W strukturach Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie znajduje się 2 388 pszczelarzy zrzeszonych, utrzymujących 61419 rodzin pszczelich.

 mapa