• Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie
    Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie
  • Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie
    Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie

 W strukturach Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie znajduje się 2 388 pszczelarzy zrzeszonych, utrzymujących 61419 rodzin pszczelich.

 mapa