lata 2020-2022, na rok 2021 na następujące programy:

 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

Prosimy o przesyłanie ofert wraz z katalogami i ulotkami do biura Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie na adres:

ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów

Zapraszamy do składania ofert.

Szkolenia – aktualizacja

Szanowni Pszczelarze, z przyczyn epidemiologicznych, związanych ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 i zaostrzeniem obostrzeń w powiecie nowosądeckim, jest bardzo prawdopodobne, że termin szkoleń zostanie przeniesiony.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanych szkoleniach o tematyce:

– Rzeczoznawca Chorób Pszczelich (24.08-26.08.2020r.) prof. dr hab. Paweł Chorbiński

Ważne!!! Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie „Rzeczoznawca Chorób Pszczelich” zakończone, możliwość zapisu na rezerwę (nie ma gwarancji udziału w szkoleniu) 03.07.2020 r. godz. 10.

– Produkcja Odkładów Pszczelich (27.08-29.08.2020r.) prof. dr hab. Małgorzata Bieńkowska

Szkolenia odbędą się w Domu Pszczelarza PZP, Kamianna 29, 33-336 Łabowa.


Koszt jednego szkolenia wynosi 600 zł, z czego 1/3 kwoty finansuje zainteresowany, a pozostałe części opłaca WZP w Rzeszowie oraz poszczególne Koła Pszczelarzy, które będą brały udział w szkoleniach. Każde szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatów. W koszt szkolenia wliczone jest wyżywienie oraz zakwaterowanie.


Koszt jednego szkolenia wynosi 600 zł, z czego 1/3 kwoty finansuje zainteresowany, a pozostałe części opłaca WZP w Rzeszowie oraz poszczególne Koła Pszczelarzy, które będą brały udział w szkoleniach. Każde szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatów. W koszt szkolenia wliczone jest wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Liczba miejsc ograniczona ( 45 miejsc) Zapisy na podstawie kolejności zgłoszeń.

Termin wpłaty na konto 31.07.2020 r.

Nr konta ING Bank Śląski do wpłat: 29 1050 1562 1000 0090 3075 2894

Zapraszamy do zapisów drogą e-mail lub listownie.

Prezydent PZP Tadeusz Dylon zachęca do wzięcia udziału w celu poszerzenia wiedzy.

Odwołanie Podkarpackiego Święta Miodu


Szanowni Pszczelarze,

Wojewódzki Związek Pszczelarzy informuje, że ze względu na COVID-19, w tym roku nie odbędzie się coroczne Podkarpackie Święto Miodu organizowane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie.„Ekologia – od producenta do konsumenta”

Operacja realizowana przez PODR w Boguchwale w partnerstwie z Związkiem Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”, Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie oraz Podkarpacką Izbą Rolniczą

Szkolenia – aktualizacja

Szanowni Pszczelarze, z przyczyn epidemiologicznych, związanych ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 i zaostrzeniem obostrzeń w powiecie nowosądeckim, jest bardzo prawdopodobne, że termin szkoleń zostanie przeniesiony.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanych szkoleniach o tematyce:

– Rzeczoznawca Chorób Pszczelich (24.08-26.08.2020r.) prof. dr hab. Paweł Chorbiński

Ważne!!! Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie „Rzeczoznawca Chorób Pszczelich” zakończone, możliwość zapisu na rezerwę (nie ma gwarancji udziału w szkoleniu) 03.07.2020 r. godz. 10.

– Produkcja Odkładów Pszczelich (27.08-29.08.2020r.) prof. dr hab. Małgorzata Bieńkowska

Szkolenia odbędą się w Domu Pszczelarza PZP, Kamianna 29, 33-336 Łabawa.


Koszt jednego szkolenia wynosi 600 zł, z czego 1/3 kwoty finansuje zainteresowany, a pozostałe części opłaca WZP w Rzeszowie oraz poszczególne Koła Pszczelarzy, które będą brały udział w szkoleniach. Każde szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatów. W koszt szkolenia wliczone jest wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Liczba miejsc ograniczona ( 45 miejsc) Zapisy na podstawie kolejności zgłoszeń.

Termin wpłaty na konto 31.07.2020 r.

Nr konta ING Bank Śląski do wpłat: 29 1050 1562 1000 0090 3075 2894

Zapraszamy do zapisów drogą e-mail lub listownie.

Prezydent PZP Tadeusz Dylon zachęca do wzięcia udziału w celu poszerzenia wiedzy.

Szkolenia

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanych szkoleniach o tematyce:

– Rzeczoznawca Chorób Pszczelich (24.08-26.08.2020r.) prof. dr. hab. Paweł Chorbiński

Ważne!!! Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie „Rzeczoznawca Chorób Pszczelich” zakończone, możliwość zapisu na rezerwę (nie ma gwarancji udziału w szkoleniu) 03.07.2020 r. godz. 10.

– Produkcja Odkładów Pszczelich (27.08-29.08.2020r.) prof. dr. hab. Małgorzata Bienkowska

Szkolenia odbędą się w Domu Pszczelarza PZP, Kamianna 29, 33-336 Łabawa.
Koszt jednego szkolenia wynosi 600 zł, z czego 1/3 kwoty finansuje zainteresowany, a pozostałe części opłaca WZP w Rzeszowie oraz poszczególne Koła Pszczelarzy, które będą brały udział w szkoleniach. Każde szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatów. W koszt szkolenia wliczone jest wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Liczba miejsc ograniczona ( 45 miejsc) Zapisy na podstawie kolejności zgłoszeń.

Termin wpłaty na konto 31.07.2020 r.


Zapraszamy do zapisów drogą e-mail lub listownie.

Prezydent PZP Tadeusz Dylon zachęca do wzięcia udziału w celu poszerzenia wiedzy.


Zapraszamy do zapisów drogą e-mail lub listownie.

Prezydent PZP Tadeusz Dylon zachęca do wzięcia udziału w celu poszerzenia wiedzy.

Słoik miodu dla medyka

W dniu 5 Czerwca odbyło się przekazanie podkarpackich miodów zebranych podczas akcji ,, Słoiczek miodu dla medyka” zorganizowanej przez Polski Związek Pszczelarski.

Prezydent PZP Tadeusz Dylon wraz z zarządem WZP Rzeszów: Roman Jasiński, Bogdan Gwiszcz, oraz prezesami poszczególnych kół m.in Jan Sebzda, Paweł Kisała oraz Bolesław Szeremeta pojechali osobiście przekazać miody do szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie (szpital jednoimienny).

Bardzo dziękujemy pszczelarzom za zaangażowanie w akcję, która miała na celu podziękowanie medykom za ich ciężką pracę.

Fot. Agnieszka Koterba

Miód dla medyka

W odpowiedzi na apel PZP „Słoiczek miodu dla medyka”, Pszczelarze z Podkarpacia dostarczają do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy miody z podkarpackich pasiek, które są przeznaczone dla medyków oraz pracowników szpitali jednoimiennych, w podziękowaniu za ciężką pracę.

Jesteśmy wdzięczni za zainteresowanie i zachęcamy Pszczelarzy do brania udziału w akcji!

Słoiczek miodu dla medyka

W odpowiedzi na akcję Polskiego Związku Pszczelarskiego „Słoiczek miodu dla medyka”, jako pierwszy odpowiedział Prezydent PZP Tadeusz Dylon, przekazując słoik miodu Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Rzeszowie.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie po zebraniu miodu dostarczonego od Pszczelarzy zrzeszonych w WZP Rzeszów, przekaże zebrany miód dla medyków szpitali jednoimiennych w województwie podkarpackim.

Akcja: „Słoiczek miodu dla medyka.”

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji „Słoiczek miodu dla medyka”, ponieważ w bitwie o nasze zdrowie i życie, to medycy i pracownicy szpitali walczą na pierwszej linii frontu.